Lekcije teksaške energetske more

Drago Babič

Prejšnji teden je zajela Teksas obsežna zimska vremenska motnja, ki je preko osrednjih držav ZDA pripeljala daleč na jug velike količine hladnega zraka. Na skoraj tropskem geografskem področju, kjer so običajno zime mile, se je temperatura spustila do -19 stopinj celzija (take temperature so značilne za Aljasko v tem času). To je povzročilo velik porast porabe energije, urna poraba elektrike je porasla iz običajnih 40 GW na preko 70 GW, uvoz energije je bil minimalen, ker je Texas energetsko neodvisen in ima omejene možnosti prenosa energije iz sosednjih držav.

Slika 1: Urne potrebe po električni energiji v Teksasu skupaj z uvozom v času od 7.2. do 18.2.2021

Texas 1

Vir: EIA, US Energy Information Administration, februar 2021

Istočasno z velikim porastom potreb po energiji, je izjemni mraz povzročil okvare na različnih energetskih sistemih. Črpališča zemeljskega plina, ki je glavni energijski vir za proizvodnjo elektrike v Teksasu, so zamrzovala, kompresorji omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom so izgubljali napajanje, rafinerije nafte so se zaustavljale. Tudi ostalim energijskim virom ni bilo prizanešeno. Proizvodnja elektrike iz vetrnih elektrarn, ki so po velikosti drugi vir, je padla na petino, tudi v termoelektrarnah se je zmanjšala proizvodnja. Tako je 15.2. primanjkljaj elektrike znašal celo 30 GW (do 18.2. se je primanjkljaj znižal na manj kot 20 GW). Proizvodnjo elektrike po virih v tem obdobju prikazuje naslednja slika.

Slika 2: Urna proizvodnja elektrike v Teksasu po virih v času od 7.2. do 17.2. 2021

Texas 2

Vir: EIA, februar 2021

Da bi preprečil popolni razpad elektroenergetskega sistema, je državni upravljalec elektro omrežja ERCOT, ki upravlja 75% vsega elektro omrežja, začel izvajati obsežne redukcije v dobavah elektrike. Na višku krize je bilo 4 milijone Teksačanov brez elektrike, mnogi so ostali brez vode, predvsem pa brez ogrevanja. Umrlo je 58 ljudi, bodisi zaradi mraza, nezgod ali zaradi improviziranega gretja in zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Številka ni dokončna (Vir: NY Times).

Po 20.2. se situacija umirja, temperature rastejo (trenutno je 23 stopinj Celzija), povečuje se proizvodnja elektrike iz vetrnih elektrarn.

Slika 3: Proizvodnja elektrike v Teksasu, 15-22.2.2021, po virih

Texas 3

Vir: EIA, februar 2021

Osnovni vzrok za to katastrofo je vsekakor izjemno hladno vreme, ki je zamrznilo dobave glavnega energenta, to je zemeljskega plina. Delno je kriva tudi manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn, vendar je bilo to bolj posledica pomanjkanja vetra, kot zmrzali. Zmrzovale so tudi termoelektrarne. Torej so prvi vzrok podnebne spremembe, ki povzročajo izjemne vremenske dogodke.

Drugič, energetski sistem Teksasa enostavno ni bil pripravljen na tako nizke temperature. Podobno vremensko ujmo so že imeli leta 2011, ko so zvezni regulatorji opozorili Teksaško upravo, da morajo usposobiti energetske naprave za obratovanje pri nizkih temperaturah. Tega lastniki energetskih obratov niso izvedli, očitno so privatno in profitno vodeni proizvodni obrati dali prednost dobičku pred varnostjo in zanesljivostjo obratovanja.

Tretjič, teksaški elektroenergetski sistem je dereguliran. Temelji na ponudbi in povpraševanju. Če so povpraševanje in cene visoke, zasebna energetska podjetja gradijo nove energetske vire. Manjka pa strateško načrtovana regulacija iz vidika rezervnih kapacitet ter alternativnih dobav. Elektro energetski sistem Teksasa, ki ga vodi državna institucija ERCO, je slabo povezan z daljnovodi s sosednjimi državami oziroma sistemi, tako da si v krizi niso mogli pomagati z obsežnejšim uvozom elektrike.

Četrtič, prve ocene o materialni škodi presegajo 19 milijard dolarjev, kolikor škode je povzročil pred leti orkan Harvey, ki velja za najdražjo naravno katastrofo v zgodovini Teksasa. Če bi upravljalci predhodno investirali v zimsko zaščito opreme, vsaj plinskega sistema, desetino te vsote, se taka nesreča ne bi zgodila. Torej preventiva.

Ta analiza vsebuje lekcije in priporočila tudi za nas:

  • podnebne spremembe so tu, pripraviti se moramo na ekstremne vremenske dogodke tudi v energetiki,
  • energetika mora ostati večinsko državna, le tako bomo lahko v njej zagotovili visoke varnostne in zanesljivostne standarde, vključno z odlično povezljivostjo z evropskim EE sistemom,
  • pri izbiri energijskih virov moramo dati prednost tistim, ki tudi v izjemnih vremenskih pogojih zagotavljajo zanesljivo oskrbo. Taka je predvsem jedrska energija, ki za razliko od vetrne in sončne energije, ni odvisna od vremena.
%d bloggers like this: