Želi vlada s korupcijskimi tveganjimi obremenjenim zakonom o drugem tiru tvegati referendum o svoji zaupnici?

Vladna koalicija je bila opozorjena na to, da se ji bo zgodilo ljudstvo, če bo oholo in kot z buldožerjem povozila vse kritike in konstruktivne predloge civilne družbe, stroke, nadzornih inštitucij in opozicije glede zakona o drugem tiru. In to se ji je tudi zgodilo. Za tak razvoj si je povsem sama kriva.
Vprašanje je le, ali je koalicija doumela svojo napako in bo zdaj bolj pripravljena na dialog z “ljudstvom” oziroma deležniki iz okolja, v katerem in za katerega naj bi delovala, in upoštevati njegovo voljo. Če ne, se bo morala kmalu posloviti.

DAMIJAN blog

Drago Babič

Očitno ostra opozorila Komisije za preprečevanje korupcije, koalicijskih in drugih parlamentarnih strank ter civilne družbe, da ni primerno z nujnim postopkom hiteti s sprejemanjem vladnega zakona o drugem tiru ter naj se zakon sprejema po redni poti, tako da bo na razpolago dovolj časa za celovito obravnavo problematike, niso naletela na razumevanje. Na vladno vztrajanje, tokrat je SMC poslal v boj sekretarko vlade, gospo magistro Lilijano Kozlovič, je kolegij predsednika državnega zbora pod vodstvom doktorja Milana Brgleza v četrtek, 13.4. potrdil, da se vladni predlog zakona o drugem tiru obravnava po nujnem postopku. Torej bo uvrščen na dnevni red seje državnega zbora v četrtek, 20. 4., ko naj bi bil tudi sprejet. Argumentacija je, citiram: »da se preprečijo težko popravljive posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasne izvedbe predvidenih aktivnosti za prijavo na razpis za EU sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope IPE«.

Pa smo spet…

View original post 904 more words

%d bloggers like this: