Je kitajska grožnja koncu dominacije ameriškega dolarja pretirana?

Še en dober explainer na Money & Macro glede tega ali lahko oblikovanje nove svetovne rezervne valute dejansko izrine ameriški dolar. Dejstvo je, da se nova svetovna rezervna valuta oblikuje in to okrog kitajskega yuana (to, da izvoznice nafte in plina sprejemajo plačila v kitajski valuti namesto v dolarju, je začetek tega procesa). In dejstvo je, da so Kitajska in druge države v to prisiljene, če se želijo izogniti grožnji ameriških sankcij. ZDA so namreč v nekaj primerih sankcij (proti Venezueli, Iranu in Rusiji) sankcioniranim državam zaplenile njihove devizne (dolarske) rezerve v tujih centralnih bankah, poslovne banke iz sankcioniranih držav pa izključile iz mednarodnega dolarskega plačilnega prometa. Glede na to, da ZDA pripravljajo podobne sankcije proti Kitajski, kot so jih lani proti Rusiji, se seveda Kitajska mora zavarovati pred to grožnjo. In nezahodne države, za katere je Kitajska večinoma že postala najpomembnejši zunanjetrgovinski partner, so pripravljene pri tem sodelovati.

Torej kitajski yuan kot nova svetovna rezervna valuta je realnost. Toda ali yuan lahko izpodrine dolar kot dosedanjo prevladujočo svetovno rezervno valuto? No, glede tega je ta spodnji explainer zelo dober – za to, da neka valuta postane globalna rezervna valuta, je potrebna lastnost možnosti široke uporabe in investiranja. Glede možnosti plačevanja z yuanom bo v prihodnje tem lažje, čim več držav bo v zameno za izvoz nekega izdelka v Kitajsko sprejelo plačilo v yuanih. Bolj kot se bo širil ta krog držav, bolj bo yuan izpodrival dolar. Problem pa bo glede možnosti investiranja yuanov. Dolar je danes tako močno razširjen, ker ZDA omogočajo prost dostop tujim investitorjem do njihovega finančnega oziroma kapitalskega sistema. Kitajska pa je glede tega zelo zaprta, dejansko ima uvedene kapitalske kontrole. Če ni mogoče prosto trgovati na deviznih trgih z yuanom in investirati na kitajskih borzah, je uporabnost yuana zelo zmanjšana. In to je glavni razlog, da bo kitajski yuan težko izrinil ameriški dolar kot dominantne globalne rezervne valute. Kar pa ne pomeni, da se njegova vloga kot globalnega plačilnega sredstva ne bo močno povečala. Predvsem po zaslugi ZDA, ki s svojimi akcijami globalnega policaja silijo države, da imajo backup (zavarovanje) v primeru, ko jih ZDA postavijo na črno listo oziroma jih izsiljujejo.

%d bloggers like this: