Italijani danes revnejši kot pred uvedbo evra

Staro dejstvo v novi obleki: Italijanom evro ni koristil – 20 let po uvedbi evra je razpoložljiv dohodek povprečnega Italijana nižji kot leta 2018. Nič čudnega, če niso navdušeni nad njim.

Kaj dejansko poganja naš BDP

Bine Kordež

Da bomo v naslednjih letih dosegali v svetu nižje stopnje gospodarske rasti, smo si verjetno vsi edini. Prisotna so precejšnja tveganja in negotovosti, od trgovinskih vojn do velike zadolženosti – a vse institucije še vedno napovedujejo gospodarsko rast. To sicer ni nobena garancija, da se kakšen upad gospodarske aktivnosti res ne zgodi, a vseeno. Za naslednja tri leta so tako napovedi za ZDA, Evropo in tudi Slovenijo pozitivne, čeprav s kako odstotno točko ali dvema nižjo rastjo kot smo jih beležili v obdobju 2015 – 2017.

V skladu s temi trendi, se je tudi v Sloveniji v letošnjem tretjem kvartalu BDP povečal le za 2,3 odstotke glede na isto obdobje lani, kljub nekaj višjim pričakovanjem. Pri tem se izpostavlja predvsem domača potrošnja, ki se je povečala za 3,8 odstotkov, kar lahko hitro privede do napačnih zaključkov, kako trenutno gospodarsko rast poganja predvsem domače trošenje. V podatkih SURS-a je namreč tudi podatek, da je končna potrošnja gospodinjstev prispevala k rasti kar 2,2 odstotni točki, torej skoraj ves porast BDP.

Predstavljeni izračuni najbrž izgledajo precej zapleteni in večina bralcev se jim raje izogne. A menim, da bi moral imeti izračun realnega prispevka domače potrošnje na skupno rast BDP kar pomemben vpliv na vodenje ekonomske politike oz. vsaj na zavedanje, kakšne spremembe se nam dogajajo. In napačna tolmačenja izračunov SURS-a vodijo tudi v napačne odločitve.

Nadaljujte z branjem

Kreslin, Roglič & Dončič: Dežulović ima težave z razumevanjem slovenske duše

Popoldne sem retvital Koširjevo najavo Dežulovićeve kolumne, kjer se je – na sebi lasten, vrhunski in žmohten način – poklonil slovenski sposobnosti, da cenimo in na piedestal postavimo samotne, tihe trubardurje tipa Vlado Kreslin. Nato pa se je v nadaljevanju začudil, da smo hkrati sposobni pri izboru športnika leta dati prednost in na piedestal postaviti samotnega, tihega trubadurja … na kolesu (Primož Roglič), pred vzhajajočo globalno zvezdo v enem izmed najbolj popularnh in moštvenih športov (Luka Dončič).

Meni se to zdi sicer lepo. Tudi to, da za športnico leta dvakrat zapored izberemo tiho, samotno  šampionko … v balvanskem plezanju (Janja Garnbret). V športni panogi, za katero večina Slovencev ne bi slišala, če ne bi ob nedeljah popoldne, ko drugje prenašajo tekme prve nogometne lige, poslušala prenosov iz tekmovanj v balvanskem plezanju na Valu 202.

In potem se je vsulo…

Ampak preberite si Dežulovića. Za prste polizati.

Nadaljujte z branjem

Pregled celotne obdavčitve v Sloveniji glede na višino prejemkov – 3. del

Bine Kordež

Povzetek prvega dela

V prvem delu analize smo ugotavljali, da je obdavčitev prejemkov in naslova plač seveda progresivna in sicer med 32% in 42% za večino zaposlenih, odstopajo le najvišji prejemki s tudi do 60% obdavčitvijo. Ko pa k temu dodamo še davke, ki jih plačamo ob potrošnji (DDV, trošarine), pa je naraščanje stopnje obdavčitve z večanjem plač precej manj izrazito. Ta izračun pa smo potem “popravili” še za plačilo prispevka za pokojninsko zavarovanje (seveda samo tisti del, ki bi bil potreben za izplačevanje pokojnine v višini 65% neto plače do največ 2.000 evrov). Prispevek za pokojnino je v bistvu pravzaprav neto prejemek, le da ga prejemamo po upokojitvi. Po tej korekciji se obdavčitev giblje med 32% in 38% od skupnega prejemka, le pri desetini najbolje plačanih se na koncu dvigne tudi na 60%.

Slika pa se spremeni, če k tej obremenitvi dodamo še obdavčitve iz naslova prejemkov iz kapitala.

Nadaljujte z branjem

Tehnološki pesimizem na pohodu

Ta članek v The Economistu mi je všeč:

The phenomenon of technological pessimism: Many people look to technology for a vision of a brighter future. But as the 2020s dawn, optimism is in short supply. The new technologies that dominated the past decade seem to be making things worse. Social media were supposed to bring people together. In the Arab spring of 2011 they were hailed as a liberating force. Today they are better known for invading privacy, spreading propaganda and undermining democracy. E-commerce, ride-hailing and the gig economy may be convenient, but they are charged with underpaying workers, exacerbating inequality and clogging the streets with vehicles. Parents worry that smartphones have turned their children into screen-addicted zombies.

Are things really so bad?

The technologies expected to dominate the new decade also seem to cast a dark shadow. Artificial intelligence (AI) may well entrench bias and prejudice, threaten your job and shore up authoritarian rulers (see article). 5G is at the heart of the Sino-American trade war. Autonomous cars still do not work, but manage to kill people all the same. Polls show that internet firms are now less trusted than the banking industry.

Nadaljujte z branjem

Pregled celotne obdavčitve v Sloveniji glede na višino prejemkov – 2. del

Bine Kordež

Povzetek prvega dela

Kadar obravnavamo nivo obdavčitve posameznikov, imamo praviloma vedno v mislih predvsem obdavčitev prejemkov iz dela. Pri tem pa zanemarjamo dejstvo, da državljani plačujemo tudi druge davščine. Država pobere veliko davkov z davki na potrošnjo (DDV, trošarine) ter z davki na premoženje. Če pogledamo plačilo vseh navedenih davkov skupaj, ugotovimo, da je razporeditev davčnih stopenj precej drugačna. Obdavčitev prejemkov iz dela je skoraj v vseh državah progresivna, davčne stopnje na vse prejemke skupaj pa s povečevanjem prejemkov večkrat celo padajo.

Takšni rezultati izhajajo iz raznih analiz tujih avtorjev (primeri za Francijo in ZDA v dokumentu “Can a Wealth Tax Work?”, Gabriel Zucman), medtem ko kakšnih podobnih izračunov za Slovenijo ni zaslediti. V pričujoči analizi smo poskušali skupni nivo obdavčitve izračunati tudi za Slovenijo in v prvem delu tega pregleda je predvsem prikaz obdavčitve potrošnje ter prejemkov iz dela, v nadaljevanju pa bomo pogledali še skupno obdavčitev.

V prvem delu smo ugotovili, da so prejemki večine ljudi obdavčeni po stopnjah od 32% do 42%, le zgornji odstotek najbolje plačanih ljudi plačuje davke tudi po 60%.Ko pa smo k tej obdavčitvi dodali tudi davke, ki jih plačamo ob potrošnji naših zaslužkov, pa je bila progresivnost že precej nižja, saj se pri večini giblje v razponu med 48% in 55%.

Nadaljujte z branjem

Podnebne spremembe kot priložnost za izhod iz japonskega scenarija

V zadnjem desetletju po začetku velike finančne krize se je gospodarska realnost v razvitih državah dramatično spremenila. Iz obdobja optimizma po razcvetu globalizacije in velike mednarodne mobilnosti finančnega kapitala, iz časov visokih stopenj gospodarske rasti, ko je bil edini strah nevarnost inflacije, so razvite države zdrsnile v sekularno stagnacijo. Zdrsnile so v obdobje upadajoče rasti produktivnosti, stagnirajoče demografije, posledično anemične gospodarske rasti, ničelnih obrestnih mer ter lovljenja makroekonomskega ravnotežja na robu deflacije. »Japonsko izgubljeno desetletje«, ki lahko traja v nedogled, je nova normalnost večine razvitih držav.

S to spremembo pa se je enako drastično spremenil tudi svet makroekonomskih politik. Situacije, ko so evropske države sprejele Pakt o stabilnosti in rasti, fiskalno vzporednico skupni monetarni politiki, ni več. Pakt o o stabilnosti in rasti je bil ustvarjen za svet, ki ga že dolgo ni več. Bil je ustvarjen za svet pozitivnih in visokih obrestnih mer, ko je bila glavna nevarnost visoka inflacija in ko se je fiskalna politika lahko prepustila luksuzu lenarjenja, saj je za ciklično stabilizacijo gospodarstva skrbela monetarna politika.

Nadaljujte z branjem

Najboljši napovednik britanskega zasuka v desno: delež nizkokvalificirane delovne sile

Tudi v Britaniji se je zgodil “Trumpov paradoks” – zanj je volila predvsem bela nizkokvalificirana delovna sila, ki je čutila posledice prostotrgovinskih sporazumov (NAFTA), globalizacije, t.j. relokacije proizvodnje (in delovnih mest) v Azijo in Latinsko Ameriko. Zanj so volili tisti, ki so nasedli, da bo Trump vrnil ta izgubljena delovna mesta. V Britaniji je bila po petkovih volitvah najbolj razširjena razlaga dramatičnega zasuka v desno (ali bolje: stran od levice, saj so konzervativci pridobili le 1 ot, laburisti pa izgubili 8 ot) v opredeljenosti volilcev za Brexit. Če gremo korak globlje, pa opredeljenost volilcev za Brexit določa njihov socialni položaj. Nizkokvalificirani delavci so se čutili frustrirane zaradi EU ter ogrožene zaradi pritoka cenejše delovne sile iz vzhodnih članic EU. In celi močno delavski okraji, ki so bili od leta 1930 laburistični, so zdaj volili za konzervativce.

Drugače rečeno, za cilje bogatih konzervativcev, ki so si zaželeli samostojnosti Britanije,  so volili obupani, slabo plačani nizkokvalificirani delavci. Tisti, ki bodo z Brexitom izgubili še več.

Image

Vir: Financial Times

%d bloggers like this: