Semenj ničevosti okrog drugega tira, krjavlji in plačanci

Referendumska kampanja okrog 2. tira se je po pričakovanju sprevrgla v to, kar sem napovedoval in vlado opozarjal že aprila: v politično manipuliranje in brezplačno predvolilno kampanjo za opozicijo. Vendar sem bil še preblag, kajti v debato se je vključila še plejada krjavljev, ki sicer nimajo pojma o drugem tiru, vendar želijo svojo minutko na televiziji. Dobili smo semenj ničevosti, v katerem ni prostora niti za trohico strokovne diskusije.

Jaz in moji kolegi se sicer temu semnju ničevosti odpovedujemo in ne želimo v njem sodelovati. Delamo pa strokovno naprej in se trudimo, da bi stroške investicije v 2. tir še dodatno znižali. Po naših izračunih je prostora za znižanje stroškov gradnje še za okrog 120 do 180 mio evrov (če bi le upoštevali standarde stroke glede načrtovanja investicije), stroške financiranja pa tudi za najmanj 180 mio evrov (če izločimo drago posojilo (kapitalski vložek) Madžarske v podjetje 2TDK in ga nadomestimo z javno zadolžitvijo).

Glede slednjega vlada na veliko manipulira, ko trdi, da vključitev Madžarske zmanjšuje stroške za davkoplačevalce (ker Madžarska prispeva kapitalski vložek v višini 200 mio evrov, za katerega bi se sicer morali zadolžiti). Dejansko je ravno nasprotno. Prvič, Madžarski bo treba plačevati letni donos na vložen kapital. Po uradnih simulacijah podjetja 2TDK, ta donos znaša 4.5% letno. V koncesijskem obdobju 45 let to pomeni, da bi Madžarski plačali kumulativno za 180 mio evrov več, kot če bi se vlada za isti znesek (200 mio evrov) zadolžila po 2.5% obrestni meri. In drugič, ker 2. tir še kar nekaj časa ne bo uspeval kreirati dovolj donosa, bo morala vlada letno iz proračuna za plačilo donosa Madžarski zagotavljati 30-40 mio evrov (v obliki t.i. plačila za razpoložljivost), kar pomeni dodatne proračunske odhodke, ki jih brez Madžarske ne bi bilo.

Skupne stroške gradnje in financiranja 2. tira bi torej lahko znižali še za okrog 360 mio evrov, če bi le uporabili standarde stroke in zdravo pamet. Jaz in kolegi se bomo v to smer še naprej močno trudili, da stroške za davkoplačevalce močno znižamo. No, nekaj nekdanjih kolegov iz Sveta za civilni nadzor se je vmes pustilo »kupiti« vladi za obljubo za plačane stolčke v nekakšnem nadzornem odboru – v zameno za javno podporo zakonu, proti kateremu s(m)o vložili lastno različico zakona. Pri tem pa nikakor ne zmorejo razumeti, da se ključne prihranke pri investicijah dosega v fazi načrtovanja, ko je mogoče še vse parametre investicije in financiranja spremeniti, medtem ko je pri sami izvedbi z nadzorom nad procesi mogoče privarčevati le malenkosti.

Slika: Možnost vplivanja na stroške zaradi sprememb v različnih fazah projekta

Moznost prihrankov

Vir: Axis d.o.o.

Bolj plastično rečeno, že do zdaj smo z javnim pritiskom vlado uspeli prisiliti, da je vrednost investicije znižala za dobre pol milijarde evrov (547 mio evrov), z dodatnimi strokovnimi argumenti in pritiski pa te stroške naložbe v 2. tir želimo znižati še za okrog 360 mio evrov – skupaj torej za okrog 900 mio evrov. Pri samem nadzoru nad izvajanjem projekta (oddaja del, nadzor nad opravljenimi deli itd.) pa je mogoče privarčevati le nekaj 10 mio evrov. Dober nadzor in ti prihranki z učinkovitim nadzorom so sicer zelo pomembni in nujni pri vsakem projektu, vendar pa je treba razumeti razlike v redu velikosti prihrankov (glejte zgornjo sliko). Nekateri tega pač ne zmorejo razumeti, ali pa so jih premamile sladke obljube o plačanih nadzornih funkcijah. Ampak to je njihov problem.

18 responses

 1. Se strinjam z vami, razen z zadnjim stavkom. Če so se prodali, potem je to naš problem, ker niso več z nami, temveč proti nam. Treba je vedeti, da se v Sloveniji ob velikih projektih vedno dogajajo nerazumne odločitve. In ob tem veliko ljudi tudi profitira.

 2. Jože, tole, kar si napisal, je nesramno in žaljivo, kajti pravica do človekovega dostojanstva ima prednost pred pravico do svobodnega izražanja:

  ”No, nekaj nekdanjih kolegov iz Sveta za civilni nadzor se je vmes pustilo »kupiti« vladi za obljubo za plačane stolčke v nekakšnem nadzornem odboru – v zameno za javno podporo zakonu, proti kateremu s(m)o vložili lastno različico zakona.”

  Nikoli in nikdar nisem bil naprodaj in tudi tokrat sem se odločil v dobri veri in pro bono, da je manjše zlo uveljavitev vladnega zakona kot njegov padec. Tako meni večina v Sintezi, ZDUS-u in Svetu za civilni nadzor, torej očitno nisem osamljen naivnež, bedak ali oboje, ampak se nahajam v kar solidni in pametni družbi.

  In mimogrede: članstvo v “nekakšnem nadzornem odboru” me ne zanima.

  Škoda te je za takšne udarce pod pasom, škoda, da “prodajaš” svoje (sicer vrhunsko znanje) na semnju ničevosti.

  Vse dobro,

  (še vedno tvoj prijatelj)

  Marko

  • Dragi Marko,

   V tvojem odgovoru je nekaj faktičnih lapsusov.

   Prvič, Sinteza in ZDUS nimata nobene zveze s Svetom, ker je Svet samostojno civilno družbeno gibanje. Res je, da sta v koordinacijskem odboru (KO) Sveta izmed osem (8) članov dva (2) člana iz vodstva Sinteze in en (1) član, ki sodeluje v Sintezi, toda 5 članov prihaja od drugod in v Svetu sodelujemo kot posamezniki, ne kot predstavniki inštitucij. ZDUS pa nima niti te oddaljene povezave s Svetom oz. KO Sveta. Mnenja Sinteze ali ZDUS so za člane Sveta in KO Sveta torej brezpredmetna.

   Drugič, ni res, da večina članov Sveta podpira to kolaboracijo nekaterih članov Sveta z vlado pri podpori njenemu zakonu (kljub temu, da smo vložili našo lastno verzijo zakona). Kot veš iz naše bogate interne pisne komunikacije, so se za tovrstno kolaboracijo z vlado odločili le štirje (4) iz med osmih (8) članov KO Sveta. Na protest ostale četverice (polovice) članov, da prva štirica ne more zastopati stališč KO Sveta oziroma Sveta brez večinske podpore Sveta ali KO Sveta smo dobili le arogantne odgovore. Od junija ostali štirje (4) člani KO Sveta zahtevamo sestanek Sveta, kjer bi se demokratično opredelili glede stališč Sveta in glede nadaljnjega delovanja Sveta. Zagtevali smo, da članstvo Sveta podeli legitimiteto vodstu (KO) Sveta pri nadaljnjem zastopanju, torej ali članstvo Sveta sploh podpira stališča četverice iz KO Sveta. To ste preostali štirje člani bolj ali manj arogantno zavrnili, češ da članstvo Sveta ne more odločati o stališčih Sveta (tudi ti). Meni in ostalim članom KO Sveta se zdi to absolutno nedemokratično, da četverica (polovica) članov KO Sveta uzurpira KO in nato ne želi potrditi svoje legitimitete.
   Razumem, zakaj v vaši četverici niste hoteli demokratično preveriti stališč članstva Sveta in potrditi legitimitete KO Sveta – ker pač večina članstva stališč vaše četverice, ki se je odločila za kolaboracijo, ne podpira. To lahko seveda dokumentirsmo z izjavami članov Sveta.

   Vso to našo interno diskusijo imam seveda dokumentirano, spodaj je kratek izsek iz mojih stališč glede te teme:

   ******

   JPD, 25.6.2017 (prvi mail)

   “Draga Marko & Milan,

   Vesta, kaj se mi zdi fascinantno in po svoje zabavno? To, da tisti, ki vladi očitajo netransparentnost in nedemokratičnost pri izvedbi določenih projektov in se zavzemajo za “demokratični nadzor” nad projektom drugi tir, to isto demokracijo v kali zanikajo na svojem pragu.

   Okay, lahko kdo implicitno reče, da pač “neka rulja” (člani Sveta, ki niso člani KO) ne more določati “politike” in kontrolirati vodstva Sveta (KO), ker pač bodisi ti neposvečeni člani Sveta niso dovolj informirani bodisi nimajo “pravih” pogledov bodisi so ideološko preveč različni bodisi karkoli drugega. Vendar s tem ta nekdo pristaja na to, da je to zrcalna slika delovanja oblasti (sedanje ali katerekoli druge), ki ima zelo enako stališče do tega, koliko smejo neuki, neinformirani, ideološko “napačni” ali državljani z “napačnimi” stališči vplivati na dnevno delovanje vlade. Tudi oblast je mnenja, da ona “bolje ve”, kaj je dobro za državo kot pa ljudstvo tam zunaj. (Morda ima celo prav. Vendar je hudič, ker mi mislimo, da pri nekaterih projektih nima prav in se gremo civilni odpor proti ravnanju vlade v nekaterih konkretnih zadevah).

   Drugače rečeno, tako kot oblast dopušča demokracijo samo do točke, da se pusti na demokratičnih volitvah izvoliti, nato pa dela po svoje, ker pač “bolje ve od ljudstva”, tudi nekateri člani KO očitno demokracijo razumejo tako, da skličejo na ustanovni zbor potencialne člane, se pustijo izvoliti v oblastno strukturo (KO), nato pa se od “volilcev” (članov Sveta) in njihovih stališč distancirajo, ker pač nekateri člani oblasti (KO) “vedo bolje”, kaj je prav glede konkretnega projekta. Logika je povsem enaka.

   Čeprav po svoje zabavno, je zame to hipokrizija. In natanko tisto, proti čemur smo se združili v tem Svetu, da se bomo bojevali. Jaz nimam težave soočiti se s “skupščino članov” (ali karkoli to neformalno grupacijo imenujemo) in preveriti ali članstvo podpira stališča, ki jih zagovarja vodstvena struktura. Nimam težave s tem, da mi večinsko dajo vedeti, da ne zastopam njihovih večinskih stališč in da nimam njihove podpore. Nimam težave s tem, da člani rečejo, da Svet ni dobro opravil svoje vloge, da ni več potreben ali da se mora reorganizirati. Bo pač nastal nek “Nov Svet”, ki bo uspel zbrati podporo zadovoljivega števila podpornikov (članov). In ta “Nov Svet” naj pač zastopa stališča, za katera bo imel večinsko podporo.

   Imam pa težavo s tem, če si neka ozka skupinica “uzurpira oblast” in si jemlje pravico zastopati člane, brez da bi preverila, če jo člani podpirajo. Madona, tega še Janša ne počne, pač pa vsake kvatre preveri podporo v svoji stranki (pa čeprav je pri njemu to farsa, mu legitimnosti vodenja ne moremo očitati).”

   ******

   JPD, 25.6.2017 (drugi mail)

   “Od vsega začetka želim povedati naslednje:
   Zame osebno je nesprejemljivo, da si kdo prisvoji Svet in da se predstavlja v njegovem imenu brez soglasja KO. Če kdo želi to narediti, mora pač dobiti legitimiteto s strani članov Sveta. Res je, da je Nadzorni odbor (NO) predlagala KCD Sinteza lani oktobra, vendar je Svet postal samostojna institucija, pri čemer so v vodstvu (KO) od osmih članov samo trije iz Sinteze (Milan, Marc, Jože M.).

   Sem si šel pogledat tekst (povabilno / motivacijsko pismo), ki ga je lani oktobra poslal Milan. V njem je predlagan samo Nadzorni odbor in nič vsebinsko drugega. Vse ostale točke “programa dela” smo dodali kasneje v času delovanja Sveta. Denimo, dvo-tirnost smo kot opcijo za razmislek dodali po prvem sestanku Sveta (na pobudo CI Črni kal). Takrat je bila debata o tem, ali ne bi bilo možno v enojni predor postaviti dveh vzporednih tirov, nakar so naši gradbeni inženirji iz Axisa takšno možnost izločili kot nestandardno v EU in namesto tega predlagali 2-tirno progo, kar je obveljalo.

   Znižanje cene, izločitev 2TDK, izločitev Madžarske iz finančne strukture smo tudi dodali kasneje kot skupen produkt članov Sveta. Prav tako pet pogajalskih zahtev. Zato si teh dosežkov pač ne more nihče osebno prisvojiti.

   In resnici na ljubo ne vidim nobene potrebe po tem, da si kdorkoli “prilašča” katerikoli dosežek Sveta ali sam Svet. Zakaj pa bi? Jaz tega prav gotovo ne bom nikoli naredil, saj osebno Sveta za promocijo aktivnosti glede gradnje drugega tira ne potrebujem. In tudi nikoli nisem nastopal na pogovorih brez soglasja Sveta. Tako pogajalska izhodišča kot izide pogovorov sem vedno verificiral pri KO Sveta in na podlagi soglasja KO. Ko sem imel močno drugačno mnenje, sem predlagal, da izstopim iz Sveta, nakar ste me prepričevali, da za to ni potrebe, naj zamrznem status. Nakar smo soglasno zamrznili delovanje Sveta do konca zbiranja podpisov za referendum.

   Milan je kljub temu nastopal v pogovorih z vladnimi predstavniki v imenu Sveta in Sinteze (glejte njegov zapisnik pogovora z Lebnom in Pirnatom prejšnji teden). Vendar pa zdaj tega soglasja KO za Milanove pogovore z vladnimi predstavniki ni.

   Zato še enkrat ponavljam:
   Če Milan ali kdorkoli drug želi nastopati v imenu Sveta oziroma KO, naj pridobi soglasje KO ali pa na skupščini Sveta pridobi legitimiteto za predstavljanje Sveta (po potrjeni reorganizaciji KO).

   Druga opcija pa je, da KCD Sinteza ustanovi Nadzorni odbor (NO) in mu podeli mandat za pogovore z vlado, s čimer bo NO imel ustrezno legitimiteto.

   Jaz ne s prvim in ne z drugim nimam prav nobenih težav. Oboje je transparenten in demokratičen postopek.”

   ******

   Torej, ko bosta danes lai jutri vlada in “Svet” objavila skupno stališče glede podpore zakonu, češ da je bila večna zahtev Sveta zadovoljoivo izpolnjena in da Svet zdaj podpira vladni zakon (glej Milanov osnutek te izjave), je treba vedeti, da gre pri tem zgolj za stališče le četverice (polovice) članov KO Sveta, nikakor pa ne za stališče KO Sveta ali Sveta kot celote. Za kaj takšnega vaša četverica nima legitimitete.

   Drži pa, da se ti osebno nisi najbrž nikoli potegoval za mesto v nadzornem odboru (NO). Sta pa “rezervacijo mest” v NO za člane našega Sveta od začetka zahtevala dva člana Sveta, ki prihajata iz Sinteze. Od vsega začetka, ko se je začela ta diskusija znotraj Sveta, sem opozarjal, da za Svet ne moremo zahtevati teh mest v NO, ker smo v očitnem konfliktu interesov, saj si kot predlagatelji boljšega nadzora nad projektom ne moremo zase “rihtati” nadzorniških funkcij. To lahko seveda dokumentiram z našo interno pisno komunikacijo. Meni se zdi to sprevrženo in v nasprotju z etiko.

   Pri vsem skupaj gre za vprašanje intelektualne poštenosti, etike in čuta za demokracijo. Škoda, da se je vse troje nekje v procesu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ali interesov izgubilo.

   Lep pozdrav,
   Jože

 3. Prvič slišimo nekaj o “plačanih stolčkih”. Doslej je veljalo, da funkcija člana “Projektnega sveta za civilni nadzor projekta izgradnje nove železniške povezave pristanišča z zaledjem” neplačana, člani naj bi dobili le pokrite stroške sejnin.

 4. Kaj menita ZDUS in Sinteza ne vem, ker nisem član teh društev oziroma združb. Kaj meni Svet za civilni nadzor za izgradnjo drugega tira Divača- Koper pa prav tako ne vem, ker se kljub zahtevi dr. Damijana naj se Svet sestane in naj se demokratično odloči o razhajanjih znotraj Koordinacijskega odbora o vprašanju sodelovanja z Vlado, Svet ni sestal. Če bi želeli preveriti, ali se večina članov Sveta strinja s pogledi politično razmišljajočih članov Koordinacijskega odbora, ki jih predstavlja g. Emil Milan Pintar, ali pa podpirajo stališče članov, ki vztrajajo na strokovni kritiki projekta Drugi tir Divača – Koper in poudarjajo, da na podlagi sprejetega zakona ni mogoče gospodarno graditi te izredno pomembne proge, bi moral pač predsedujoči Koordinacijskega odbora sklicati zbor vseh članov sveta .Le tako bi lahko ugotovili, kakšno je stališče večine članov sveta. Osebno menim, da kolaboracija z vlado na podlagi sprejetega zakona ni združljiva z intelektualnim poštenjem in to ne glede na ideološka vprašanja, ki se odpirajo na bolšjem semnju ničevosti ob propagandi za ali proti zakonu o drugem tiru. Ne nazadadnje je povsem nesprejemljivo, da kdor koli karkoli govori in piše ali javno izjavlja v mojem imenu, če ga jaz za zastopanje mojih stališč nisem pooblastil. Zato je podpora zakonu, ki jo v imenu Sveta za civilni nadzor izgradnje drugega tira Divača – koper izjavlja g. Emil Milan Pintar pravno nična, saj sme brez usklajenega in dogovorjenega stališča sveta vsakdo govoriti le v svojem imenu in za svoj račun. Zato poudarjam, da vsaj jaz že vse od nerazrešenega razhajanja znotraj koordinacijskega odbora ne govorim in ne pišem v imenu civilnega sveta za nadzor, ampak počnem, kar počnem le v svojem imenu, ker si nepooblaščeno ne drznem govoriti v imenu ljudi, ki me za to niso pooblastili.

  Namesto dopisovanja in očitanja, bi bilo primernejše, če bi se dostojno razšli in vsak po svoji vesti nadaljevali s svojim delom, tako, kot nam to nalagajo naša strokovna znanja in vera in poštenje, dobra ali slaba, kakor se pač vzame.

 5. Hvala za razsvetlitev teh strokovnih pogledov, ki jih običajni državljani ne poznamo.

  Sicer pa moj sosed obrtnik pravi, da je vse naprodaj in da za pravo ceno bi prodal tudi svojo zadnjo plat.

  Če poenostavim skoraj vsi smo naprodaj, vprašanje je samo cena.

 6. Nedemokratično ravnanje Emila Milana Pintarja, nekdanjega člana Centralnega komiteja ZKS in poslanca družbeno političnega zbora s strani ZKS-SDP, seveda ne preseneča.

  Bolj zanimive utegnejo biti verjetno še vedno obstoječe povezave s centri moči, ki si ob gradnji 2. tira poskušajo rezervirati nekaj 100 milijonov ekstra profita, katerega bodo dobila gradbena podjetja kot so na primer Kolektor, Pomgrad, CGP in GH Holding.

  Ko se preveri, kdo so njihovi lastniki (Petrič, Polanič, Južna, Miklavčič) in kakšna je njihova preteklost ter javne/skrite osebne povezave, se nikakor ni moč izogniti občutku, da je “paradiranje” nekaterih bivših poliitkov kot predstavnikov civilne družbe, zgolj predstava za javnost, ki se je zdaj na žalost udejanila ob nedemokratičnem prevzemu Sveta ter sramotno in neligitimno kolaboracijo z vlado in gradbinci, ki stojijo za tem projektom.

 7. Dragi Jože,

  tudi jaz bi lahko objavil izdatno korespondenco, a to ne bi bilo etično, ker nikoli ni bila namenjena širši javnosti, temveč le naslovnikom. Tvoj ton je zopet žaljiv (faktični lapsusi ipd), a te poskušam razumeti, ker imaš bržkone takšne ali drugačne osebne probleme, ki jih poskušaš rešiti z napadi na druge. Toda kaj bo potem, ko se boš z vsem skregal, kar je menda tvoja praksa?

  Moje temeljno življenjsko vodilo je lastna vest, oprta na vredotah (kamor spadata tudi strpnost in sodelovanje), znanju in državotvornosti. V tem konkretnem primeru menim, da sem vseskozi ravnal pravilno in korektno, nenazadnje je predvsem zaradi mojega “tečnarjenja” premier dr. Cerar prevzel krmilo projekta izgradnje II. tira, revidiral prvotna odklonilna oziroma skeptična stališča ministra za infrastrukturo in izbral državnega sekretarja, ki si po moje iskreno in zavzeto želi čim prejšnjo, čim cenejšo in čim bolj transparentno izgradnjo te nesrečne železnice. Dobronamerni del civilne družbe je marsikaj pozitivnega dosegel, kajpak ogromno s tvojo pomočjo, zato verjamem, da ni več primerno zategovati zasilne zavore in drugi tir dokončno potisniti na stranskega, marveč je bolje zakon (kakršenkoli pač je) podpreti.

  S tem najino polemiko zaključujem in ti privoščim miren vikend.

  Marko

  • Dragi Marko,

   Kljub eksplicitnim (objavljenim) pravilom tega bloga glede objave komentarjev (nežaljivost je eden izmed kriterijev) objavljam ta tvoj komentar. Zgolj v vednost, na kakšen nivo se nekateri spuščajo, ko jim zmanjka argumentov. Jaz sem te zgolj opozoril na dva objektivna faktična lapsusa v tvojem odgovoru, ti si se pa namesto dokazovanja nasprotnega spustil na osebno raven. Škoda.

   Lep vikend,
   Jože

  • Takšen “ad personam” napad na JPD, ki si ga je privoščil nekdanji podpredsednik DZ iz stranke LDS Marko Pavliha, nazorno kaže, kam je padla slovenska družba in kako njena domnevna “elita” brodi globoko po blatnem dnu. JPD je res zadel žebljico na glavico v naslovu s “Semenj ničevosti”…

   Ko zmanjka argumentov, se pač drugega lotimo na osebni ravni:

   Marko Pavliha: “a te poskušam razumeti, ker imaš bržkone takšne ali drugačne osebne probleme, ki jih poskušaš rešiti z napadi na druge. Toda kaj bo potem, ko se boš z vsem skregal, kar je menda tvoja praksa?”

   Tudi sam sem se po mnenju mnogih po nepotrebnem skregal z mnogimi ali z vsemi, a sploh ni šlo oziroma ne gre za osebne spore, temveč zgolj za moje dosledno vztrajanje na strokovnih in profesionalnih merilih, kar v Sloveniji mnogi razglasijo za neprilagodljivost, čudnost in za “kreganje”.

   Čeprav sem menda “skregan” z mnogimi v Sloveniji, uspešno sodelujem z mnogimi tujimi strokovnjaki na zelo zahtevnih mednarodnih projektih. V Sloveniji pa so mi tisti, ki so pri koritu, prilepili nalepko “čudaka”, “težaka”, “neprilagodljivega”, ki je “skregan z vsemi.” A to je v resnici njihov problem, ne moj. 🙂

   Tovrstna metoda pri slovenskem nerazgledanem občinstvu žal še vedno deluje in očitno je tudi Marko Pavliha med takšnimi ljudmi, ki se motečih posameznikov hitro lotijo s takšnimi primitivnimi diksreditacijami in diskvalifikacijami na osebni ravni.

   Žal se Marko Pavliha, kljub profesorskim titulam, očitno še vedno ne more odlepiti iz šentflorjanske ali butalske logike.

   Zgornji citat njegovega napada na integriteto JPD je najlepši dokaz za to.

 8. g. Marko Pavliha,

  Vsi brez dvoma podpiramo investicijo. To, kar se je dogajalo v svetu za civilni nadzor jasno kaže, kako se da človeka hitro kupiti. Mene pa zanima, kaj so g. Pintarju obljubili, da je ne samo razdelil svet na dva dela, temveč si ga je celo prisvojil? To je izdaja v pravem pomenu besede.

  Da ne bo pomote, naša ekipa z JPD na čelu še kako zagovarja nujnost te investicije in jo podpiramo v vsem tehničnem pomenu.

  Ves čas se pa sprašujemo, kako je mogoče, da še do danes vlada ni znala pojasniti dogovora z Madžarsko. Tukaj se dogaja ves kriminal. Ja kriminal!
  To je tako, kot če bi šel jaz na banko, vzel posojilo s 4% obrestno mero za gradnjo hiše, banka pa bi bila solastnica moje hiše na ta način, da bi lahko nekdo od bankirjev istočasno bival v moji hiši ves čas trajanja posojila.
  V drugi banki pa bi mi ponujali posojilo po 1,5% obrestni meri, pa se zanjo ne bi odločil!

  No, g. Pavliha, katero banko bi pa vi izbrali?

  Da ne govorimo o nivoju diskusije v oddaji na rtvslo. Tam je sedelo 90% ljudi, ki sploh ne vedo kaj je 2.tir, kaj šele, da bi bili sposobni po strokovni plati odločati o tehnični ali finančni plati projekta.

  Naša politika ves čas ustvarja anarhijo pri prikazovanju večjih investicij v naši državi ali pa preusmerja pozornost na druge teme v času kraje našega skupnega premoženja.

  Počasi je prišel čas za mlade, čiste in dobronamerne ljudi, ki so patrioti in imajo radi našo deželo, razprodajalci našega premožanje zadnjih 25 let pa morajo prevzeti odgovornost.

  Lep pozdrav,

  Andrej Likar

 9. Diskusija na to temo kaže, kako smo Slovenci ozko srčni in ozko pametni. Na temo, v kateri so racionalni argumenti jasni, to je da naredimo nekaj brez korupcije in nepotrebnega zapravljanja, tako denarja kot intelektualnega potenciala, se ukvarjamo s tem, kdo bo koga nadmudril. Bi bilo pametneje, da usmerimo pogled v prihodnost, proti kateri je drugi tir drobiž. Seveda po tem, ko ga bomo zgradili za 300 mio cenje, kot to želi vlada.

 10. Dragi Jože,

  Drago ima prav, “usmerimo pogled v prihodnost,” pa tudi Andrejev zapis ima mnogo solnih zrn.

  Žal mi je, da sva oba javno zdrknila na nivo pisnega dialoga, ki nama ne more biti v čast, ampak jaz res nisem prvi zalučal sramotilnega kamna…

  Toda pustiva to, ker bi naju zopet povleklo v tipični šentflorjanski požiralnik, kjer se nima smisla boriti, kaj šele kolegijalnosti in prijateljstva izgubiti.

  Seneka je nekoč dejal: amicos secreto admone, palam lauda – prijatelje opominjaj na skrivaj, vpričo drugih pa jih hvali. Zatorej naj povem, da te (še vedno) spoštujem kot izjemnega ekonomista, izvrstnega političnega analitika in gorečega aktivnega državljana, občasna razhajanja pa so povsem normalna, le čustva morava brzdati in včasih kakšno besedo obrusiti, kar je spiritus agens sočutnosti.

  Želim ti lep preostanek nedelje v družbi tvojih najdražjih; pri nas v slovenski Istri si izmenično podajata roke sonce in nevihta, zato bo morala trgatev počakati.

  Marko

%d bloggers like this: