Verjetnost, da vas Covid položi

ZDA so dale na voljo anonimizirane podatke o 425,000 okuženih s Covid-19, ki vključujejo spol, starost ter povezane bolezni. Na tej osnovi so pri The Economistu naredili preprost statistični model, ki za skupino necepljenih ljudi določene starosti, spola in kombinacije sočasnih bolezni ocenjuje delež ljudi, ki bi bil hospitaliziran ali umrl v 30 dneh od diagnoze Covid-19. Drugače povedano, model pove, kakšna je povprečna verjetnost, če ste denimo moški, stari 50 let in nimate sočasnih rizičnih bolezni ali lastnosti, da boste v primeru okužbe s Covid-19 potrebovali hospitalizacijo ali umrli.

Spodnja slika kaže krivuljo obeh verjetnosti za moške brez sočasnih rizičnih bolezni in lastnosti. Kot lahko vidite, je za moške, mlajše od 20 let, verjetnost hospitalizacije in smrti v primeru okužbe zanemarljivo majhna (manjša od 1% oziroma 0.1%). Verjetnost za oboje se poveča šele po 50. letu in strmo narašča po 60. letu starosti.

Verjetnost Covid 1

V spodnji sliki sem povzel nekaj tipičnih primerov verjetnosti hospitalizacije in smrti v primeru okužbe za moške in ženske za tri starostne skupine (15, 50 in 75 let) brez sočasnih rizičnih bolezni. Za moške, mlajše od 50 let, je verjetnost hospitalizacije v primeru okužbe manjša od 8.5%, verjetnost smrti pa manjša od 0.4%. Za ženske v isti starostni skupini sta obe verjetnosti za približno polovico nižji. Okužba s Covid postane kritična za starejše. Za moške, stare 75 let, okužba s Covid-19 pomeni skoraj 30% verjetnost hospitalizacije (za ženske manj kot 20%) ter več kot 7% verjetnost smrti (za ženske več kot 4%).

Verjetnost Covid 2

Okužba s Covid-19 postane bolj problematična za osebe, ki imajo sočasne rizične bolezni ali rizične lastnosti. V spodnji sliki prikazujem primer za osebe s povečano telesno težo in z diabetesom tipa 2. Zanimivo je predvsem to, da so sočasne rizične bolezni ali lastnosti bolj problematične za mlajše. Denimo za osebe s povišano telesno težo in diabetesom, stare 15 let, moške ali ženske, se v primeru okužbe verjetnost hospitalizacije poveča za 6 do 7-krat! Za osebe, stare 50 let, pa za okrog 5-krat! Za prvo skupino (15 let) verjetnost umrljivosti ostane enaka, za slednjo skupino (50 let) pa se tudi umrljivost poveča za 2.5- do 3-krat! Pri starejših je ta faktor povečanja verjetnosti manjši – zmanjšuje se proti 2-krat večji verjetnosti hospitalizacije in do 40% večji verjetnosti smrti. Za starejše je najbolj rizični dejavnik njihova starost (pešanje imunskega sistema). Kljub temu pa za osebe, stare 75 let, povišana telesna teža in diabetes v primeru okužbe pomenita kar 50% verjetnost hospitalizacije in več kot 6% verjetnost smrti.

Verjetnost Covid 3

Na spletni strani The Economista lahko tudi sami “simulirate” te verjetnosti za druge skupine rizičnih bolezni ter starostne skupine.

Dostopnost dobrih podatkov močno izboljša informiranost ter omogoča bolj informirano ravnanje. Resnično škoda je, da se slovenska vlada ni odločila za zbiranje bolj podrobnih podatkov o okuženih s Covid ter njihovo objavo. To bi omogočilo pristojnim na NIJZ in zdravstvenim strokovnjakom bistveno boljši vpogled v dinamiko in značilnosti epidemije pri nas, vladi pa bi omogočilo bistveno bolj informirano ravnanje in boljše obvladovanje epidemije. 

__________

* Vir podatkov: The Economist; lastni sliki

En odgovor

  1. Imam občutek, da vladam ni v interesu ravnati ljudem primerno, temveč ohranjati strah, da lažje izvajajo “svoje programe”. Že tolmačenje podatkov o trenutnih težavah s cepljenjem kaže na zelo slabo tolmačenje teh podatkov in totalno nepoznavanje statistike. Če se v populaciji 200 oseb pojavijo težave pri 26, je lahko trend zelo slab. Če pa teh 26 primerjaš s celotno populacijo cepljenjih, pa to ni nič posebnega. Glede na situacijo v EU ima med voditelji naš PV velik ugled, ker uspešno preprečuje vsake demonstracije, kar drugim (demokratom) to ne uspeva najbolje. Če želijo projekt vakcinacije vplivneži izpeljati do konca, morajo šefi vlad in držav zagotoviti mir in vzdrževati določeno stopnjo strahu, sicer se projekt lahko “pokvari”. Črnogledo, vendar tako kaže situacija pri nas in v svetu. Ukrepi se sprejemajo na izjemah, nihče ne da žoge na tla in umiri situacijo – ni interesa, zato se tudi podatkov ne zbira pravilno. So res v času kovida umirali samo za C-19, kot kaže statistika?

    Všeč mi je

%d bloggers like this: