Klimatske spremembe in nenadna smrt libertarizma

John Quiggin ima zelo dober point v zadnjem postu. Pravi, da so še nedolgo libertarci bili izjemno v porastu s svojo ideološko mantro o absolutni svobodi razpolaganja s stvarmi in absolutni škodljivosti vsakega poseganja v te božanske pravice. Potem pa so prišle klimatske spremembe. Libertarci so se morali odločiti med tem ali ima pravica razpolaganja s stvarmi absolutno prednost pred pravico preostalih prebivalcev sveta in planeta, da jih prvi z izkoriščanjem svoje pravice ne zastrupijo in uničijo planeta. No, in ta dilema je bila zanje pretežka. Da se jim ne bi bilo treba odločiti, so se prelevili v “trumpiste” in zanikovalce znanosti. V zadrte vernike in zadrte zanikovalce razuma.  Ideologija jim je scvrla možgane.

Toda mar libertarizem ni bil že od vsega začetka prav in samo to? Popolna ideologija namesto objektivnega znanstvenega pristopa, katere edini namen je bil za filozofskim aparatom skriti svoj temeljni namen: zavarovati lastninske in odločevalske pravice ozke družbene elite. Od nasprotovanja splošni volilni pravici, zagovarjanja sužnjelastništva, nasprotovanja regulaciji in sindikatom do zahteve po zniževanju davkov proti ničli. Vse zgolj v interesu tiste ozke družbene elite lastnikov kapitala. Libertarizem == absolutna pravica tistih, ki imajo.

Now, libertarianism/propertarianism is pretty much dead. The support base, advocacy groups and so on have gone full Trumpists, while the intellectual energy has shifted to “liberaltarianism” or, a more recent variant, Tyler Cowen’s conversion to “state capacity libertarianism“.

Most of those departing to the left have mentioned the failure of libertarianism to handle climate change. It was critical for two reasons. First, any serious propertarian response would have required support of the creation of new property rights (emissions permits) and the restriction of existing ones (burning carbon). That would imply an acknowledgement that property rights are not natural relations between people (owners) and things (property). They are socially constructed relationships between people, allowing some people to use things and to stop other people from doing so. Second, the effort to deny the necessary implications of climate change inevitably resulted in denial of the scientific evidence that climate change was occurring. That contributed to a situation where most former libertarians are now Trumpists, happy to deny the evidence of their own eyes if that’s what the leader requires of them.

Vir: John Quiggin

One response

 1. “Climate change” je največji napad na svobodo in blagostanje ljudi v zadnjih nekaj desetletij. Je po srednjem veku tudi največji napad na znanost in racionalizem.

  Back in 2010 the head of Working Group 3 of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), Dr Otmar Edenhofer, told an interviewer,

  “…one must say clearly that we REDISTRIBUTE DE FACTO THE WORLD’S WEALTH BY CLIMATE POLICY. ONE HAS TO FREE ONESELF FROM THE ILLUSION THAT INTERNATIONAL CLIMATE POLICY IS ENVIRONMENTAL POLICY. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole.”

  Prizadevanja “kao” za višje dobro bodo nova osnova kratenja človeških pravic in blaginje mas s strani velekapitala. Čeprav levica misli, da bodo s “climate change” dosegli prerazporeditev v svojo korist, je resnica ravno obratna. Na koncu bodo mali ljudje največje žrtve. Levica bo pa odigrala, tako kot je rekel že Lenin pred enim stoletjem, vlogo KORISTNIH IDIOTOV.

  Lep primer takih idiotov je razbobnana (načrtno) Alexandra Ocasio-Cortez (AOC). Glej odgovor Patrick Moor-a ustanovitelja Greenpeace-a.

  “The world is going to end in 12 years if we don’t address climate change.”

  ~ Alexandra Ocasio-Cortez (AOC), bartender turned climate activist

  “Pompous little twit. You don’t have a plan to grow food for 8 billion people without fossil fuels, or get the food into the cities. Horses? If fossil fuels were banned every tree in the world would be cut down for fuel for cooking and heating. You would bring about mass death.”

  ~ Patrick Moore (@EcoSenseNow), PhD and Founder of Greenpeace, to AOC

%d bloggers like this: