Slovenija ni rekorderka po številu umrlih s Covid zaradi starega prebivalstva

Predsednik vlade je včeraj v Državnem zboru opravičeval izjemno visoko smrtnost s Covid-19 na milijon prebivalcev v Sloveniji z dejstvom, da naj bi Slovenija imela osmo najstarejše prebivalstvo na svetu. Že Bine Kordež je včeraj hitro pokazal, da ta podatek za Slovenijo ne drži. Vendar pa je to šele pol zgodbe, ki ne drži. Ne drži namreč tudi drugi del povezave, in sicer da naj bi Slovenija imela veliko smrti s Covid (na prebivalca) zaradi visokega deleža starejših ljudi. Če pogledate spodnjo sliko za 52 držav, ki jih spremlja OECD, ima precej razvitih in srednje razvitih držav podoben delež prebivalcev v starosti 65+ (okrog 20%) kot Slovenija, vendar pa imajo bistveno nižjo umrljivost s Covid. Sem spadajo predvsem skandinavske in baltske države, pa tudi Nemčija, Avstrija in Grčija, ki pa dosegajo tudi le do ene dvajsetine (Finska in Norveška) slovenskega podatka glede umrljivosti s Covid. Na podobni ravni glede – zelo visoke – umrljivosti s Covid s Slovenijo so le Belgija, Češka in V. Britanija.

Kot lahko vidite, med deležem starejših nad 65 in umrljivostjo s Covid ni močne korelacije (det. koeficient znaša le dobrih 7%). Torej so drugi dejavniki vplivali na višjo umrljivost. Predsednik slovenske vlade se za slovensko neslavno drugo mesto po številu umrlih s Covid (takoj za Belgijo) torej ne more izgovarjati na preveč starega prebivalstva v Sloveniji, ampak mora poiskati boljše argumente. Tudi in predvsem pri sebi oziroma vladi, ki jo vodi.

Age and Covid deaths

Vir podatkov: OECD in OWiD; lastna slika.

* Podatek za delež prebivalstva nad 65 let se nanaša na leto 2018, podatek o kumulativnem številu umrlih s Covid pa na 13.2.2021.

%d bloggers like this: