Simulator za fiskalno pravilo

To je preprost simulator fiskalnega pravila, pripravljen v excelu in oblikovan na podlagi vladnega gradiva za zakon o fiskalnem pravilu, s katerim je mogoče replicirati vladne ocene glede javnofinančnih gibanj  in ki omogoča, da lahko vsakdo preveri, kako deluje fiskalno pravilo ob različnih napovedih gospodarske rasti.

Simulator

Dejansko gre za igračko, ki objektivno nima neke velike vrednosti, ker abstrahira cel kup učinkov v realnem gospodarstvu, do katerih pride s spremembo trošenja (javnofinančnih izdatkov) države. Teh splošnoravnotežnih učinkov ukrepov ekonomske politike seveda ne moremo ustrezno oceniti s tako preprosto igračko, kot je simulator fiskalnega pravila, pač pa je za ustrezno oceno potrebno uporabiti kompleksen dinamični model splošnega ravnotežja (danes se običajno uporabljajo DSGE modeli; glej literaturo spodaj).

Toda ne glede na te pomanjkljivosti, lahko ta simulator služi kot dober pedagoški pripomoček za razumevanje tega, kako deluje fiskalno pravilo, medtem ko same velikosti učinkov seveda ne more pravilno, kaj šele natančno, oceniti.

Komentar s podrobnejšo razlago, kako deluje fiskalno pravilo, lahko najdete tukaj.

Sicer pa je na to temo veliko strokovne literature, spodaj je navedeno le nekaj razprav, ki se nanašajo na Švico, Švedsko, Nemčijo in Izrael:

Bodmer (2012), The Swiss Debt Brake: How it works and what can go wrong,

Braconier & Forsfält (2004), A new method for constructing a cyclically adjusted budget balance: the case of Sweden,

Colombier (2008), Does the Swiss Debt Brake Outperform the New European Stability and Growth Pact in Terms of Stabilising Debt and Smoothing the Business Cycle?,

Debrun, Epstein & Symansky (2008), A New Fiscal Rule: Should Israel Go Swiss?,

Feld & Kirchgässner (2008), On the effectiveness of debt brakes: the Swiss experience,

Floden (2009), Automatic fiscal stabilizers in Sweden 1998-2009,

Geier (2011), The Debt brake-the Swiss fiscal rule at the federal level,

Mayer & Stähler (2011), The debt brake: business cycle and welfare consequences of Germany’s new fiscal policy rule.

%d bloggers like this: