Weekend reading

 

Ameriška katastrofa od zdravstva

Slabši sistem zdravstva in zdravstvenega zavarovanja (za zavarovance in paciente) je res težko najti v razvitem svetu.

Alan Krueger, ekonomist, ki je ekonomiji povrnil del kredibilnosti

Dobre ekonomiste, tiste, ki pustijo trajen pečat, od slabih loči predvsem njihova intelektualna širina. Ogromno je tehnično izjemno močnih ekonomistov, ki pa v svoji zaljubljenosti v tehniko in osredotočenosti na posamezno drevo spregledajo gozd. No, Alan Krueger, ekonomist, ki je navrtal učbeniško dogmo o škodljivosti minimalne plače, ni spadal med tovrstne fahidiote. Bil je eden od raziskovalcev s širokim intelektualnim horizontom in širokim raziskovalnim spektrom, na katerega bi bil ponosen tudi John M. Keynes.

Po pričevanju kolegov je bil Krueger zelo vedra osebnost in zelo prijazen sodelavec. Na žalost je, tako kot Robin Williams trpel za depresijo. Boleznijo, ki je genetsko pogojena in kar je botrovalo njegovi tragični smrti. Še preden je lahko postal kandidat za Nobelovo nagrado. Če kdo, si jo je on zaslužil. Tim Harford se je od njega poslovil z izjemnim zapisom.

At the start of John Maynard Keynes’s obituary of Alfred Marshall comes a question: why is it so hard to be a good economist? Keynes’s answer was that “the master-economist must possess a rare combination of gifts . . . no part of man’s nature or his institutions must lie entirely outside his regard.”

This week the profession is mourning another great economist. Alan Krueger killed himself last weekend at the age of 58. What would be a bewildering blow under any circumstances is heavier still because the professor was an authority on happiness and pain.

Nadaljujte z branjem

Migranti izboljšujejo ameriško in skandinavsko inovacijsko sliko

Spodnja slika je zelo indikativna. Kaže veliko odvisnost ZDA od tujih inovatorjev. Če bi, hipotettično, ZDA zaprle meje za priseljevanje in delo tujcev, bi se njihova dramatična inovacijska prednost zelo zmanjšala. Podobno, čeprav v manjši meri, tujci izboljšujejo inovacijsko sliko Švice, Singapurja, Belgije, Nizozemske in Skandinavskih držav.

Nadaljujte z branjem

Zakaj se je vredno truditi za rešitev planeta

Jasno, pobudo je prevzela AOC, najboljša stvar, ki se je zgodila Demokratski stranki v 2018, in njeno energijo bo težko zaustaviti.

V ZDA se še vedno prepirajo o nečem, kar imajo že vse razvite države: univerzalno zdravstveno varstvo

32 izmed 33 najbolj razvitih držav ima univerzalno zdravstveno varstvo. Vse, razen ZDA.

Problem “statistične značilnosti” in napačnih interpretacij v znanosti

Ena izmed raziskav objav v petih akademskih revijah (N=791) kaže, da več kot polovica raziskav narobe interpretira “statistično značilnost” ocenjenih koeficientov. Če razložim preprosto: dve raziskavi lahko ocenita enako vrednost nekega regresijskega koeficienta, pri čemer prva raziskava oceni preciznost koeficienta pri stopnji zaupanja 96% (P=0.04), druga pa denimo pri stopnji zaupanja 91% (P=0.09). Raziskovalci običajno sklenejo, da v drugi raziskavi koeficient “ni statistično značilno različen od 0” (ker ni značilen pri privzeti stopnji zaupanja vsaj 95%) in da so rezultati druge raziskave v nasprotju s prvo. Kar je napačna interpretacija, saj sta vrednosti koeficientov v obeh raziskavah identična, le interval zaupanja je različen.

To je velik problem, predvsem v farmaciji, medicini in podobnih vedah, kjer so tovrstne študije lahko odločilne glede priporočil za uvedbo določenih zdravil, posegov ipd. Problem je še večji. Ker večina ocenjevalcev in urednikov znanstvenih revij odloča o tem, ali naj bo nek znanstveni članek objavljen ali ne, na podlagi “statistične značilnosti” rezultatov, zaidemo v problem sistematične pristranskosti objavljenih študij: študije s “pozitivnimi” (statistično značilnimi) rezultati bodo bolj pogosto objavljene kot študije z “negativnimi” rezultati (statistično neznačilnimi). To pa vodi do problema samofiltriranja ozrioma samocenzure: ker vemo, da naš članek, ki nikakor ne uspe dobiti “statistično značilnih” rezultatov, nima velikih možnosti za objavo, ga bodisi zavržemo ali zasukamo v drugo smer, ki nam da “značilne” rezultate.

Toda včasih je prav to, da rezultati sistematično niso “značilni”, ključna informacija na nekem področju. Denimo, študije učinkov dviga minimalne plače na zaposlenost, sistematično kažejo, da ni “značilnih” učinkov (ali pa, da so majhni  in gredo v obe smeri). Bomo zaradi tega zavrgli te študije, ki prinašajo izjemno pomembno spoznanje?

No, po ameriški zvezi ekonomistov (2016) se je zdaj z akcijo proti upoštevanju “statistične značilnosti” kot odločilnega testa veljavnosti rezultatov odzvala tudi revija Nature. Spodaj se lahko priključite peticiji.

Nadaljujte z branjem

%d bloggers like this: