Koga moti kandidat za guvernerja Banke Slovenije, ki…

… se zavzema za večjo transparentnost in učinkovitost delovanja ter okrepitev integritete in ugleda Banke Slovenije, in v okviru tega za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije, izvedeno s strani Računskega sodišča Republike Slovenije, vključno s “presojo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora, ki jih je Banka Slovenija izvajala do 4. novembra 2014 in so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije“, kot to določa drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1, uradno in prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017)?

Le koga bi objektivna, zunanja revizija (s strani Računskega sodišča) pravilnosti in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije v navedenem obdobju utegnila motiti, če pa so bili vsi postopki izpeljani transparentno, smotrno in zakonito? Le koga bi to utegnilo toliko motiti, da bi orkestriral negativne kampanje v domačih in tujih medijih (proti kandidatu, ki se zavzema za spoštovanje tega člena Zakona o Banki Slovenije) in bi to skrival za očitki glede morebitnega evrorealizma, iztrganega iz konteksta, osebnimi podtikanji in neresnicami?

Glede na orkestrirani in naraščajoči stampedo negativne kampanje sporočam, da bom to negativno energijo preusmeril v nekaj pozitivnega. Namesto da piscem (in naročnikom) negativnih člankov v zahvalo pošljem rože, bom raje povečal svoj prispevek programu Botrstva. Zato vnaprej najlepša hvala vsem, ki bodo s svojimi negativnimi zapisi nesebično pomagali otrokom v programu Botrstvo, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.

Hvala, skupaj lahko naredimo nekaj dobrega.

%d bloggers like this: