Ponudba, ki je ni mogoče zavrniti? Španski predlog skupnega EU fiskalnega odziva na korona krizo

Nekateri za današnji dan, ko naj bi evropski voditelji razpravljali o novih predlogih glede skupnega evropskega reševanja korona krize, pravijo, da naj bi bil odločilen za obstoj evropske integracije. Če po zavrnitvi predloga devetih držav o skupnih evro obveznicah pred dvema tednoma evropski voditelji danes ne bodo sposobni konsenza o enakovrednem načinu financiranja fiskalnih politik, ostane le še retorični odgovor na vprašanje “v čem je smisel zveze držav, če si ne pomagajo prav takrat, ko nekatere najbolj potrebujejo pomoč?“.

No, Španija je v siceršnjem brezidejnem vzdušju v zadnjem hipu izdelala svoj predlog reševalnega mehanizma, ki je tak, da ga načeloma ni mogoče zavrniti. Španija predlaga ustanovitev Evropskega reševalnega sklada v vrednosti 1,500 milijard evrov (10% EU BDP), ki bi se na ravni EU financiral z izdajo perpetualnih obveznic (obveznic brez dospetja). Slednje pomeni, da se glavnica nikoli ne odplača, plačujejo se le obresti. Seveda bi te obveznice lahko odkupila ECB. Iz sklada bi se financirali izdatki za boj proti posledicam korona krize v skladu s škodo, ki so jo utrpele posamezne članice. Pri tem ne bi šlo za kredite, pač pa za neposredne transferje. Gre za realni denar in ne računovodske trike s finančnimi vzvodi. Vsaka država odgovarja za obveznosti sklada zgolj do deleža, ki ga ima v prispevkih za EU proračun. Se pravi, gre za omejeno mutualizacijo dolga.

Španski predlog je seveda dober. Toda če se komu zdi, da gre zares za “ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti”, bo morda po današnjem dnevu razočaran. Jaz niti ne. Jaz sem po evrski krizi močno skeptičen do prepričanja, da na EU ravni obstaja tisti kanček zdravega razuma (če že dostojnosti in solidarnosti ni), ki bo zmogel presekati nacionalne egoizme in egotripe zaradi preprostega spoznanja, da na bogatem Severu EU ne bodo imeli prav veliko trgov za izvoz, če se Jug EU odloči, da izstopi iz Enotnega trga EU. Z veseljem se pustim presenetiti, vendar…

En odgovor

%d bloggers like this: