Misterij manjkajočih investicij podjetij

Tole je dodatek k lažjemu razumevanju današnje kolumne v Dnevniku.

V obdobju pred finančno krizo in pred tistim predkriznim investicijskim bumom, v letih 2000 do 2005, so skupne investicije slovenskega poslovnega sektorja znašale med 16 in 17% BDP, nato pa so po finančni krizi, v obdobju 2010-2018, dramatično upadle na raven med 10 in dobrih 11% BDP. Kljub izjemno visoki gospodarski rasti v zadnjih treh letih se investicije niso pobrale.

Invest-1

 

V prvi polovici prejšnjega desetletja (pred investicijskim bumom v letih 2005-2008) so bila slovenska podjetja relativno glede na BDP med najbolj investicijsko aktivnimi v EU. Slovenska podjetja so skupaj v povprečju investirala za 4 do 5 odstotnih točk BDP več od povprečja držav EU-27 in za okrog 2 odstotni točki BDP več od štirih naših največjih konkurentov v srednji Evropi (Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska).

Nato je nastopila kriza in slovenske poslovne investicije so upadle za 6 do 7 odstotnih točk BDP. In se niso več pobrale. Tudi v ostalih članicah EU so poslovne investicije po krizi upadle, toda le za 2, največ 3 odstotne točke BDP. Po letu 2010 investicije slovenskega poslovnega sektorja kot delež v BDP konsistentno zaostajajo za povprečjem držav EU-27 za 1 do 2 odstotni točki, za četverico srednjeevropskih držav pa za 2 do 3 odstotne točke.

Invest-2png

Če to prevedemo v evre: slovenske poslovne investicije so glede na BDP iz 2019 za pol do ene milijarde evrov prenizke na letni ravni glede na povprečje EU držav ter za eno do eno in pol milijarde evrov prenizke glede na povprečje štirih višegrajskih držav. Glede na povprečje investicij pred letom 2005 pa so prenizke za dve in pol do tri milijarde evrov letno!

Kaj se torej dogaja, da so slovenska podjetja nehala investirati? Več v kolumni v Dnevniku.

%d bloggers like this: