Za normalizacijo države

Nekaj ključnih poudarkov iz današnjega govora kandidata za mandatarja Karla Erjavca v Državnem zboru.

V naši parlamentarni zgodovini je vlaganje konstruktivnih nezaupnic zelo redko, je prej izjema kot pravilo. Konstruktivna nezaupnica je tokrat vložena predvsem zato, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države.

Državljani se soočamo z najnevarnejšo pandemijo v zadnjih 100 letih in hkrati s poskusi aktualne vlade, da uveljavi avtoritarno demokracijo.

Danes, 15. februarja 2021 – torej v letu, ko praznujemo 30 let naše države! – se boste izvoljeni predstavniki ljudstva odločali med avtoritarno Slovenijo in normalno, demokratično Slovenijo.

Vaš glas bo povedal, ali ste za Slovenijo populizma, v kateri se zanemarja vladavina prava, ne spoštuje ne človekovih pravic ne neodvisnih ustavnih institucij, zatira svoboda medijev in avtonomnost univerze ter ne spoštuje stroke in znanstvenih dognanj …

… ali pa se boste, spoštovane poslanke in poslanci, odločili za demokratično Slovenijo za ljudi, v kateri se spoštujejo te splošno sprejete vrednote, ki so določene z našo ustavo.

Spoštovani predstavniki ljudstva,

danes ne odločate o Karlu Viktorju Erjavcu. Danes odločate o tem, ali boste dopustili, da bo aktualna manjšinska vlada še naprej slabila demokratične pridobitve, ki smo jih zgradili v zadnjih 30 letih.

O tem boste danes glasovali v tem hramu demokracije – in to v imenu vseh tistih, ki so vam zaupali to pomembno poslanstvo: odločanje o prihodnosti Slovenije.

Državljani hočejo normalno Slovenijo, hočejo pošteno vodeno in dobro upravljano Slovenijo.

Zato se skupaj vprašajmo:  ali je to, kar se danes dogaja v Sloveniji normalno?

Po enajstih mesecih delovanja aktualne manjšinske vlade, ki je bila na začetku mandata celo večinska, jasno vidimo, da vlada ne zasleduje glavnega cilja blagostanja državljanov niti ne uresničuje koalicijske pogodbe v dobro vseh državljanov, temveč je vse podrejeno spreminjanju države v avtoritarno demokracijo.

Kje se to najbolj boleče, prav usodno vidi?

Pri ukrepih v boju proti epidemiji covid-19, ki pogosto nimajo strokovne podlage, ampak so čisto politikantsko kalkuliranje. Z zapiranjem ljudi v občinske meje, policijsko uro in zaprtjem izobraževalnih ustanov, primerljivo najdaljšim v Evropi, je vlada namenoma posegla v pomembne, neodtujljive pravice ljudi

Strokovnjaki glasno opozarjajo, da ti ukrepi nimajo pozitivnih učinkov. Seveda nimajo, saj aktualna manjšinska vlada pod vodstvom SDS z njimi zasleduje nek drug, zanjo najpomembnejši programski cilj: vzpostavitev »Druge republike«.

Te teze si nisem izmislil in ni samo moja ugotovitev,  temveč tako ugotavlja nekaj najbolj uglednih svetovnih časopisov, kot sta The New York Times in Le Monde.

Avtoritarna politika, ki jo izvaja predsednik vlade Janez Janša, ne cilja na utrjevanje ustavnih neodvisnih institucij, krepitev svobode medijev ter učinkovito ukrepanje v pandemiji, temveč nasprotno rahlja po ustavi neodvisne institucije, si podreja medije in sprejema take epidemiološke ukrepe, ki omogočajo uresničevanje ozkih ideoloških strankarskih ciljev, kot je prej omenjena »Druga republika«.

Vse to dogajanje nima samo političnih posledic, temveč tudi globoke pravne in družbene posledice. V državi zato vladata negotovost in strah. Državljani ne vedo, kakšne ukrepe lahko pričakujejo naslednji dan. Državljane je strah za njihove službe, za izobrazbo njihovih otrok …

Ta vlada poglablja negotovost in strah pri državljanih tudi zato, ker glede pandemije covid-19 nima dobrih rešitev.

Številne epidemiološke statistike potrjujejo, da smo med najslabšimi državami na svetu v boju proti pandemiji covid 19, kljub izjemni požrtvovalnosti zdravstvenega in drugega osebja. To stanje ne čudi, saj je vse pomembne odločitve sprejemal predsednik vlade pogosto mimo mnenj nekdanjega ministra za zdravje in mimo stroke.

Vlada ni le neučinkovita, zapovrh je še nedosledna pri izvajanju lastnih ukrepov, ko enkrat odpira določene dejavnosti in jih v nekaj dnevih zopet zapira brez analize in brez upoštevanja stroke. Še huje, celo lastni ministri jih ne spoštujejo!

Ker je neučinkovita in nedosledna pri izvajanju ukrepov, uvaja cenzuro za javno nastopanje ministrov ter celo strokovnjakov, ki bi lahko ozaveščali javnost o pandemiji. Z vsem tem je temeljno omajala zaupanje, nujno potrebno za zmago nad epidemijo.

Spoštovane poslanke in poslanci,

v tej zvezi se moram dotakniti očitka aktualnega predsednika manjšinske vlade, da je naša vložitev konstruktivne nezaupnice v času najtežje krize zaradi pandemije Covid 19 neodgovorno ravnanje in »nagajanje« s strani opozicije.

Združena opozicija, povezana v koaliciji KUL, je ves čas v Državnem zboru konstruktivno podpirala smiselne rešitve in ukrepe za ublažitev pandemije. Večino zadev, povezanih z reševanjem pandemije, je opozicija tudi podprla. Niso pa bile podprte rešitve, ki niso imele nobene zveze z reševanjem pandemije, ampak so imele, nasprotno, za cilj zgolj uresničitev ozkih ideoloških ciljev stranke SDS. Javnost se spomni, da so prav v vsakem od PKP paketov bili takšni »podtaknjenci«. Skratka: v državnem zboru ne opozicija ne koalicijski partnerji niso preprečevali vladi, da bi normalno delala, kot to očita njen predsednik vlade.

To lahko ponazorimo tudi z dejstvom, da do sredine letošnjega januarja – torej v času najhujše pandemije – ni bila vložena nobena interpelacija zoper ministrice in ministre, čeprav bi si jo marsikdo zaslužil glede na nekompetentno delo. Zato so trditve, da zaradi konstruktivne nezaupnice vlada ni mogla uspešno delati, neresnične in zavajajoče.

S konstruktivno nezaupnico želimo poslankam in poslancem v Državnem zboru dati priložnost, da izvolite vlado:

  • ki bo zaustavila poseganja v neodvisne demokratične institucije in v medije;
  • ki bo s svojim delovanjem krepila temeljna ustavna načela neodvisnosti ustavnih institucij, delitve vej oblasti, svobodo univerze in medijev;
  • ki bo spoštovala stroko ne samo pri pandemiji, ampak na vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Popolnoma jasno je, da tudi neupoštevanje in zanikanje stroke vodi v avtoritarnost, čemur smo s strani aktualne manjšinske vlade priča vsak dan.

Programska izhodišča nove vlade ne bodo temeljila na prilaščanju in ugrabitvi države in njenih institucij, na sovražnosti ali avtoritarnosti, ampak na gradnji medsebojnega zaupanja, vključevanju stroke, krepitvi javnih sistemov, povezovanju s civilno družbo, krepitvi odprte družbe in solidarni pomoči ljudem, ki pomoč resnično potrebujejo …

Za razliko od politike predsednika vlade Janeza Janše:

  • skupnih ciljev ne bomo uresničevali s kaznovalno politiko, ki določa absurdno visoke denarne kazni državljanom za kršenja neživljenjskih vladnih odlokov (primer burek).
  • Politika nove vlade ne bo politika, v kateri predsednik vlade skupaj z ministrom za notranje zadeve preko twita naroča, koga mora policija obravnavati.
  • Politika nove vlade ne bo vzpostavljanje policijske države, v kateri bodo državljani selektivno obravnavani po načelu »ta je naš, ta pa ne«.
  • Politika nove vlade ne bo izključevalna in ne grozila z odpuščanjem strokovnjakov, ki nimajo enakega mnenja kot vlada.

Aktualna vlada počne vse to! Naj omenim le nedavno zamenjavo državnega sekretarja na ministrstvu za šolstvo in primer iz tega Državnega zbora, ko je eden od poslancev SDS  zahteval, da se svetovalko iz zakonodajne pravne službe odpusti, ker s svojim strokovnim pravnim mnenjem ni sledila vladajoči politiki!

Politika nove vlade bo zlasti delala:

  • na krepitvi zaupanja v vse tri veje oblasti;
  • na krepitvi zaupanja v stroko in krepitvi zaupanja v znanstveno dokazana dognanja (žal celo v tem DZ naletimo na bizarna stališča, da so klimatske spremembe prevara in ne znanstveno dejstvo);
  • žlasti pa bo politika nove vlade usmerjena v krepitev zaupanja državljanov in državljank.

Cilj politike nove vlade je narediti Slovenijo zopet normalno državo.

3 responses

 1. Twit človeka, ki ruši obstoječo vlado in nam želi vladati.

  @strankalevica
  V času, ko se cel svet sooča s podnebno krizo, največjim izzivom te generacije, vlada Janeza Janše “žica” Evropo za denar za širitev cestnega prometa, enega največjih virov toplogrednih plinov pri nas.

  In na takih idejah naj bi slonela nova vlada?

  Všeč mi je

 2. Včerajšnje glasovanje v Državnem zboru je dokazalo, da so stranke KUL, kulturniki, akademsko izobraženi intelektualci, kritično razmišljujoči ekonomisti v preteklem letu proti vladajoči združbi in populizmu izbojevali mnoge teoretske zmage, ki pa so slovenske državljane pripeljale do poraza v Državnem zboru. Sedaj bo tako imenovana levica, kamor štejem vse nepodložne SDS razen stranke Levice z Luko Mescem in kritično razmišljujoče strankarsko neopredeljene intelektualce bojevala do volitev nove bitke in slavila nove zmage, ki pa lahko enako, kot včerajšnje glasovanje pripelje do poraza na prihodnjih volitvah. Kakor koli, očitno je, da v primeru, da se volitev udeleži samo dobra polovica volilnega telesa, ker se zlasti nezaposleni, prekarno zaposleni, delavci z minimalno plačo, upokojenci z pokojnino, ki ne dosega praga revščine, fakultetno izobraženi mladi strokovnjaki prisiljeni v izseljevanje, dnevni migranti, ki delajo v Avstriji in Italiji, volja ljudstva izrazi v zmagoslavju SDS, ki zastopa dejansko le 10% državljanov, to je 20% od polovice vseh državljanov, ki se udeležijo volitev. Očitno zmage na teoretskem nivoju, ki dokazujejo sprevrženost vladanja aktualne združbe in njene zlorabe oblasti ne zadoščajo, da bi večina državljanov pretehtala kaj je dobro in prav in se na volitvah odločala po kriterijih resnice, ne pa po propagandi žargona politike. Očitno združba na oblasti lahko slavi zmago v Državnem zboru in na volitvah, ker njena opozicija ne zmore, ne zna ali noče prevzeti zastopanje večine državljanov ne le v ideološkem pogledu, temveč predvsem v konkretnem vsakodnevnem ravnanju, ki kroji naše pogoje življenja. Slovenija je čedalje bolj izključujoča družba, kjer je dostojno življenje le beneficij elite, ki si lahko privošči lagodno življenje na račun revščine velike večine državljanov. Vse kaže, da oblastne strukture ne razumejo, da je vladanje v državi revščine dolgoročno prej ali slej nevzdržno in zaradi kratkoročnih koristi raje vodijo svoje igre spletkarjenja v boju za oblast. No da, v prihajajočem obdobju bo oblast sladka, saj bo možno z zlorabami oblasti preusmeriti velik del evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji v prihodke slovenskih udeležencev sejma ničevosti, na katerem se trguje z javnim denarjem in na katerem vladajoča združba žanje enormne zaslužke.

  Všeč mi je

%d bloggers like this: