Neoperativnost vlade, drugič: Zakaj je zanemarila zdravstvo?

Jasmina Držanič

Ker če nekomu ni jasno, da se ukrepi načrtujejo na temelju ocen, ki so podprte s številkami, se lahko po Štefanovi ulici ali po Gregorčičevi ulici zgolj in samo sprehaja, ne gre pa takega spustiti v pisarno.

Po tem, ko sem pred dnevi navedla, kako so v Nemčiji zagotovili 8500 dodatnih bolnišničnih postelj za dodatne potrebe zaradi Covid 19, sem pregledala, kakšne so ovire v Sloveniji, da se smiselno enak ukrep ni zgodil pred zadnjo eksplozijo bolezni.

Zanimalo me je, če obstaja kakšna formalna ovira, da se iz državnega proračuna ne bi steklo več sredstev v ZZZS, s katerimi bi se v nadaljevanju financirala zaposlitev dodatnega osebja in odprava zaostankov in čakalnih vrst. In da se razumemo, ne pričakujem, da bi se en-dva-tri-do-jutri kar naenkrat vse popravilo in bi bilo naenkrat dovolj negovalnega osebja in zdravnikov. Pač pa sem utemeljeno pričakovala, da bi obstajal kak načrt, kako v znosnem in razumnem času tako kadrovske kot storitvene izpade zapolniti. Morda sem bila (glej zadnji odstavek teksta) v teh pričakovanjih preveč optimistična….

Da kar takoj povem, formalno nič ne preprečuje, da se ne bi sedaj iz državnega proračuna namenilo več sredstev v ZZZS. Letošnji zakon o izvajanju proračuna (opozarjam na člene 25 do 29) omogoča veliko prerazporejanje tako znotraj ministrstev kot tudi vladno prerazporejanje in obstaja tudi Covid19 klavzula, ki »ne glede na vse predhodno« omogoča, da se zaradi preprečevanja širitve in odprave posledic sredstva namenijo za ukrepe nadaljnjega preprečevanja in širitve bolezni. Toliko manevrskega prostora, kot ga ima letos vlada v proračunski porabi, zadnjih 30 let ni bilo.

Torej, če bi bila volja, znanje, koordinacija…bi seveda vlada že sedaj finančno usposobila ZZZS, ta pa v nadaljevanju svoje izvajalce (beri: javno zdravstvo), da bi lahko začeli z dodatnim zaposlovanjem, izplačevanjem dodatkov in bi imeli tudi manever za skrajšanje čakalnih vrst. 

To bi se že lahko zgodilo. Pa se še kar ni.

Tudi če bi imela vlada neke rezerve v smislu, »ne vemo, kako bomo to potem zapirali z zadolževanjem, koliko se pa lahko zadolžimo« – je v letošnjem rebalansiranem proračunu, ki je bil sprejet septembra 2020 že projecirana relativno velika zadolžitev, ki je narejena na osnovi ocene, da bo velik izpad prihodkov v državno blagajno (da bo torej do konca leta nekako tako, kot je bilo v aprilu -maju 2020). Pa kakorkoli obračamo, vsaj september in oktober nista tako slaba, kot sta bila ta pomladna meseca). Skratka, lahko bi v oceni letošnjega upravljanja med prilivi na proračun in stroški proračuna nekako vkalkulirali dodatna sredstva za javno zdravstvo. Ker, da se razumemo, če ne bo dodatnih sredstev za ZZZS, bodo pa dodatni odhodki za plačila nadomestil zaradi lock-downa. Nič, čisto nič se ne bo privarčevalo s tem, da se drži ZZZS nazaj.

Stvar je še mnogo hujša. Namreč, vlada tudi za prihodnji 2 leti ne predvideva bistvenega povečanja zdravstvene blagajne. Kar pomeni, da ne predvideva nobenih EU sredstev za kake projekte, pač pa izhaja zgolj iz sorazmernega povišanja denarja zaradi pričakovanj gospodarske rasti v prihodnosti. Tako se bere odlok o okviru za proračun države. Lani je imela ZZZS blagajna za 3 milijarde in 50 milijonov EUR izdatkov, letos je bilo najprej opredeljenih 3 milijarde 370 milijonov (na povezavi je odlok, opredeljeo v 6. členu), potem so pa z odlokom, sprejetim v 25. 9. 2020 napisali, da spreminjajo znesek (navedli so napačno številko za 50 milijonov manj) v 3 milijarde 370 milijonov. Mimogrede, če kdo razume, kam je vmes izginilo 50 milijonov, ga vljudno vabim, da to razloži še ostalim…..  

Ker, da se razumemo, tudi povečevanje izdatkov zdravstvene blagajne za 10% še kar ne bo zmanjšalo obstoječih disproporcev v zdravstvu. Tista, ko uporabniki v septembru slišimo, da je »letošnja kvota pregledov že porabljena« in dobimo termin v naslednjem letu, se s povečevanjem za 10% ne odpravi. Torej, imamo projecirano nadaljevanje kadrovsko in storitveno oslabljenega zdravstva. Torej, še naprej bo enako kot je zdaj in s to kondicijo se naše javno zdravstvo spopada s Covid 19.

Ampak okužba bo enkrat izzvenela ali pa bo več zdravil in cepiv ali pa vse od tega. Naše zdravstvo bo pa pavperizirano še naprej. Pametna oblast razmišlja o spopadanju s Covid 19 in z razvojem in to hkrati. In da ne bomo stalno za zgled postavljali Nemčije, poglejmo na primer Portugalsko. Dva dni nazaj je dobila odobritev s strani evropske komisije, da 1 milijardo iz kohezije preusmeri v sanacijo zdravstva. Torej, danes bi morala ena ekipa delati boj proti Covid 19, druga bi pa morala ravno tako intenzivno delati na programih razvoja in izboljšav za to, da bi imeli enkrat ob koncu leta kolikor toliko znosen program realnih izboljšav v zdravstvu, da bi potem to lahko prijavljali na RRF (Recovery and Resiliance Facility) in bodočo kohezijo. Ampak to je tema za drug tekst.

Ker od včeraj (22. 10. 2020) vemo, da naša oblast ni zložila toliko napora, da bi poslušala stroko glede rasti okužb. Ne samo, da je bilo nekaj strokovnjakov umaknjenih, tudi tistih, ki so ostali, se ni vprašalo ali poslušalo. Še čez Teamse jih niso sklicali….In če ni predpostavk, koliko jih bo zbolelo in kdaj bodo zboleli, potem se ukrepov ne da načrtovati. In potem smo slišali, da »nas je obseg okužb presenetil«.

Pa ne želim s tem glavne osti odgovornosti pošiljati na državno sekretarko (itak se vidi, da se na tej funkciji ne znajde), ker sta za tale, v zgodovini države Slovenije nepreseženi, fiasko mnogo bolj odgovorna njen neposredni šef in njegov neposredni šef. Ker če nekomu ni jasno, da se ukrepi načrtujejo na temelju ocen, ki so podprte s številkami, se lahko po Štefanovi ulici ali po Gregorčičevi ulici zgolj in samo sprehaja, ne gre pa takega spustiti v pisarno.

En odgovor

  1. Pojasnilo glede izdatkov za zdravstveno blagajno v Odloku: v spremembi Odloka iz 25.9. 2020 ni navedena napačna cifra in ni prišlo do izginotja 50 mio EUR. V izhodiščni različici Odloka iz 25.4.2019 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1197?sop=2019-01-1197) so zgornjo mejo izdatkov ZZZS za leto 2020 določili na 3.320 mio EUR, nato pa so to mejo z spremembo odloka 25.9.2020 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2286?sop=2020-01-2286) dvignili za 50 mio EUR, na 3.370 mio EUR. Ko odprete povezavo na Odlok v PIS (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1979) vam pa tam najprej pokaže aktualno različico Odloka, v kateri so že upoštevane vse spremembe (zato je tam navedena posodobljena cifra 3.370 in ne izhodiščna cifra 3.320).

%d bloggers like this: