Tiranija Top-5 akademskih revij

Če niste akademski ekonomist, lahko to preskočite, ker neposredno ni vaš problem. Nobelovec James Heckman in Sidharth Moktan v še vročem paperju ugotavljata, kar sicer že vsi vemo, in sicer, da imajo objave v najboljših 5 revijah s posameznega področja ključno vlogo pri karieri bodočih profesorjev ekonomije. Za 35 najboljših ameriških ekonomskih šol so objave v Top-5 akademskih revijah ključni dejavnik pri promociji mladih ekonomistov. Vendar ta obsesija s seboj nosi problem, da se mladi ekonomisti na “tenure tracku” specializirajo v temah in metodologiji, ki jih forsirajo Top-5 revije. Kar pa zmanjšuje inovativni potencial objavljenih člankov. Mnoge kasneje vplivne objave mladih ekonomistov so bile namreč objavljene izven tega ozkega nabora revij. Ali z drugimi besedami, tiranija objav v Top-5 revijah daje spodbudo karierizmu pred kreativnostjo.

Ta problem je po svojih implikacijah podoben problemu “pozitivne pristranosti” v objavljanju v akademski sferi. Akademske revije imajo tendenco, da objavljajo zgolj študije z “lepimi”, pozitivnimi rezultati. Torej raziskave, ki potrjujejo prevladujoče teorije, ne marajo pa “negativnih” rezultatov ali rezultatov, ki ne uspejo najti statistično značilnih povezav. Prav slednji dve skupini rezultatov, ki pa nikoli ne ugledajo luč sveta, ker jih bodisi že avtorji zavržejo ali pa ne dobijo prostora v akademskih revijah, pa so ključni za razumevanje, kako stvari dejansko delujejo oziroma ali sploh delujejo v skladu s prevladujočimi teorijami.

This paper examines the relationship between placement of publications in Top Five (T5) journals and receipt of tenure in academic economics departments. Analyzing the job histories of tenure-track economists hired by the top 35 U.S. economics departments, we find that T5 publications have a powerful influence on tenure decisions and rates of transition to tenure. A survey of the perceptions of young economists supports the formal statistical analysis. Pursuit of T5 publications has become the obsession of the next generation of economists. However, the T5 screen is far from reliable. A substantial share of influential publications appear in non-T5 outlets. Reliance on the T5 to screen talent incentivizes careerism over creativity.

Vir: James Heckman in Sidharth Moktan, NBER Working papers

%d bloggers like this: