Dileme glede novega fiskalnega pravila EU

Spodaj je moja diskusija na današnjem posvetu Fiskalnega sveta RS glede dilem v zvezi s spreminjanjem obstoječega fiskalnega okvirja EU (fiskalnega pravila). Zelo kratek povzetek lahko strnem v nekaj točk (podrobneje pa je predstavljeno v prezentaciji):

 • Jasno je, da se bodo nekateri akterji dosedanjega fiskalnega pravila ali ki jim dosedanje fiskalno pravilo svetovnonazorsko ali teoretičnonazorsko bližje (tako nekateri politiki, akademiki kot kontrolorji izpolnjevanja pravila) tega pravila oklepali in branili njegovo metodologijo.
 • Vendar pa obstaja zelo širok konsenz med akademskimi avtoritetami, strokovnjaki v evropskih fiskalnih svetih, voditelji EU držav, glavnimi mednarodnimi inštitucijami (ECB, Fed, IMF, OECD) in tudi med visokimi uradniki Evropske komisije, da ima obstoječe fiskalno pravilo tako velike pomanjkljivosti (procikličnost, nezanesljivost, nepreglednost, neintuitivnost, težko skomunicirati z javnostjo ter da hromi dolgoročni razvoj in s tem šibi dolgoročno fiskalno vzdržnost), da ga je treba zamenjati z bolj preprostim, bolj preglednim, bolj realističnim in bolj proticikličnim fiskalnim pravilom.
 • Predlogi gredo v štiri smeri, ki so med seboj komplementarne:
  • Iz FP je potrebno smiselno izvzeti javne naložbe, ki krepijo potencialni BDP in so v s skladu z EU prioritetami (zeleni, digitalni in pravični prehod; NextGenEU),
  • FP naj temelji na določanju dolgoročne (namesto kratkoročne) trajektorije izdatkov,
  • Potrebno upoštevati daljše in drseče časovno okno prilagajanja, ki omogoča večjo fleksibilnost,
  • Potrebno je uvesti “dolžniško sidro“ (fiksno ali fleksibilno), ki omogoča doseganje cilja tako potrebnega fiskalnega prostora za ukrepanje kot dolgoročne vzdržnosti javnih financ.
 • Ob tem je treba upoštevati novo realnost sekularnega znižanja obrestnih mer in da je r – g zelo nizek ali negativen, kar omogoča (Blanchard et al, 2020):
  • dolgoročno vzdržnost višjih stopenj dolga / BDP,
  • financiranje potrebnih javnih naložb, ki krepijo potencialni BDP, omogočajo ukrepe za omejitev podnebnih sprememb in negativne demografije.
%d bloggers like this: