Direkcija z napačnim izračunom neupravičeno zavrnila najbolj ugodnega ponudnika za maketo 2. tira

 

Mirko Troha

Prejšnji teden je maketo 2. tira predstavil sam predsednik vlade Miro Cerar. Če smo prej samo domnevali, da je šlo pri oddaji naročila za nekaj sumljivega, smo po pregledu meril za oceno ponudbe  ugotovili, da je prišlo do velike napake pri izboru ponudnika za izdelavo makete 2. tira s strani Direkcije za infrastrukturo (DRSI), ki jo vodi Damir Topolko. Izbran je bil manj ugoden ponudnik, in to na podlagi tako očitne računske napake, da jo je videti iz letala.

Merilo za izbiro najbolj ugodne ponudbe je določalo, da je najbolj ugodna tista ponudba, ki zbere največ točk. Kriterija sta bila dva:

 1. Cena,
 2. Kvaliteta izdelave manjšega modela makete velikosti 50x70cm.

Pri kriteriju cene je bilo možno zbrati 100 točk, pri kriteriju kvalitete je bilo ravno tako možno zbrati 100 točk.

Pri kriteriju cene je bila določena formula za določitev točk naslednja:

DRSI-1

Pri ocenjevanju kvalitete modela sta bila dva ocenjevalca, ki sta subjektivno določila dosežene točke glede na izbrane kriterije. Dosežene točke pa so se izračunale kot aritmetična sredina ocen obeh ocenjevalcev. Kriterij za oceno kvalitete prispelih ponudb:

DRSI-2

Na razpis sta se prijavili dve podjetji:

 • ART REBEL 9 d.o.o. s ponudbo: 133.590,00 €, in
 • RPS d.o.o. s ponudbo: 60.851,16 € €

DRSIje objavila odločitev o oddaji javnega naročila, v kateri je izbrala podjetje ART REBEL 9 z več kot 2-krat višjo ponudbeno ceno od konkurence. Pri tem pa je povsem narobe (v nasprotju z objavljeno formulo) izračunala število točk obeh ponudb pri cenovnem kriteriju. Odločitev o oddaji naročila za izdelavo makete:

DRSI-3

Pravilni izračun točkovanja po kriteriju cene je naslednji:

ART REBEL 9:    (60.851,16 € / 133.590,00 €)*100 =  45.55 točk  (izračun DRSI: 100 točk)

RPS :  (60.851,16 € / 60.851,16 €)*100 =  100 točk   (izračun DRSI: 97,57 točk)

Tabela pri odločitvi o oddaji javnega naročila bi morala popravljena, in sicer kot je navedeno v spodnji sliki.

DRSI-4

Če bi DRSI pravilno uporabil vnaprej objavljeno metodologijo za izbiro ponudnika, bi moralo biti izbrano podjetje RPS, ki je zbralo 143 točk, medtem ko je podjetje ART REBEL 9 zbralo samo 113 točk. DRSI je torej oškodoval bolj ugodno ponudbo podjetja RPS, ki bi prejelo 143 točk, če ne bi prišlo do “napake v izračunu“. Tako pa je javno naročilo dodelilo podjetju ART REBEL 9, ki bi prejelo le 113 točk, če ne bi prišlo do “napake v izračunu” pri kriteriju cene.

Sprašujem se, kako to, da podjetje RPS ni preverilo izračuna pri tako očitni napačni odločitvi, ki jo je objavila DRSI in kdo bo odgovarjal za oškodovanje premoženja države za 73.000 €?

______________

Prilogi:

 1. Navodila za pripravo ponudbe
 2. Odločitev o oddaji javnega naročila

6 responses

 1. Ministrstvo pa išče civilne nadzornike projekta drugi tir in za to dela celo razpise!?!
  Civilni nadzor že ima in za to ni potrebno delati razpisov!
  Kje so sedaj vse te nadzorne institucije, ki bdijo nad projektom?

 2. Ivan,

  Se strinjam. Natanko to smo počeli, in to zelo učinkovito. Preden se je ena skupina za obljubo fičnikov ali zgolj po ideološki liniji prodala tem oblastnikom.

  Mi pa delamo naprej.

 3. http://www.delo.si/novice/slovenija/pomotoma-izbrali-najdrazjega-ponudnika.html
  Na vprašanje, za kakšno računsko napako gre pri ocenjevanju ponudb, Tadeja Pušnar, članica Državne revizijske komisije, odgovarja: »Gre za napako pri osnovnih računskih operacijah, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Če naročnik računsko napako ugotovi, lahko po zakonu ponudnika pozove, naj izda soglasje k popravku napake.«
  Še en dokaz popolne zmede in zavajanja. O kateri računski napaki se govori? Napaka ni bila na strani ponudnika, ampak na strani naročnika. Odgovor lepo pokaže odnos/pogled državne revizijske komisije na problematiko »slabih« naročnikov. Naše izkušnje so, da DRK pritožb izvajalcev na vsebinske napake/nejasnosti v razpisnih postopkih sploh ne obravnavajo (slepo zaupajo naročniku), računskih napak pa očitno ne razumejo.
  Rezultat: katastrofalna finančna revizija projekta ( Primer kako bi se morali revizije lotiti je objavljen: http://www.zveza-dgits.si/realna-ocena-vrednosti-projekta-drugi-tir-zelezniske-povezave-divaca-koper-in-odgovorno-vodenje-in). Na izbor GEODATE (izbrani izvajalec revizije) smo se pritožili, pa dobili podobno nesmiseln odgovor kot v tem primeru makete.
  Za napake, ki smo jih odkrili in nanje javno opozorili v omenjenem članku, pa vse »silne« nadzorne inštitucije niso niti »trznile«, čeprav je vse objavljeno v ugledni znanstveno/strokovni reviji.

 4. Pozdravljeni g. Jože Damijan!

  Veseli me, da se s sodelavci/somišljeniki med drugim posvečate tudi ugotavljanju in odkrivanju nepravilnosti, ki imajo negativne posledice za vse davkoplačevalce in upam in verjamem, da boste to vaše poslanstvo dobro opravljali tudi v prihodnje.

  Imam pa vprašanje glede naslednje faze v takih primerih. Samo opozarjanje na nepravilnosti je zagotovo dober začetek, vendar se marsikdaj potem ne zgodi nič, oziroma v najboljšem primeru sledi kakšen odstop. Žal je v Sloveniji preveč ljudi, ki so pripravljeni svoje dostojanstvo prodati za lastne koristi in posledično nikoli ne zmanjka kandidatov za oškodovanje davkoplačevalcev.
  Zanima me tako sledeče. Kakšne možnosti imate pri sodelovanju z organi pregona, da bi v teh primerih prišlo do kazenske in/ali materialne odgovornosti ali pa lahko javnost le opozarjate? Kakšna je po vašem mnenju realna neodvisnost organov pregona oziroma ali so ideološko/strankarsko opredeljeni?

  Predvidevam, da to zanima marsikaterega bralca vašega bloga in bi lahko morda o tem v prihodnje kaj napisali/pojasnili v enem izmed prihodnjih člankov/komentarjev.

  Lep pozdrav
  Domen Švigelj

  *Kot je vidno iz komentarja je le ta namenjen Vam in ne temi pod katero je objavljen (nisem zasledil direktnega kontakta)

%d bloggers like this: