Weekend reading

Politiki res lahko brez težav ves čas nategujejo velike skupine ljudi

Predpostavka človeške racionalnosti na podlagi popolne informiranosti v času neomejenega dostopa do informacij (ponovno) zbledi že ob uporabi Gaussove normalne porazdelitve glede inteligence. Potem pa dodajte še družinske, verske, kulturološke, naključne in čisto osebne karakteristike (osebna zgodovina, izkušnje, karakter, bolezni…), pa vam bo takoj jasno, kako lahko nekateri politiki ves čas in konsistentno nategujejo zelo velike skupine ljudi. Tale spodnji članek iz The Economista je bolj kot ne uvod v to temo…

Trumpov socializem za milijarderje in Sandersov socializem za delavski razred

Obakrat je seveda treba pojem socializma v naslovu jemati v narekovajih, ker pač ne ustrezati tradicionalni opredelitvi socializma. Trump pač z nizkimi davki in opuščanjem regulacije omogoča še večjo koncentracijo dohodkov in donosov v rokah korporacij in peščice zelo bogatih posameznikov (v stilu koncentracije koristi v rokah elite v nekdanjih komunističnih državah). Sanders pa želi s socialdemokratskimi ukrepi (zastonj college za vse, univerzalno zdravstveno varstvo za vse, zeleni podnebni program itd.) omogočiti bolj enake možnosti za vse Američane ter se bojevati proti podnebnim spremembam.

Je pa lepo videti, da tudi psovka “socialist” ne more več zaustaviti napredovanja progresivnih idej proti vrhu ameriške politike. Progresivnih idej, ki lahko milijonom družin njihova življenja in prihodnost njihovih otrok spremenijo na bolje.

Sanders’s victory tonight in the New Hampshire primary, combined with his strong finish last week in Iowa and a bounce in national polling, places him firmly at the top of the Democratic field as the nomination race heads to Nevada and South Carolina.

[…]

But the significance of Sanders’s standing in the race goes far beyond the next round of primaries. In the modern history of American politics, no candidate so firmly planted on the left has been so well positioned to capture the nomination of the Democratic Party. Sanders has won election after election in Vermont as an independent, regularly declining the label of the party he now seeks to lead. His rise to the top of a field filled with more mainstream candidates could point to an important shift in the electorate. In Iowa and New Hampshire, Sanders’s talk of revolution overtook Biden’s pleas for a return to normalcy in the age of Donald Trump, and with his platform representing a kind of untainted progressive purity, the oldest white candidate on the ballot prevailed—albeit narrowly—over a plethora of younger, more diverse options.

Nadaljujte z branjem

Nacionalni energetsko podnebni načrt je katastrofa

Okvir energetskih in podnebnih politik Evropske unije zavezuje članice, da do konca leta 2019 predložijo končno verzijo nacionalnega energetsko podnebnega načrta (NEPN) do leta 2030 in s pogledom do 2040. Do 1. januarja letos pa še Dolgoročno strategijo znižanja emisij do 2050. Z obojim vlada že zamuja. Ampak to je, kot bomo videli v nadaljevanju, še najmanjši problem pri vsej zadevi.

S tem NEPN so bile do sedaj precejšnje težave. Prvi osnutek iz leta 2018 je temeljil na starih dokumentih, novih ukrepov ni bilo pripravljenih (sklicevanje na predčasne volitve!). Dokument je bil deležen kritične ocene Evropske komisije (EK) zaradi neambicioznosti politik glede doseganja podnebnih ciljev. Pristojno ministrstvo za infrastrukturo je za pripravo posodobljene verzije NEPN poiskalo zunanjo strokovno in tehnično podporo in jo konec leta 2018 dobilo v obliki konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«. Vmes je EK leta 2018 še zaostrila podnebne cilje – do leta 2030 zmanjšanje emisij CO2 za 40% glede na leto 1990, povečanje deleža energije iz obnovljivih virov od prvotnega cilja 27% na 32% in povečanje energetske učinkovitosti za 32.5% (namesto prvotnih 27%).

Nadaljujte z branjem

The climate and the fat tail risk

Michael Roberts Blog

Last month at the gathering of the great but not good, the rich and infamous, at the World Economic Forum in Davos, US Treasury secretary, Steven Mnuchin, formerly a hedge fund manager, was asked whether he agreed that calls by teenage climate activist Greta Thunberg for public and private-sector divestment from fossil fuel companies would threaten US growth.  He said it would and Mnuchin jibed: “Is she the chief economist? Who is she, I’m confused… After she goes and studies economics in college she can come back and explain that to us.”  Thunberg retorted: “My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up.”

Thunberg may not be an economist (which may be to her advantage), but the economics of global warming and climate…

View original post 1,323 more words

Razlogi za nižji proračunski presežek

Bine Kordež

Pred dnevi so bili objavljeni podatki o realizaciji proračuna Republike Slovenije za preteklo leto. Podatki so sicer predhodni, a končni rezultat se praviloma nikoli pomembneje ne razlikuje. Po podatkih ministrstva za finance je tako proračun lani izkazal za 225 mio EUR presežka ali 0,3 % BDP. Ta številka je celo nekoliko višja od pričakovanj po zadnjih ocenah iz oktobra in sprejetem rebalansu, vseeno pa je presežek za dobrih 300 mio EUR nižji kot v letu poprej. Proračunski presežek v 2018 je bil rekorden do sedaj in je znašal 537 mio EUR. Pri tem je sicer potrebno navesti, da je omenjenih 537 mio EUR presežka podatek po tekočih evidencah ministrstva za finance. Po zaključku leta namreč statistični urad izračuna primanjkljaj ali presežek sektorja države v skladu z enotno metodologijo EU in ta uradni presežek je lani znašal 353 mio EUR (ta podatek je potem v vseh statističnih poročilih države).

Nadaljujte z branjem

Green New Deal: 4.2 bilijona evrov za banke, za reševanje sveta pa le 1 bilijon evrov

Green New Deal, ppdnebni načrt Evrospke komisije, je – kot pišeta Yanis Varoufakis & David Adler – bolj kot ne le zelena propaganda. Ob tako finančno podprtih “zelenih” prioritetah, kot jih je predstavila Ursula von der Leyen, je govorjenje o resnem reševanju problema podnebnih sprememb zgolj govoričenje. Za reševanje bank je EU skupaj porabila za 4,200 milijard evrov, in to povsem novega denarja, za reševanje sveta v podnebni krizi pa načrtuje le 1,000 milijard v 10 letih. Od tega le 7.5 milijard evrov neposredno iz proračuna. Ostalo so spodbude za “mobilizacijo” zasebnih investicij.

Emergencies tend to reveal our true priorities. When our house is burning down or the storm waters are flooding in, we hold on to what we value most, and leave the rest behind.

Nadaljujte z branjem

%d bloggers like this: