Zdravilo za koronavirus ali kako nam lokalne valute pomagajo preživeti težke čase

Tomi Jurman

Lokalne valute so zdravilo za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Slabost lokalnih valut, ki se v primerjavi z nacionalnimi ali mednacionalnimi valutami kaže v omejeni uporabi, se izkaže kot prednost, kadar jih uporabljamo kot menjalno sredstvo znotraj relativno majhnega kroga uporabnikov. Glede na njihovo vrsto, lahko z njihovo uporabo dosežemo različne učinke. Z njihovo pomočjo je na primer mogoče načrtno usmerjati potrošnjo in s tem spodbujati določene panoge ali določena geografska področja.

Zamenljive lokalne valute so bolj znane in so že v uporabi ponekod v Sloveniji. Primera sta murske krone in sternthal iz Kidričevega. V obeh primerih pridobi uporabnik lokalno valuto z nakupom, potem pa jo lahko porabi na določenih prodajnih mestih. Izdajatelj lokalne valute z izdajo ustvari zagotovilo, da bo tisti del nacionalne valute, ki se je z zamenjavo spremenil v lokalno valuto, krožil v lokalnem okolju in spodbujal lokalno gospodarstvo. Motivacija za uporabnika so običajno popusti, ki se obračunajo že pri nakupu zamenljive lokalne valute. Vsem dobro znani primer so darilni boni, ki delujejo povsem enako. Izkaže se, da ima denar porabljen pri lokalnih ponudnikih do trikrat večji učinek na lokalno okolje, kot denar porabljen v trgovinah, ki so del trgovskih verig.

Podobne primere zamenljivih lokalnih valut lahko najdemo v svetovnih prestolnicah kot sta Pariz in Barcelona. Pravzaprav bi težko našli evropsko državo, ki ne uporablja vsaj kakšne zamenljive lokalne valute. Ključno vprašanje je kdo je lahko izdajatelj zamenljive lokalne valute. Možnosti je veliko. Ponekod so to podjetja ali zavodi, v nekaterih evropskih državah pa so to mestne oblasti. Vprašanje za krizne čase je ali bi to lahko bila država in tako spodbudila porabo v določenih gospodarskih panogah.

Lokalne valute lahko delujejo tudi po načelu vzajemnega kredita. Tovrstne lokalne valute imajo širše učinke, saj je z njihovo pomočjo mogoče povečati prodajo in ohraniti denar na računu. V težkih časih, ko na trgu primanjkuje kupcev, oboje predstavlja velik izziv. Tovrstne lokalne valute omogočajo zamenjavo blaga in storitev v menjalno sredstvo brez procesa prodaje. Ponudnik vnovči svoje neizkoriščene kapacitete tako, da znotraj menjalnega kroga pridobi dogovorjeno protivrednost ponujenega blaga ali storitev v lokalni valuti. To uporabi za nakupe pri drugih udeležencih v menjalnem krogu. Lahko bi rekli, da je pridobil brezobrestno posojilo, čeprav gre v resnici zgolj za odobreno negativno stanje. Ponudnikove obveznosti do menjalnega kroga so poravnane, ko nekdo drug z lokalno valuto plača blago ali storitve, ki jih je sam na začetku deponiral v menjalnem krogu.

Lokalne valute po načelu vzajemnega kredita tako omogočajo nastanek dopolnilnega trga, na katerem je zaradi obrnjenih procesov prodaje mogoče prodati proizvode in storitve, po katerih je na osnovnem trgu zmanjšano povpraševanje. Za kupovanje na osnovnem, denarnem trgu,  je treba imeti denar, medtem ko je na dopolnilnem trgu mogoče plačati z neizkoriščenimi zmogljivostmi. Te postanejo menjalno sredstvo in tako omogočajo povečanje prodaje in ohranjanje denarja na računu. S pomočjo menjalnih krogov nastajajo dopolnilni trgi, na katerih vlogo menjalnega sredstva prevzemajo lokalne valute. Oviro, ki jo na osnovnem trgu predstavlja pomanjkanje denarja, na dopolnilnem trgu odpravi lokalna valuta, ki prevzame vlogo menjalnega sredstva.

Primer menjalnega kroga se začne pri hotelu, ki v menjalnem krogu deponira neprodana prenočišča, s pridobljeno protivrednostjo v lokalni valuti, pa lahko poravna obveznosti do ponudnikov lokalno pridelane hrane ali drugih ponudnikov proizvodov in storitev. Isti ponudniki z nakupi med seboj sklenejo menjalni krog. Hotel bi tako s hotelsko ponudbo plačal zelenjavo, pridelovalec hrane bi plačal računovodskemu servisu, ta pa lokalnemu podjetniku, ki bi z lokalno valuto v hotelu plačal kosilo ali namestitev za poslovne partnerje.

Kot vsako zdravilo, je tudi lokalne valute treba uporabljati zmerno. Večji del obveznosti vsakega poslovnega subjekta je namreč treba poravnati v nacionalni valuti, zaradi česar se ni mogoče odreči prodaji za denar. Uporaba lokalnih valut lahko,  ob pravilnem pristopu,  znatno izboljša poslovne rezultate. Izkušnje kažejo, da obseg uporabe lokalnih valut raste prav v kriznih časih.

 

One response

  1. Primerna rešitev za čase, ki prihajajo. Še posebno, če evro/ECB zaradi vpliva Nemčije tega ne bo sposoben.

%d bloggers like this: