Predlog ukrepov za učinkovitejše soočanje z epidemijo Covid-19

Pripravila strokovno-posvetovalna skupina Koalicije ustavnega loka

Zelo zgodaj v procesu usklajevanja programskih prioritet Koalicije ustavnega loka se je izkazala potreba po posebni strokovno-posvetovalni ekipi (task-force) na temo Covid-19. Ta se je prvič sestala že 19. oktobra, vse od tedaj pa se predsedniki strank in koordinator Jože P. Damijan redno posvetujejo s strokovnjaki s področij epidemiologije, javnega zdravja, vodenja zdravstvenih zavodov, sistema javnega zdravstva in komunikacije.

Na sestanku v ponedeljek, 9. novembra 2020, – mimogrede, prav na dan, ko se je prvič sestal tudi Covid task-force izvoljenega ameriškega predsednika Bidna – so strokovnjaki kot posebej pomembne izpostavili naslednja dejstva in ukrepe:

 • Največ izbruhov je zaznati znotraj Domov starejših občanov (DSO) in vse več znotraj zdravstvenih ustanov. Glavnina okužb v DSO in zdravstvene ustanove je vnesenih s strani zaposlenih. Za preprečitev prenosa med zdravstvenimi delavci naj direktorji ustrezno organizirajo procese, da se bo možnost okužb med zaposlenimi zmanjšala (omejeno število ljudi v skupnih prostorih, uporaba zaščitne opreme in razkuževanja ter prezračevanje prostorov).
 • Uvedba hitrih testov zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in DSO. Potrebno je čim hitreje oblikovati listo najboljših hitrih testov in začeti s postopki nabave. Nujno je vzpostaviti IT-infrastrukturo za avtomatizacijo spremljanja testov. Preveriti tudi možnosti uporabe hitrih testov v podjetjih ob prihodu v službo.
 • Pomembna razloga za pomanjkanje kadra na področju zdravstvene nege sta velika obolevnost in odsotnost zaradi oskrbe in šolanja otrok. Ker je število okužb v vrtcih in šolah izredno nizko, bi zdravstveno osebje, predvsem zaposlene v zdravstveni negi, močno razbremenili, če bi delovali vrtci in šole (vsaj do 5. razreda).
 • Dodatno zdravstveno osebje je mogoče zagotoviti s skrbnim pregledom dejanskih obremenitev, ki naj razbremeni zdravstveno osebje na posameznih oddelkih in izenači obremenitve s prerazporeditvami. Začasno je potrebno omejiti oziroma preklicati dovoljenja bolnišničnih zdravstvenih delavcev za delo pri koncesionarjih in zasebnikih.
 • Potrebno zagotoviti še vsaj 1.500 do 2.000 postelj za Covid bolnike izven obstoječih bolnišničnih kapacitet (prazni oddelki, zdravilišča). Zagotoviti možnost hitrega aktiviranja te rezerve.
 • Za sprejem zdravih oskrbovancev iz DSO uporabiti hotele in zdravilišča, z možnostjo angažmaja zaposlenih v teh podjetjih.
 • Nujno je boljše ozaveščanje glede umivanja in razkuževanja rok, nošenja mask, higiene kašlja in kihanja. Tovrstno komuniciranje naj poteka vsak dan, poudarek na pozitivnem, empatičnem ozaveščanju državljanov.
 • Prek posebnih kontaktnih oddaj na TV (RTV Slovenija 3) in radiu naj komunicira vešče zdravstveno osebje: gostovanja zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester ter drugih strokovnjakov s področij pozitivne motivacije in državljanske odgovornosti.
 • Nujna ločitev zdravstvene obravnave Covid bolnikov in bolnikov z drugimi boleznimi (vsaj na ravni oddelkov, še bolje nadstropij ali stavb).
 • Odpraviti prepoved opravljanja nenujnih posegov. Nujno je, da vodje organizacijskih procesov, glede na dane možnosti, omogočijo izvajanje zdravstvenih storitev glede na stopnje nujnosti, saj se zaostanki in čakalne vrste podaljšujejo.
 • Zagotoviti odzivnost zdravnikov na primarni ra Kjer kadrovske in prostorske kapacitete omogočajo, se preventivni pregledi in posegi različnih ravni nujnosti (in tudi ne-nujni!), opravljajo naprej. Odločitev na ravni direktorjev zdravstvenih zavodov, vendar s sistemskimi usmeritvami Ministrstva za zdravje.
 • Vsi bolniki morajo biti obravnavani vsaj v obliki triaže ali telefonskega pogovora še isti dan, ker sicer prehaja do nesprejemljivih čakalnih vrst za akutna stanja. V komunikacijo s pacienti, ki potrebujejo zdravnika, je potrebno vključiti diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah! Odgovornost direktorjev zdravstvenih zavodov je, da zagotovijo to odzivnost.

Če sinhronizirano ne delujejo vsi drugi ukrepi, tudi popolna omejitev gibanja (karantena španskega tipa) ne pomaga, saj le povečuje odpor javnosti do zaščitnih ukrepov in zmanjšuje njihovo dolgoročno učinkovitost.

Ostaja neizpodbitno dejstvo, da vlada pod vodstvom SDS Slovenije ni pripravila na drugi val, zato zgolj z zaostrovanjem ukrepov, ko je vrh epidemije že dosežen, zamujenega ne more nadoknaditi.

Koalicija ustavnega loka na osnovi strokovnih predlogov pripravlja celovit nabor ukrepov, s katerim bo pripravljena ukrepati v trenutku, ko bo dobila vzvode vodenja vlade in ukrepanja v korist vseh državljanov.

%d bloggers like this: