Fiskalno varčevanje ubija BDP. Pika.

Gabriel Chodorow-Reich je v American Economic Journalu pravkar objavil primerjalno analizo “Geographic Cross-Sectional Fiscal Spending Multipliers: What Have We Learned?“, ki na podlagi pregleda empiričnih študij kaže, da ima fiskalna politika močne multiplikativne učinke. Povprečni multiplikator fiskalne politike v vseh pregledanih študijah znaša 1.7. Se pravi, za vsak evro, ki ga vlada potroši za stimuliranje gospodarske rasti, se BDP poveča za 1.7 evra. To hkrati pomeni, da ima fiskalno varčevanje v času krize devastirajoče učinke – za vsak evro, ki ga država “privarčuje”, zmanjša BDP v povprečju za 1.7 evra.

Naj še tukaj spomnim, da je evropska politika varčevanja od 2010 naprej, ki so jo še posebej “trenirali” na Grčiji, slonela na predpostavki IMF, da so fiskalni multiplikatorji manjši od 1 (predpostavljali so jih na ravni 0.5). Torej fiskalna konsolidacija ne bi smela imeti preveč močnih učinkov (vsak “prišparan” evro bi zmanjšal BDP “le” za pol evra). Vendar so se močno ušteli, kar sta nekdanji glavni ekonomist Olivier Blanchard in soavtor Daniel Leigh javno priznala v poglavju World Economic Outlook 2012 in kasneje objavila leta 2013 kot “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers” v American Economic Review. Pokazala sta, da so fiskalni multiplikatorji bistveno višji, okrog 1.6. In z tem priznala, da imela odločitev za politiko fiskalnega varčevanja zelo negativne učinke na rast, celotno evrosko območje pa pognala v novo recesijo leta 2012.

Več o tem glejte v IMF priznava napako, čeprav bi mu vsaka gospodinja znala to že vnaprej povedati.

%d bloggers like this: