Okrevanje v obliki Nikejeve kljukice?

SURS je objavil nove podatke o vrednosti industrijske prodaje v maju letos (in za nazaj nekoliko popravil podatke). Po zadnji verziji podatkov je bil obseg prodaje industrijskih izdelkov (predelovalne dejavnosti) v maju “le” še za 20.5% nižji kot maja lani (aprila je bil nižji za 31.8%, marca pa za 11.7%). Novih podatkov o obsegu prodaje v storitvenih dejavnosti še ni (zadnji podatek je za april: -30.3%).

Hkrati so na voljo tudi zadnji podatki SODO o odjemu električne energije (EE), kjer lahko ločimo gospodarske odjemalce od gospodinjstev. Podatki do konca junija kažejo, da je bila junija letos gospodarska poraba EE za 11.6% nižji kot junija lani (maja je bila nižja za 17.8%, aprila za 24.5%, marca pa za 8.9%). Gospodarska poraba EE je relativno dober pokazatelj realizirane gospodarske dinamike (razlika med porabo EE in vrednostjo prodaje industrijske proizvodnje gre na račun zalog). Če apliciramo dinamiko gospodarske porabe EE tudi na vrednost prodaje v industriji in storitvenih dejavnostih do konca junija, nato pa do konca leta predpostavimo, da se poraba EE postopno vrne na lansko raven, razlika med porabo EE in prodajo pa se postopno zapre), dobimo spodnjo sliko. Slika kaže na nekoliko hitrejše okrevanje (za okrog 2 odstotni točki), kot so kazali podatki iz konca junija.

In kaže na okrevanje ne v obliki črke V, pač pa v obliki “Nikejeve kljukice”. Just do it!

Gosp_dinamika-14072020

Vir: SURS; SODO; lastni preračuni in projekcije.

Seveda so to zgolj projekcije na podlagi zadnjih podatkov in številnih predpostavk. Krivulja okrevanja se lahko zaradi ponovnega izbruha virusa spet obrne navzdol. Kot kažejo podatki Google mobility data (dostopni do 10.7.2020) v spodnji sliki (še zelo neobdelani), se je obisk trgovin konec junija vrnil na lansko raven, julija pa je nižji za okrog 5% glede na isti dan lani. Obisk delovnih mest pa iz 15% zaostanka glede na lanski junij, v zadnjih treh tednih spet padel na več kot -20% glede na iste dneve lani. Dopusti ne morejo biti razlog za to, saj se letos manj dopustuje.

Mobility data_14072020_3

Vir: Google mobility data; lastni preračuni.

%d bloggers like this: