Kako močno se Umar moti v napovedih rasti?

Bine Kordež

Kot je že Drago lepo ugotovil, poanta mojega včerajšnjega teksta ni bila v tem, kako je UMAR uspešen pri napovedovanju gospodarske rasti. Takšne napovedi so sicer dokaj nehvaležne – le da imajo na UMARju prednost v tem, da ne odgovarjajo za napačne ocene (v gospodarstvu se napačne projekcije in posledično napačne odločitve občutijo precej bolj boleče).

A ker je že postavljeno vprašanje, sem iz svojih datotek izvlekel en grafikon na osnovi tabele, v kateri že deset let spremljam vsakokratne napovedi ter kasnejšo dejansko ugotovljeno rast. Vemo, da so bila največja odstopanja pri napovedih za leto 2009, ko je UMAR še v prvi jesenski napovedi leta  2008 za leto 2009 predvidel 3,1-odstotno rast, rezultat pa je bil minus 7,8 odstotkov. Za ostala leta so bila odstopanja seveda nižja, ker so bili kasneje pri napovedih bolj previdni, pa tudi takšnih nihanj ni bilo več.

Napake v napovedih UMAR

Vsa odstopanja sem torej preračunal v odstotne točke v absolutni vrednosti in izračunal povprečje za odstopanja v enakem času – torej koliko je napaka pri napovedih eno leto vnaprej, dve leti ali pol leta pred letom za katerega se napoveduje. Zadnji podatek v grafu je pomlad eno leto kasneje od leta za katerega napovedujemo, ko torej izvemo dejanski podatek in zato za ta čas ni odstopanj. Napovedi, ki jih pripravi UMAR jeseni za tekoče leto (torej tudi zadnja za letošnje leto, ki pa ni upoštevana, ker še ne vemo, kakšna bo dejanska rast BDP v 2018) pa so v povprečju odstopala 1,2 odstotne točke. Jesenska napoved eno leto vnaprej se v povprečju »zmoti« za 2,7 odstotne točke in tako naprej. Povprečje torej kaže rdeča črta s številkami, ostale črte pa so odstopanja za posamezna leta, pri čemer niti ni pomembno za katero leto.

%d bloggers like this: