Koliko pobitih živali in utopljenih prebežnikov bo še treba, da Cerarjeva vlada umakne rezilno žico z južne meje?

Stanko Štrajn

Konec marca 29.3. 2018 sem kot državljan zahteval, da mi Urad Vlade RS na podlagi določb zakona o informacijah javnega značaja odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Ali se je 27.3.2018 na območju Vukovcev res utopil begunec, ki je skušal preplavati Kolpo? Koliko beguncev se je v času od novembra 2016, ko je Cerarjeva vlada postavila ograjo iz bodeče žice ob Kolpi že utopilo in izgubilo življenje v Kolpi in koliko bi bilo utopljencev manj, če bi ne bilo ograje ob Kolpi?
 2. Koliko beguncem je ograja preprečila prehod meje?
 3. Koliko beguncev je slovenska policija ujela in vrnila na Hrvaško?
 4. Zakaj policija in vojska ne nadzorujejo meje, temveč se le nekajkrat na mesec policaj in dva vojaka peljejo z avtomobilom na točke ob Kolpi, ki so dostopne za avtomobile? Vsekakor ne opravljajo rednih obhodov meje, temveč se običajno policija pripelje, kadar je lepo vreme.
 5. Zakaj v zimskem času niso splužene dostopne poti do Kolpe, zaradi česar v zimskem času ni niti minimalnih obhodov na meji?
 6. Koliko je slovenski proračun plačal za stroške postavitve meje?
 7. Kako policija vzdržuje postavljeno ograjo na meji ob Kolpi? Ograja se zarašča, nanjo je padlo že več podrtih dreves, ki jih je podrl sneg. Vrata na panelni ograji so povešena in se jih ne da več zapreti.
 8. Kdo je odgovoren za negospodarno trošenje davkoplačevalskega denarja za postavitev nesmiselnih ograj in kdo je odgovoren za zagotavljanje varnosti slovenskih državljanov?
 9. Koliko je v strašnih mukah umrlo srnjadi in jelenjadi, ujetih v rezilno ograjo?

Po skoraj dveh tednih sem 10. 4. 2018 prejel naslednji odgovor:

Spoštovani gospod Štrajn,

prejeli smo vaša vprašanja in vam posredujemo odgovore:

 1. Ali se je 27.3.2018 na območju Vukovcev res utopil begunec, ki je skušal preplavati Kolpo. Koliko beguncev se je v času od novembra 2016, ko je Cerarjeva vlada postavila ograjo iz bodeče žice ob Kolpi že utopilo in izgubilo življenje v Kolpi in koliko bi bilo utopljencev manj, če bi ne bilo ograje ob Kolpi.

Policisti Policijske uprave Novo mesto na območju Bele krajine niso obravnavali primera, ko bi se oseba utopila pri poskusu ilegalnega prehoda državne meje. Ob prijetju posameznika ali skupine tujcev, ki nezakonito prestopijo državno mejo na način, da preplavajo reko Kolpo, pa so policisti že v nekaj primerih aktivirali gasilce, ki so na naše zaprosilo s čolnom preverili ali ni morda bila v skupini še kakšna oseba, ki ji ni uspelo preplavati in bi jo reka lahko odnesla. Do tega trenutka v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da bi se kdo utopil.

 1. Koliko beguncem je ograja preprečila prehod meje.
 2. Koliko beguncev je slovenska policija ujela in vrnila na Hrvaško.

V letu 2018 (do vključno 27.3.) so policisti pri opravljanju nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 153 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito, zato ni bilo pogojev za vračanje na Hrvaško, dokler organ, pristojen za obravnavo mednarodne zaščite ne zaključi postopkov.

 1. Zakaj policija in vojska ne nadzorujejo meje, temveč se le nekajkrat na mesec policaj in dva vojaka peljejo z avtomobilom na točke ob Kolpi, ki so dostopne za avtomobile. Vsekakor ne opravljajo rednih obhodov meje, temveč se običajno policija pripelje, kadar je lepo vreme.

Policisti varujejo državno mejo v skladu s Strategijo dela policije in načrti varovanja državne meje. Ob zaznanem povečanju nezakonitih prehodov državne meje smo na Policijski upravi Novo mesto pričeli izvajati številne aktivnosti za preprečevanje in zmanjšanje nezakonitih prehodov. S policisti drugih enot Policijske uprave Novo mesto so okrepili število policistov, ki na območju Bele krajine varujejo državno mejo. Tako pri delu policistom pomagajo vodniki službenih psov, policisti Specializirane enote za nadzor državne meje in policisti Postaje konjeniške policije Ljubljana. Območje občasno pregledujejo s pomočjo policijskega helikopterja, v nočnem času pa mejo nadzorujejo z napravami za nočno opazovanje.

 1. Zakaj v zimskem času niso splužene dostopne poti do Kolpe, zaradi česar v zimskem času ni niti minimalnih obhodov na meji.

Ne glede na slabšo dostopnost ob določenih vremenskih pogojih policisti varujejo državno mejo in naloge opravljajo tudi peš, izvajajo opazovalno službo, območje občasno preletava policijski helikopter, na posameznih točkah pa so postavljeni video nadzorni sistemi. Tudi v nočnem času mejo nadzorujejo z napravami za nočno opazovanje.

 1. Koliko je slovenski proračun plačal za stroške postavitve meje.

RS MNZ Policija je 26. novembra 2015 sklenila pogodbo z izvajalcem MINIS, d. o. o.. Predmet pogodbe je postavitev tehničnih ovir, ki jih na lokacijo postavitve dostavi naročnik za potrebe preprečevanja nedovoljenih migracij.

Predmet pogodbe obsega:

 • prihod izvajalca na lokacijo izvedbe storitve,
 • pripravo blaga (tehničnih ovir) in terena za postavitev tehničnih ovir,
 • zagotovitev ustreznih strojev in orodja, ki so potrebni za postavitev tehničnih ovir,
 • zagotovitev osebne varovalne opreme za osebe, ki bodo izvajale storitve.

Okvirna vrednost pogodbe je 250.000 evrov z upoštevanim 22 % DDV, do sedaj je bilo porabljenih 169.952,83 evrov.

 1. Kako policija vzdržuje postavljeno ograjo na meji ob Kolpi. Ograja se zarašča, nanjo je padlo že več podrtih dreves, ki jih je podrl sneg. Vrata na panelni ograji so povešena in se jih ne da več zapreti.

Policija spremlja stanje začasnih tehničnih ovir. Pogodbeni izvajalec opravlja čiščenje neposredne okolice začasnih tehničnih ovir in odpravlja morebitne okvare in druga poškodovanja.

 1. Kdo je odgovoren za negospodarno trošenje davkoplačevalskega denarja za postavitev nesmiselnih ograj in kdo je odgovoren za zagotavljanje varnosti slovenskih državljanov.

Odločitev za postavitev začasnih tehničnih ovir je sprejela vlada RS novembra 2015. Gre za nujen in začasen ukrep, ki bo Policiji omogočal učinkovito varovanje zunanje schengenske meje v primeru ponovitve množičnih migracij in celovito izvajanje varovanja ljudi in njihovega premoženja. Postavitev začasnih tehničnih ovir poteka na nekaterih ključnih območjih, na katerih bi lahko glede na pretekle izkušnje prišlo do poskusov množičnega prihajanja na ozemlje Republike Slovenije. Postavitev začasnih tehničnih ovir in panelne ograje poteka v skladu s sprejetim načrtom in v dogovoru z lokalnimi skupnostmi.

 1. Koliko je v strašnih mukah umrlo srnjadi in jelenjadi ujetih v rezilno ograjo.

Za pridobitev podatkov o poginih divjadi vam posredujemo povezavo na spletno stran Lovske zveze Slovenije, ki te podatke objavlja: http://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/odvzem_zaradi_zascitnih_tehnicnih_ovir.

Ti vladni odgovori terjajo pojasnila.

Občani, ki živijo ob Kolpi, so v preteklih dveh mesecih videli, da so gasilci in policisti v Kolpi našli dva utopljena begunca. Ali je utopljencev več, ne moremo vedeti, ker nam naša vlada uradno trdi, da ni ugotovljeno, da bi se kdo utopil. Torej lažejo občani, ki trdijo, da so utopljence videli, ali pa laže vlada, ki trdi, da utopljencev ni. Če se bo naknadno izkazalo, da so se ljudje v Kolpi utapljali, bo Cerarjeva vlada nosila moralno odgovornost ne le za njihovo smrt, temveč bo moralno odgovorna še za laganje in skrivanje resnice o človeških tragedijah, ki jih je zakrivila s svojimi odločitvami.

Koliko ograje ob Kolpi pripomorejo k večji varnosti, ne moremo vedeti, ker nam vlada ne odgovori na vprašanje, koliko beguncem je ograja preprečila prehod meje, a z gotovostjo zdravega razuma vemo, da ograja, ki ni zastražena ne zadrži beguncev, da bi ne prihajali nezakonito v Slovenijo. Tudi sicer so ograje postavljene tam, kjer imajo lokalni prebivalci dostop do Kolpe in jih te ograje ovirajo pri kopanju, ribolovu, čolnarjenju ali napajanju živine, ni pa ograje na manj dostopnih in zaraščenih predelih brega, kar begunce usmerja k prečkanju reke prav na za neplavalca nevarnih mestih. Resnica je, da ograje povzročajo škodo, ne prispevajo pa k večji varnosti ali k preprečevanju nezakonitega prehajanja meje.

Vlade nisem vprašal, koliko in za kaj je proračun plačal MINIS d.o.o., pač pa, koliko je proračun za ograje porabil. Ni mogoče, da bi MINIS dobavil in postavil ograje v dolžini 190 km, kolikor je bilo pred časom objavljeno za 169.952,33 evrov, ker bi to pomenilo, da stane meter ograje komaj kakšen evro. Ne vemo, koliko je ograja, ki povzroča Sloveniji in zlasti občanom na mejnem območju veliko škodo, dejansko stala, ker nam tudi tega podatka vlada ne zaupa. Toda če primerjamo cene tovrstnih ograj po cenah v naših trgovskih centrih po tekočem metru lahko ocenimo, da je Slovenija za te ograje, če jih je nabavila za 600 km in jih v dolžini 193 km tudi postavila, iz proračuna plačala vsaj 50 milijonov evrov. Koliko je bilo iz proračuna denarja res porabljenega, nam Cerarjeva vlada ne pove in dejanske stroške skriva. Vse, nemara neupravičene, domneve o višini porabljenega denarja bi Cerarjeva vlada najlažje ovrgla, če bi korektno povedala pravilne zneske.

Vidimo, da ograja preprečuje slovenskim državljanom uživati Kolpo kot naravno javno dobro, da nam povzroča škodo in nam ne zagotavlja nikakršne varnosti. Edini razumni odgovor, zakaj imamo te ograje je domneva, da je postavitev teh ograj omogočila dobre zaslužke izvajalcem del in dobaviteljem ograje ki jih je izbrala Cerarjeva vlada brez javnega naročanja, enako kot je TEŠ izbral izvajalce enajstih sklopov naročil za TEŠ 6 brez javnega naročanja, zaradi česar smo TEŠ6 plačali vsaj za 600 milijonov preveč. Očitno je tudi ograja na Kolpi nekakšna maketa drugega tira Divača – Koper, kot smo jo lahko nekaj dni občudovali v Kopru, preden je to očitno zlorabo proračunskega denarja Cerarjeva vlada skrila pred javnostjo.

Ne vem, kakšne stroške bi imela Slovenija z oskrbo in obravnavo beguncev, ki bi jih morali vrniti na Hrvaško ali jim podeliti azil, a prepričan sem, da bi nas to za 153 oseb, ki jih v odgovoru priznava vlada, stalo mnogo manj, kot je vlada porabila za ograje. Slovenska vlada je z ograjami beguncem sporočila, naj na skrivaj prehajajo mejo, naj po skritih poteh, ki jih obvladujejo tihotapske združbe s Hrvaške in iz Slovenije, vstopajo v Slovenijo, pa čeprav je posledica lahko tudi tragična utopitev nesrečnega človeka. Takšno ravnanje Vlade je še toliko bolj nerazumno, če Slovenija s svojo edino vojaško ladjo Triglav rešuje begunce pred libijsko obalo, na drugi strani pa z ograjami in svojimi odločitvami dejansko povzroča iskanje utopljencev, ki jih občani vidijo, gasilci in policija pa jih kljub iskanju ne najde in ne potrdi njihove utopitve.

Če bi vlada res želela preprečiti nezakonito prehajanje meje, ne bi postavljala ograj, pač pa bi zagotovila učinkovit nadzor meje. Če bi ob tem begunce obravnavali v skladu s določbami konvencije o človekovih pravicah in v skladu z evropskim pravom, se begunci v Kolpi ne bi utapljali, pač pa bi nadzorovano in legalno prehajali v Slovenijo, kjer bi bili tudi obravnavani kot ljudje, ki si zaslužijo vsaj usmiljenje, če že ne tudi krščanske ljubezni.

Kako policija spremlja stanje ograj in kako nadzoruje meje, nam vlada podrobno razloži, a so njene razlage neresnične. Kdorkoli se želi prepričati, kaj je res, naj gre na sprehod na primer od Vinice do Damlja ob Kolpi, kjer je Krajinski park uredil sprehajalno pot ob bregu reke in bo na svoje oči videl, kolikokrat je ograja odstranjena ali prerezana, da lahko ribiči namakajo trnke, ali je na ograjo padlo podrto drevo in jo pomendralo in videl bo, kako je ograjo zaraslo kopinje in grmičevje in kaj vse je voda prinesla in navesila na ograjo za okras te človeške birokratske neumnosti. Besede pač ne morejo ustrezno nadomestiti čutnega vtisa in zato se naj ljudje, ki želijo vedeti, kaj je res sami prepričajo na svoje oči, koliko so odgovori Vlade o vzdrževanju ograje verodostojni.

Koliko vojaki in policaji pešačijo ob meji in jo nadzorujejo, kot trdi vlada, ne vem, a v snegu od konca januarja do konca marca njihovih sledi nisem opazil. Razen sledov srn, jelenov in medvedov, drugih stopinj v debelem snegu od Vinice do Damlja vsaj jaz nisem videl. V tem času sem srečal kakšnega lovca, ali domačina, ki si je ogledoval, koliko drevja mu je polomil sneg, toda čuvarjev meje ni bilo na spregled. Tudi dostopne poti niso bile splužene in vojaški mercedesi, v katerih se vozijo vojaki in policaji, so se pojavili na terenu šele konec marca, ko je sneg skopnel in je posijalo toplo spomladansko sonce.

Vlada priznava, da je za postavitev ograje sama odgovorna in jemlje ves greh na svojo grbo. Iz odgovora ne izvemo, kdo dejansko je predlagal postavitev prav takšne ograje in kdo je določil podrobno mesta, kje naj ograja stoji. Ne vemo, kdo je takšne ograje projektiral, saj vlada vsa ta imena prikriva. Če se po prihodnjih volitvah vlada sicer zamenja, bodo drugo- in tretjerazredni birokrati, pokriti z vladno odgovornostjo, enako kot pri drugem tiru Divača – Koper še naprej trošili proračunski denar in enako, kot ne bomo dočakali drugega tira, ne bomo dočakali razumno organiziranega varovanja meje na Kolpi.

Kot si lahko vsakdo pogleda na v odgovoru navedenem linku, vidimo, da ne le ljudje, temveč tudi živali trpijo zaradi tehničnih ovir, ograj iz žilet žice. Iz objavljenih podatkov sledi, da je primerov poginulih živali precej, a ne tako dosti, da bi to bilo pomembno. Prav ta odgovor kaže na cinizem Cerarjeve vlade. Če je v strašnih mukah poginila ena sama srna, pa jih je gotovo več, ali če se je utopil samo en begunec, pa se jih je gotovo utopilo več, je to preveč. Cerarjeva vlada je odgovorna za škodo, za trpljenje in človeške tragedije, ne glede na to ali je vsega tega dosti ali malo, kajti ne dosti ne malo trpljenja brez potrebe in smisla je preveč.

Če je Cerarjeva vlada ves čas svojega mandata zavračala razsodno ravnanje in trdovratno ignorirala razumne predloge civilne družbe, kot na primer v primeru projekta drugega tira Divača- Koper, bi vsaj v času, ko kot vlada v odstopu opravlja tekoče posle, morala odstraniti ograje na mejah s Hrvaško, priznati škodljivost tega ukrepa in prevzeti vsaj moralno odgovornost za svoje ravnanje, zaradi katerega so se in se še bodo utapljali begunci v Kolpi.

Nič od tega ne bomo dočakali. vlada na čelu s svojim predsednikom še naprej prikriva resnico in zavaja lastne državljane. Račun za svojo moralnost bo plačala prav kmalu, saj volitve niso več daleč. Odgovori Cerarjeve vlade jasno sporočajo razumnim ljudem, naj ne volijo nikogar, ki bo ravnal tako, kot ravna Cerarjeva vlada. Cerarjeva vlada nam sporoča, naj vsi razumni in intelektualno pošteni ljudje ne volimo SMC, ali njegovega nadomestka, Liste Marjana Šarca, DSD, Desus, SD, NSI, temveč nas usmerjajo naj volimo Levico, ki je v Državnem zboru v preteklem mandatu nerazsodnosti, nesposobnosti in moralni sprevrženosti politike Cerarjeve vlade edina parirala z razumnimi predlogi.

2 responses

 1. Tule je informacija, ki jo vlada tako zelo skriva, da je zahtevala njen umik tudi iz Erarja (nekdanjega Supervizorja). Ampak kolegi iz Transparency International so uspeli z iniciativo, da je informacija spet javna.
  V skladu to informacijo, naj bi postavitev rezilne žice na južni meji stala najmanj 7.6 mio evrov
  http://transparency.si/8-novice/374-erar-minis-zrsbr

 2. //…Cerarjeva vlada nam sporoča, naj vsi razumni in intelektualno pošteni ljudje ne volimo SMC, ali njegovega nadomestka, Liste Marjana Šarca, DSD, Desus, SD, NSI, temveč nas usmerjajo naj volimo Levico, ki je v Državnem zboru v preteklem mandatu nerazsodnosti, nesposobnosti in moralni sprevrženosti politike Cerarjeve vlade edina parirala z razumnimi predlogi.//

  Jpd, razočaral si me, da objaviš takle prozorni predvolilni pamflet. Že med branjem teksta sem imel vprašaj nad glavo kam pes taco moli z mešanjem preveč poginule srne s TEŠ6, potem pa finalizacija v obliki zgornjega odstavka…

  Ehhh…

%d bloggers like this: