Pomen vrednosti neopredmetenega kapitala – primer družbe Blackberry

Ob bok komentarju o neustrezno ovrednotenih neopredmetenih osnovnih sredstvih v slovenskih podjetjih, ki sta ga pripravila Andrej Mertelj in Andreja Jenko, je zanimiv tudi pogled na primere v tujini. Nedavno je tretja največja kanadska banka Scotiabank podvojila vrednost, po kateri vrednosti patente družbe Blackberry (do nedavnega imenovane RIM). To se je zgodilo po objavi US Patent 100Intellectual Asset Management (IAM) magazinu (štev. 58, 2013), kjer so bile ocenjene vrednosti patentov v prvih 100 družbah z največjo vrednostjo patentov. Blackberry je bil na tej lestvici uvrščen na 82. mesto, toda hkrati je bil uvrščen med 14 družb z izjemnimi patenti (stand-out patent portfolio). To je navedlo finančne analitike banke, da prevrednotijo dosedanje konzervativne ocene vrednosti portfelja patentov družbe Blackberry – iz 1.2 na 2.25 milijarde $. Nadaljujte z branjem