Program: Slovenija gre naprej !

Izgubljeno desetletje je za nami. Obdobje, ko so na žalost v narodovem tkivu vse bolj prevladovali pohlep, stremuštvo, primitivizem in egoizem, zaradi česar smo se nekako sprijaznili z vlogo cankarjanskih hlapcev, podložnih domačim in tujim gospodarjem, je končano, postopno se uveljavlja  optimizem in samozavest. Naši izvozniki, znanstveniki, športniki in umetniki so nam pokazali, da smo lahko spoštovanja vreden tekmec in partner vsem ostalim v Evropi. Da smo narod in država, ki znata sama poskrbeti zase brez raznih sanacijskih trojk in pokroviteljstva Velikega brata iz Bruslja. Iz obdobja odvisnosti od tujega financiranja postopoma prehajamo v čas ustvarjanja lastnih kapitalskih viškov, kar nam omogoča in nas obenem obvezuje, da si bodočnost ustvarjamo sami.

Ta novi duh je zaznati v ambiciozni Viziji 2050, ki jo je pred kratkim pripravila vlada, še bolj v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030, kjer so postavljeni ambiciozni cilji, ki naj bi jih do takrat dosegli. Naj izpostavimo samo tistega, ki predvideva, da bomo do leta 2030 dosegli povprečje razvitosti Evropske unije po kriteriju doseženega BDP na prebivalca. Vendar so ti dokumenti še brez prave, konkretne vsebine, ki bi nam povedala, kako te cilje doseči.

S tem dokumentom s pomenskim imenom »Slovenija gre naprej!« (PDF) želimo dodati naš skromen prispevek k skupnim prizadevanjem, kako z razvojnim prebojem doseči te cilje. Naslov smo si sposodili iz naše nogometne navijaške himne. Tiste, ki nas je ob Zdravljici najbolj poenotila.

Nadaljujte z branjem