Weekend reading

 

Koga moti kandidat za guvernerja Banke Slovenije, ki…

… se zavzema za večjo transparentnost in učinkovitost delovanja ter okrepitev integritete in ugleda Banke Slovenije, in v okviru tega za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije, izvedeno s strani Računskega sodišča Republike Slovenije, vključno s “presojo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora, ki jih je Banka Slovenija izvajala do 4. novembra 2014 in so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije“, kot to določa drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1, uradno in prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017)?

Le koga bi objektivna, zunanja revizija (s strani Računskega sodišča) pravilnosti in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije v navedenem obdobju utegnila motiti, če pa so bili vsi postopki izpeljani transparentno, smotrno in zakonito? Le koga bi to utegnilo toliko motiti, da bi orkestriral negativne kampanje v domačih in tujih medijih (proti kandidatu, ki se zavzema za spoštovanje tega člena Zakona o Banki Slovenije) in bi to skrival za očitki glede morebitnega evrorealizma, iztrganega iz konteksta, osebnimi podtikanji in neresnicami?

Nadaljujte z branjem

Javni sektor: Gibanje plač v javnem sektorju (5)

Bine Kordež

V uvodnem tekstu sem predstavil osnovne ugotovitve glede gibanja zaposlenih in plač v javnem sektorju. Na osnovi analize sem tudi ocenil, kakšne možnosti imajo pogajalske skupine vlade in sindikatov, ko se pogajajo o plačah javnega sektorja za naslednji dve leti. V tem prvem tekstu so bili izpostavljeni samo osnovni poudarki, v dodatnih člankih pa poskušam podrobneje predstaviti ter argumentirati posamezne ugotovitve.

V nadaljevanju sem nato v treh člankih predstavil nekaj definicij, kar javni sektor sploh zajema, nato pa analiziral gibanje ter obseg števila zaposlenih v javnem sektorju glede na druge države. Dotaknil sem se tudi produktivnosti v javnem sektorju v povezavi z vplivom na višino plač. V tokratnem tekstu pa podrobneje obravnavam gibanje povprečne plače in mase plač v javnem sektorju.

Nadaljujte z branjem

FOOTBALL LEAKS: Millions of Dejan Lovren and Mateo Kovačić collected in Mamić’s Swiss company investigated for gross crimes

Blaž Zgaga v Nacionalu razkriva še eno v seriji nogometnih afer, vezanih na transfer hrvaških nogometnih zvezdnikov, pri čemer je – namesto, da bi prispela v matični klub – na zasebnih računih Zdravka Mamića in kolegov poniknila polovica transferja.

This summer Croatian defender Dejan Lovren experienced a similar peak to his sports career as the best player of the 2018 World Cup Luka Modrić, where the two played together in the final in Moscow. A few weeks earlier they met in another important match, in the final of the Champions League. This time they were on opposite sides, Modrić as a key player for Real Madrid, Lovren as a defensive pillar of Liverpool.

They have more in common. The career of both players started in Dinamo Zagreb, where both shared then executive vice-president as their player’s agent Zdravko Mamić. In July 2008 Luka Modrić was transferred from Dinamo Zagreb to Tottenham for €21 million transfer fee and Lovren was transferred from Dinamo Zagreb to Olympique Lyonnais for €8 million fee in January 2010. This was big money for the club.

But half of these sums ended up in the private bank accounts of Zdravko Mamić and his associates, and the Croatian authorities initiated investigations for abuse of trust in business dealings and tax evasion.

Nadaljujte z branjem

Kompenzirana prosta trgovina kot rešitev za Rodrikovo trilemo?

Dani Rodrik je v knjigi The Globalization Paradox, obveznem branju za študente mednarodne ekonomije in globalizacije, še dodatno razdelal svojo znano trilemo, da povsem prosta trgovina ni istočasno združljiva tudi z nacionalno državo (suverenostjo) in demokracijo. Država se v tem trikotniku mora odpovedati enemu vogalu. Lep primer  tega so danes ZDA, kjer je Trump zmagal z glasovi volilcev v “Rust beltu”, ki jim je globalizacija (prosta trgovina in prost pretok kapitala) odnesla več kot 6 milijonov služb. Prizadeti ljudje v depresivnih regijah brez perspektive so glasovali za ekonomski nacionalizem, ki ga Trump udejanja z odpovedjo (spremembo) prostotrgovinskih sporazumov in uvajanjem carin. Hkrati se je treba zavedati, da financiranje trgovinskih deficitov z uvozom kratkoročnega finančnega kapitala povzroča nestabilnost na finančnih trgih in makroekonomsko nestabilnost.

Obstaja rešitev za to trilemo? Je mogoče ohraniti nacionalno suverenost in demokracijo, brez da bi se odpovedali (vsaj približno) prosti trgovini? Je mogoče ohraniti nacionalno suverenost in demokracijo, brez da bi se zapletli v trgovinske vojne?

Nadaljujte z branjem

Hiper globalizacija, ki je razklala družbe in potreba po ekonomskem populizmu

Dani Rodrik, najbolj znani razvojni ekonomist s Harvarda, ki je pred 21 leti v knjigi Has globalization gone too far? napovedal, da bo zaradi hiper globalizacije prišlo do upora ljudi proti njej, v zadnjem intervjuju razlaga, kako je pretirana globalizacija razklala družbe. Govori o tem, kako so prostotrgovinski sporazumi b sredstvo posamičnih lobijev, da ekstrahirajo še več rent zase. Govori o tem, kako je globalizacija postala izgovor tako na desni kot na levi, zakaj je treba zmanjšati obseg javnih storitev in socialne države na eni in davke na drugi strani, da bi bili konkurenčni na globalnem trgu. Da je bila globalizacija zlorabljena za to, da bi multinacionalkam zmanjšali regulacijo in jih subvencionirali v zameno za njihove investicije.

In Rodrik govori o tem, zakaj danes potrebujemo ekonomski populizem, ki ga loči od političnega populizma. Ekonomski populizem  definira skozi potrebo po zmanjšanju neenakosti v družbi. Tega pa ni mogoče narediti zgolj prek tradicionalnih ukrepov socialne države, torej s prerazdeljevanjem prek davkov in socialnih transferjev. Pač pa je potrebna temeljita sprememba koncepta, ki se neenakosti loteva tam, kjer nastaja – v neenakosti dostopa do (človeškega in fizičnega) kapitala. To neenakost je mogoče zmanjšati skozi dva kanala: (1) z izboljšanjem dostopa do izobraževanja in (2) s spremembo pravic lastniške participacije na tehnološkem razvoju. Prvo pomeni, da z boljšim dostopom do izobrazbe dobijo posamezniki tudi boljše možnosti za doseganje višjih dohodkov prek boljših služb in možnosti aktivnega sodelovanja pri razvoju (tam, kjer so donosi (plače) najvišji). Drugo pa pomeni, da so tako zaposleni kot celotna družba deležni dividend od hitro rastočih tehnoloških podjetij prek lastniške participacije na dobičku –  neposredno prel kastniške participaciuje in/ali prek univerzalnega temeljnega dohodka, ki se financira iz dividend oziroma davka na dobiček tehnoloških podjetij (kot je predlagal Yanis Varoufakis).

Nekaterim se bo to zdel socializem, toda če želimo ohraniti kapitalizem, moramo omogočiti, da celotna družba participira na donosih, ne pa samo pripadniki zelo ozke kapitalske elite in njihovi uslužbenci (menedžerji in inženirji).

Nadaljujte z branjem

Weekend reading

 

Najnovejše raziskave o minimalni plači

Arindajit Dube (avtor zaenkrat najbolj hvaljene zadnje raziskave o učinkih minimalne plače na distribucijo dohodkov) je pripravil dober thread na twitterju, kjer je niza letošne raziskave na temo minimalne plače, ki so jih pripravili doktorski študenti kot svoj “prodajni” članek (t.i. job market paper, torej članek, s katerim iščejo službo).

Prvi (in že kar močno citiran):

Nadaljujte z branjem

Produktivnost v javnem sektorju (4)

Bine Kordež

V uvodnem tekstu sem predstavil osnovne ugotovitve glede gibanja zaposlenih in plač v javnem sektorju. Na osnovi analize sem tudi ocenil kakšne možnosti imajo pogajalske skupine vlade in sindikatov, ko se pogajajo o plačah javnega sektorja za naslednji dve leti. V tem prvem tekstu so bili izpostavljeni samo osnovni poudarki, v dodatnih člankih pa poskušam podrobneje predstaviti ter argumentirati posamezne ugotovitve.

V nadaljevanju sem predstavil nekaj definicij, kar javni sektor sploh zajema, nato pa analiziral gibanje ter obseg števila zaposlenih v javnem sektorju glede na druge države. V tokratnem nadaljevanju je poudarek na produktivnosti v javnem sektorju ter nekaj razmišljanj o tem, kako obsežen javni sektor si sploh lahko privoščimo.

Nadaljujte z branjem

Odziv na članek v Reporterju: Preden daješ sodbe, se moraš o zadevah prej vsaj poučiti

V zadnji številki Reporterja je novinarka Maja Sunčič v zvezi z menoj v članku z naslovom »Jože Damijan ne sme postati guverner BS, sicer se nam slabo piše. Ogroženi bodo naši življenjski prihranki v bankah!« navedla številne pavšalne in tendenciozne trditve, ki ne držijo. Večina trditev ne zdrži resne presoje. Konkretno pa se odzivam le na tri najbolj izpostavljene trditve v članku, in sicer glede moje »podpore« Binetu Kordežu, glede mojega »sodelovanja« s stranko Levica in glede problema škodljivosti minimalne plače.

1. Glede moje »podpore« Binetu Kordežu novinarka Maja Sunčič pravi naslednje: »Damijanu bi morali zaradi javne podpore velekriminalcu in zaporniku z Doba Binetu Kordežu prepovedati vstop v Banko Slovenije. In to za večno!«

V zvezi s tem želim povedati naslednje.

Prvič, od menedžerskega prevzema Merkurja s strani njegovih menedžerjev sem se že leta 2007, ko se je prevzem izvajal, ne samo distanciral, pač pa sem ga javno kritiziral (glejte mojo e-diskusijo z zdaj že pokojnim Matjažem Gantarjem, ki so jo oktobra 2007 objavljale Finance.

Drugič, takrat sem izpostavil, da so menedžerski prevzemi običajno škodljivi za prevzeta podjetja, ker se denarni tok uporablja za poplačilo kreditov za prevzem namesto za razvoj. Specifično za Merkur pa sem poudaril da, ga ta menedžerski odkup močno finančno izpostavlja, sploh pa v primeru, če pride do upada konjunkture oziroma krize (glejte podrobnosti spodaj).

Nadaljujte z branjem