Novo fiskalno pravilo

Moj predlog za preoblikovanje fiskalnega pravila v Sloveniji bi bil naslednji. Prvič, dovoljeni neto javni izdatki za investicije se določijo v višini 3 do 4 odstotke BDP. Ti javni izdatki morajo imeti za protiutež v bilanci stanja države povečana sredstva (infrastruktura), slednja namreč povečujejo premoženje države in produktivnost.

Drugič, ta dovoljeni znesek izdatkov za investicije se lahko poveča za odstotek presežka v tekočih izdatkih proračuna.

Tretjič, zgornja meja izdatkov za naložbe se prilagodi navzdol, če strošek novega dolga preseže 5 odstotkov.

Četrtič, pri izračunu fiskalnih učinkov se upoštevajo neposredni in multiplikativni učinki naložb v prihodnjih letih.

Petič, izpolnjevanje fiskalnega cilja se določi znotraj časovnega obdobja pet let s toleranco plus/minus 1 odstotek BDP, s čimer se omogoči prilagajanje fluktuacijam v gospodarskih ciklih.

Šestič, fiskalno pravilo se začasno suspendira v primeru kriznih (letni padec BDP za več kot 2 odstotka) in izjemnih razmer.

Več v današnjem Dnevniku

%d bloggers like this: