Nabor ukrepov v zdravstvu v času epidemije

Poleg takojšnjega povečanja sredstev za sanacijo razmer v javnem zdravstvu, nastalih zaradi epidemije, vladi predlagamo nujne ukrepe, ki smo jih oblikovali v sodelovanju s strokovnjaki in strokovnjakinjami na področju epidemiologije, infektologije ter organizacije in menedžmenta v zdravstvu. Ukrepi se nanašajo na tri stebre:

 1. Zaščita ranljivih skupin in zagotovitev kapacitet za Covid bolnike
 2. Boljša komunikacija
 3. Dostopnost zdravstvenega sistema v času epidemije

 1. Zaščita ranljivih skupin in zagotovitev kapacitet za Covid bolnike
 • Obvezno merjenje temperature in hitro testiranje zaposlenih v DSO in zdravstvenih organizacijah ob prihodu v službo.
 • Premestitev okuženih v DSO v posebne zdravstvene oddelke, ki omogočajo primerno zdravstveno oskrbo.
 • Poziv javnosti glede priporočenih ukrepov za zaščito ranljivih članov družine.
 • Začasen poziv zasebnim zdravnikom in njihovim zaposlenim ter koncesionarjem.
 • Vključitev zadnjih letnikov visokošolskih študijev in študentov zadnjih letnikov medicinskih fakultet, skladno s smernicami Evropske komisije (COVID-19 – questions and recommendations regarding Directive 2005/36/EC, 3. 2020). Za čas epidemije in kriznih razmer se jim podeli začasno licenco. Vključili bi lahko vse tretje letnike in vse absolvente Zdravstvene nege ter vse šeste letnike medicine, vse pripravnike medicine in specializante.
 • Prerazporeditev 700 specializantov medicine na deficitarna področja dela v Covid bolnišnicah.
 • Aktivacija upokojenih zdravnikov in sester, v kolikor ne sodijo v skupino s tveganji za zdravje.
 • Dodatno plačilo zdravstvenega osebja.
 • Aktivacija ekip Rdečega križa: vsaj 500 ljudi, usposobljenih za tehnično, logistično in administrativno pomoč zdravstvenim zavodom na primarni ravni.
 • Vojaška bolnišnica Role 2 (v 72 urah cca. 140 postelj!)
 • Pripraviti vsaj dodatnih 1000 postelj v pomožnih objektih (prazni bolnišnični objekti, zaprti hoteli). Tudi zdravilišča imajo kapacitete, ki so že prilagojene zdravljenju bolnikov, kakor tudi negovalni in zdravniški kader.
 1. Boljša komunikacija
 • Komunikacijo naj vodijo za komunikacijo usposobljeni epidemiologi, ki imajo znanje in izkušnje, da poleg posameznika nagovarjajo celotno skupnost.
 • Nujnost sprejemanja sorazmernih ukrepov in njihovega podrobnega pojasnjevanja.
 • Zdravstveni in drugi delavci, ki obravnavajo bolnike s Covid-19, potrebujejo etične usmeritve o kriterijih triaže bolnikov (v primeru prezasedenosti kapacitet), o intenzivnosti njihovega zdravljenja, o obiskovanju oskrbovancev v DSO in možnosti svojcev, da se poslovijo od umirajočega bolnika. 
 • Vključujoča komunikacija s sodelovanjem civilne družbe.
 • Pritegniti k sodelovanju vplivneže na socialnih medijih z ustreznimi informacijami.
 • Pojasnjevanje in motivacija za pravilno nošenje maske, distanco, razkuževanje rok in razkuževanje površin.
 1. Dostopnost zdravstvenega sistema v času epidemije
 • Ločitev oddelkov za Covid od preostale zdravstvene dejavnosti (v sosednjih, ločenih stavbah – kjer je možno) in zagotavljanje zdravstvenih storitev v največjem možnem obsegu glede na situacijo.
 • Nujno takojšnja zagotovitev boljše dostopnosti primarne ravni zdravstva (osebni zdravniki, pediatri, zobozdravniki, ginekologi, psihiatri) z ločitvijo Covid obravnave od vseh ostalih zdravstvenih obravnav na primarni ravni z oblikovanimi Covid timi. V roku 24 ur mora državljan obvezno priti do kontakta z izbranim zdravnikom oziroma ambulanto vsaj po telefonu.
 • Nujno okrepiti primarno raven s specializanti medicine in večjo vključitvijo diplomiranih medicinskih sester iz referenčnih ambulant!
 • Na sekundarni ravni zagotoviti, da pacient prejme odziv na svojo napotnico glede na stopnjo nujnosti v roku 24 do 48 ur.

Koalicija ustavnega loka

%d bloggers like this: