Cilj razogljičenja proizvodnje električne energije brez jedrske energije je iluzija

Da je zaradi podnebnih sprememb nujno potrebno sprejeti radikalne ukrepe za zmanjšanje škodljivih emisij, in med njimi prvenstveno preiti na nefosilne oblike energetskih virov, danes zanikajo le še radikalni desničarji, večinoma povezani z naftno industrijo ali pač zgolj konzervativni tepci. Na drugi strani pa si fundamentalistični zagovorniki radikalnega prehoda na obnovljive vire energije postavljajo nerealistične cillje, da bo mogoče fosilne vire energije nadomestiti zgolj z viri vode, sonca in vetra. Morda ponekod, in občasno. Toda ne voda, in še veliko manj sonce in veter, so zanesljivi viri energije. Države bodo ob zapiranju elektrarn na premog potrebovale najprej enako zanesljiv nadomestni vir, nato pa še zanesljiv vir energije za regulacijo elektroenergetskega sistema ter sistem za shranjevanje viškov energije iz obnovljivih virov (velike baterije, črpalne vodne elektrarne).

Edini – zaenkrat znan in komercialno uporaben – zanesljiv nadomestni vir za premog je danes jedrska energija. Ploskanje ob zapiranju jedrskih elektrarn je kratkovidno početje. Običajno jih zamenjajo ogljični viri (premog, plin, nafta). Kar pomeni, da je bil narejen korak nazaj namesto naprej, saj je bil zanesljiv (in čist) vir energije zamenjan z ogljičnim. In investicije v nove čiste vire energije, s katerimi se zamenja obstoječe čiste vire energije, so zelo potratno podvajanje potrebnih investicij.

Financial Times je včeraj objavil dobro pismo z argumeti na to temo.

When existing nuclear plants close, they are almost always replaced by fossil fuels. Even if we make big gains on adding renewables, the strategy of replacing one clean energy source with another means backwards or no progress on climate. It also means that we pay more: building new clean energy to replace existing clean energy means spending money for little to no actual emissions reductions. This high cost for low progress is also causing polarising political conversations when it comes to action on climate.

Instead of continuing to rely on the renewables-only bandwagon, we need to focus on building public support for nuclear energy. There is growing public awareness on the importance of using science to inform our decisions as a nation. The science is clear — nuclear is the safest way of generating reliable electricity. Of all of the “clean” energy sources, nuclear occupies the smallest land footprint per unit of energy produced, and we have the technology right now. We cannot continue to delay action on climate until some future solution is produced.

Vir: Financial Times

8 responses

 1. “…..da je zaradi podnebnih sprememb nujno potrebno sprejeti radikalne ukrepe za zmanjšanje škodljivih emisij, in med njimi prvenstveno preiti na nefosilne oblike energetskih virov, danes zanikajo le še radikalni desničarji, večinoma povezani z naftno industrijo ali pač zgolj konzervativni tepci”

  A dej no!! Da Ti postavim fundamentalno vprašanje: Zakaj za Boga svetega pa bi se šli razogličenje?,

  Praktično vse življenje na Zemlji je bazirano na ogljiku. Glavni vir tega je CO2. CO2 je PLIN ŽIVLJENJA ne pa “pollutant”. Ko se je začel razmah življenja na Zemlji pred 400 milijoni let so bile koncentracije okoli 5.000 ppm. V večini obdobja do danes so se koncentracije gibale okoli nekaj tisoč ppm. V tem obdobju je bila zemlja topla, vlažna in bujna. Zakaj? ker je CO2 osnova fosinteze, ker je temelj vsega zelenega sveta kot ga poznamo. Več CO2, bolj produktivna je rast rastlin. CO2, ki je s stališča globalne grede povsem nepomemben plin je ključen pri reševanju ključnega surovinskega problema človeštva : ne to ni nafta in ogljikovodiki, kritična surovina so fosfati – iz njih delamo umetna gnojila. Brez umetnih gnojil pa ni hrane – brez hrane je lakota. Rast vsebnosti CO2 od 280 ppm v začetku 80-tih do nekaj čez 400 ppm danes je imela za direktno posledico porast gozdne mase na zemlji v tem času za več kot 7% (kljub izsekavanju in menda katastrofanim požarom).

  Fotosinteza se pod 150 ppm ustavi. Takrat je konec zelenega sveta kot ga poznamo. Med zadnjo ledeno dobo je delež CO2 padel na 180 ppm. Kombinacija strupenega mraza, suše in pomanjkanja CO2 je skoraj ubila življenjena Zemlji.

  https://wattsupwiththat.com/2017/06/30/life-on-earth-was-nearly-doomed-by-too-little-co2/

  Zato ni čudno, da je Patrick Moore, eden od ustanoviteljev Greenpeace-a rekel:

  “Človek je odgovor Zemlje na grozeč upad CO2 v ozračju”


  https://journal-neo.org/2016/05/13/the-very-good-effect-of-more-co2/

  Če res hočemo koristiti Zemlji (kolikor domišljavo se to že sliši), potem, če že, moramo povečati izpuste CO2. Mogoča je ena od največjih koristi TE na premog, poleg poceni in zanesljive energije, predvsem to, da zelenim rastlinam vrača CO2.

  Vsa histerija okoli CO2 in to, da temu nasede toliko ljudi, je predvsem znak tega, kako zelo poneumljena je današnja generacija in kako daleč je današnje šolstvo v ustvarjanju avtonomnega kritično razmišljujočega posameznika.

 2. Razmišljanje, da je proizvodnja električne energije brez jedrske energije iluzija, je razumljiv odsev jedrskega lobija. Najprej so “strokovnjaki” v okrilju jedrskega lobija posvojili pojem “razogljičenje”, nato so povedali, da je ogljik nekaj slabega in končno postavili tezo, da lahko svet razogljičijo le z jedrsko energijo. Trije koraki v blaznost.
  Drugačen pogled boš dobil, ko boš preletel Jedrske laži https://zaensvet.si/jedrske-lazi-prevare-in-izsiljevanja/.
  V tvojem razmišljanju o razogljičenju je precej dezinformacij. Ne le veter, sonce in vodni tok, obnovljivih virov je več. So trajni, le med seboj jih je treba uskladiti, povezati, skladiščiti… V Sloveniji so za proizvodnjo elektrike ob vodi (HE), premogu (TE) in jedrski energiji (JE) še sonce (SE), veter (VE), sintetični plin (SP) in geotermalna energija (GE). Postopoma bo treba ukinjati TE in JE in izpad nadomeščati z OVE, hkrati pa tudi zmanjševati celotno rabo energije, povečevati učinkovitost.
  Pravljica o razogljičenju ima eno veliko napako: opisuje CO2 kot edinega onesnaževalca. Poglej v EGES 2019/5 članek “Velike besede premikajo svet, velika dejanja ga delajo boljšega!” Videl boš, da so dejanski onesnaževalci črn ogljik, žveplovi oksidi, sevanja, kemikalije, nano delci, toplotni onesnaževalci… Pravzaprav CO2 sploh ni onesnaževalec.
  Nisem radikalni desničar niti radikalni levičar. Ne zanikam dviga CO2 v naravi, ne zanikam globalnega segrevanja, le verjamem Einsteinu, ki je rekel: Nobene težave ni mogoče rešiti z isto zavestjo, ki jo je ustvarila. Torej, prenehajmo obremenjevati okolje in narava nas bo razbremenila.
  http://www.zaensvet.si

 3. Marko,

  Res je, da je CO2 naravno gnojilo, več ga bo v ozračju, ob večji prisotnosti vlage in višjih temperaturah, bolj bo bujno življenje na zemlji.
  Vendar bo to prineslo drugačne pogoje za življenje ljudi (in drugih živih bitij, nekatere vrste bodo izumrle, druge nastale), kar bo zahtevalo velike prilagoditve človeštva. Ob ekvatorju in nekaterih subtropskih področjih bo več puščav, ozelenela bo Grenlandija, Sibirija bo postala prijetna za življenje. To bo povzročilo velike migracije ljudi, najmanj pa velike stroške za prilagajanje življenja novim pogojem. Znanstveniki ocenjujejo, da bo za vsako stopinjo dviga povprečnih temperatur na zemlji svetovni BDP manjši za po en %. Ker nam zaradi zamujanja pri ukrepanju grozi dvig povprečnih temperatur za najmanj 2%, bo tako v bodoče svetovni BDP manjši za 2%, kar praktično pomeni, da bo svetovna rast le tretjina do polovica sedanje. Bolj bodo prizadete revnejše države, manj bogate. Na primer, Bangladeš s 150 mio prebivalcev bo večinoma poplavilo naraščajoče morje, sto milijonov revežev bo preplavilo že tako prenaseljeno Indijo in povzročilo prave genocidne vojne.
  Vendar to ni vse. Rast CO2 v ozračju je zaradi človeških aktivnosti ekspotencialna (vsako leto gre v ozračje dvakrat toliko CO2 in metana, kot ga je narava sposobna predelati, kljub ozelenitvi planeta, torej se nam brez ukrepanja obetajo bistveno višji porasti povprečne temperature na zemlji. Tako povečana koncentracija CO2, vlage in predvsem kisika v ozračju bo bistveno spremenila pogoje življenja za človeka. Takim šokom se človek kot biološka vrsta ne bo mogel več prilagajati, škode za človeštvo ne bo mogoče več prikazovati z izgubljenim BDP. Torej je podnebna grožnja človeštvu še kako realna. Narava je pač kompliciran sistem, ki ne prenaša dobro takih kratkoročnih šokov, kot jih povzroča človeštvo v zadnjih 100 letih, za samo uravnoteženje potrebuje več časa, merljivega v milijonih letih.
  Da pa ne bom še jaz eden od črnogledih maltuzijancev, moram povedati, da ima človeštvo že sedaj na razpolago dovolj tehničnih rešitev (ena od njih so jedrske elektrarne) in kapitala (dovolj je za ta namen aktivirati polovico viškov denarja, ki sedaj gnije na računih centralnih bank ali v davčnih oazah, zadostovalo bi 1 do 1,5% svetovnega BDP), da ta problem rešimo.
  Zaenkrat pa prave volje, da bi kaj takega storili, ni. Ravnokar je propadel Madridski podnebni vrh zaradi nasprotovanja največjih proizvajalcev CO2, ZDA, Kitajske in Rusije, evropskemu programu bolj ambicioznega razogljičenja, ki ga promovira von der Leynova, nasprotujejo največji onesnaževalci, kot je Poljska, ki proizvaja 90% elektrike iz premoga, pa tudi druge države, kot je Nemčija in Avstrija, ki blokirajo sprejemljivost jedrske energije kot brezogljičnega vira.
  Kakor izgleda, je največji nasprotnik reševanja prekomernih emisij toplogrednih plinov človeška neumnost, koncentrirana v najvišjih vrhovih svetovnih političnih oblastnikov, ki razmišljajo profitno in kratkoročno, ne pa v dobro tistih, ki so jih izvolili.Torej so podnebne spremembe predvsem politični problem, brez tektonskih premikov v politični sferi se nam ne obeta nič dobrega.
  Za nas inženirje in znanstvenike podnebne spremembe niso nek nerešljiv problem, zlahka to rešimo, samo oblastnike bo treba prej zamenjati. Kot je rekel Platon pred 2.500 leti: vodenje držav ni za zaupati vojakom in trgovcem, voditi jih morajo filozofi.

  • Drago, ni mi potrebno razlagati. Skoraj deset let, vse od kar sem bil v AUKN zadolžen za slovenski energetski sistem, se ukvarjam s to temo. Prebral sem na tisoče strani na to temo in na desetine znanstvenih člankov. Ker sem nesojeni fizik (mogoče v drugem življenju) in ker sem imel nekoč dobro podlago v matematiki in naravoslovnih znanostih, večino tega tega kar preberem, tudi razumem.

   Sekta antropogenih klimatoloških sprememb nima nikakršne veze z vremenom, razen tega, da ji služi kot sredstvo za druge cilje.

   Back in 2010 the head of Working Group 3 of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , Dr Otmar Edenhofer, told an interviewer,

   “…one must say clearly that we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole.”

   Zgodba antropogenih klimatoloških sprememb je eden največjih “znanstvenih” nategov stoletja. Razlogi za to niti niso tisti, ki ji navaja zgoraj omenjeni Dr. Edenhofer, ampak so čisto finančne narave. Tudi Dr.Edenhofer je tukaj samo v vlogi , kot bi rekel Lenin, “koristnega idiota”. Tako kot so milijoni drugih.

   Ampak to je že druga, zelo umazana in dolga zgodba.

  • Hvala. Se bom lotil. Ampak za članek, ne samo komentar moram zbrati vire. Malo časa mi daj, prosim.

%d bloggers like this: