Nad populizem s populizmom

Dani Rodrik je našel dober odgovor na vprašanje naraščajočega populizma, ki je posledica ekonomskih dejavnikov, predvsem povečanja neenakosti in zmanjšanih ekonomskih možnosti (bodisi zaradi strukturnih razlogov v ZDA, bodisi zaradi dolgotrajne stagnacije v EU). V takih primerih je najboljši odgovor na populizem v populizmu drugačne vrste, ki cilja na popravljanje teh dejavnikov. Sanders in Warrenova v ZDA sta dober primer tovrstnega populizma.

Problem za Rodrika pa je večji, kadar je populizem posledica kulturnih in vrednostnih razlik. Tega je težko spraviti nazaj v steklenico. Vendar se je tukaj treba zavedati, da se tovrstni populizem običajno razvije kot posledica ekonomskih dejavnikov – populisti zlorabijo nezadovoljstvo med ljudmi zaradi slabega ekonomskega položaja in slabih perspektiv in ga cepijo na razlike v kulturnih in verskih vzorcih. Tipičen primer je Hitlerjev nacizem, ki se je obrnil proti judom in slovanom, Salvinijev in Janšev populizem, ki jaha na migrantih itd. Tudi v tem primeru je populizem mogoče reševati z ekonomskim populizmom – s politikami, ki bodo izboljšale ekonomski položaj ljudi in jih naredile manj nezadovoljne in s tem dojemljive za napačne populistične mesije.

%d bloggers like this: