Je življenje res postalo bolj volatilno? Statistika tega ne potrjuje

Tim Harford je pred mesecem objavil (spet) izvrstno kolumno o percipirani večji volatilnosti. Denimo jaz vsako leto začnem predavanje pri Globalization and International Trade z naslednjim videom “Shift happens”, kjer študente opozorim na to volatilnost iz vidika tehnološkega razvoja in globalne konkurence, da 10 najbolj povpraševanih služb lani še desetletje pred tem ni obstajalo in da danes vzgajamo študente za dela (službe), ki še ne obstajajo in za katere je šele treba razviti nove tehnologije.

(Op.: obstaja novejša verzija, vendar je meni ta najbolj všeč zaradi glasbene podlage Coldplayev)

No, Harford povzema zadnje raziskave na trgu dela, iz katerih sledi, da temu ni tako. Stopnja menjevanja služb v razvitih državah (denimo ZDA in VB) se je namreč v zadnjih desetletjih zmanjšala in ne povečala. Razlage so različne: od tega, da menjevanje služb običajno pomeni pomik navzgor po lestvici in boljšo plačo, kjer pa se tovrstne priložnosti zmanjšujejo, do tega, da se je z razvojem zamenjala vrsta služb (vse manj je služb, vezanih denimo na geografsko lokacijo, kot je industrijska proizvodnja, in vse več je storitvenih služb, ki jih lahko opravljate kjerkoli ali od kjerkoli).

Vendar pa ta zmanjšana volatilnost v smislu prostovoljnega zamenjevanja služb še ne pomeni tudi večje gotovosti. Ljudje manj menjujejo službe, ker je manj adekvatnih služb na voljo in ker se bojijo izgubiti obstoječo. V zadnjih desetletjih se je bistveno zmanjšala varnost zaposlitve, saj kadarkoli lahko izgubite službo zaradi globalizacije ali tehnološkega napredka, kar povečuje negotovost. Ljudje se raje oklepajo tega, kar imajo … dokler ga imajo.

One obvious measure of volatility would be the frequency with which people change jobs. When I entered the UK labour market in the late 1990s, the received wisdom was that a job for life was a thing of the past. Yet typical job tenure is longer today than it was then. People are choosing to move between jobs less frequently.

This is true both in the UK and in the US. In a 2015 study of the UK labour market for the Resolution Foundation, a think-tank, Paul Gregg and Laura Gardiner found a striking fall in the tendency of people to move from one job to another. In the 1990s and early 2000s, about 3-3.5 per cent of people with jobs would leave them each quarter in favour of new jobs. During the financial crisis that rate fell to well below 2 per cent. It has rebounded since, but is still far below historical norms. The decline was particularly pronounced for the under-thirties.

Why does this matter, if people have jobs? It matters because, as Mr Gregg and Ms Gardiner point out, moving from one job to another often means a promotion and a substantial pay rise. When people — especially young people — find themselves in the same job for year after year, there comes a time when we no longer call this stability. We call it stagnation.

In the US, there is a similar story to be told — a long-term decline in job-to-job transition rates that cannot simply be explained away by a change in the demographics of the workforce.

A parallel trend in the US is the decline in geographical mobility. The percentage of Americans moving from one state to another in a particular year has fallen by about half since 1990 — a striking fall, and one that seems surprising given the standard narratives of a scattered and atomised society. If it’s really true that Americans don’t know their neighbours any more, then they must be working hard to avoid them, because they have those neighbours for far longer than once they did.

Perhaps we fear change more than ever. Tyler Cowen’s new book The Complacent Class (UK) (US) argues that America has become less adventurous in many ways. An album from two decades ago would sound just fine to modern ears; films wrap new special effects around well-worn plots and characters. The chief expression of our cultural courage now is to eat at a trendy new restaurant. Ethiopian or Peruvian cuisine may offer delicious fresh flavours but it is hardly a force for cultural revolution.

Mr Cowen’s argument is fascinating. But one need not invoke culture to explain the stasis in the job market. A 2016 paper from economists Mike Konczal and Marshall Steinbaum argued that the main reason people don’t quit or move to find good jobs is because there are fewer good jobs available. If companies were hungry for talent, but people were reluctant to move, wages should be soaring in a scramble to persuade them. In most industries, they aren’t.

A more upbeat account, at least superficially, comes from economists Greg Kaplan and Sam Schulhofer-Wohl. They point out that, thanks to the internet, people can find the perfect job in the perfect place and never need to move again. (The same logic implies that dating apps reduce the number of fruitless first dates. I am not sure anybody believes that.)

But Messrs Kaplan and Schulhofer-Wohl also note that economies are now more homogenous than once they were. When once people would move to Michigan to build cars, or to coastal ports to work on the docks, now every job is a service-sector job. Whether you flip burgers or perform brain surgery, you can work in any state, so there is no strong need to move.

Vir: Tim Harford, Financial Times

One response

  1. Ljudem je neprijetno in jih je strah, ker je danes socialna mobilnost pogosto usmerjena navzdol. S tega vidika je povečana “statika”, kolikor jo je, seveda smiselna. Danes smo pravzaprav podobni nekomu, ki počasi hodi po tenkem ledu, da ja ne bo padel v vodo, zelo smiselna konservativnost.

    Mislim pa da je bistveno nekaj česar video ne pove: nekaj bistvenega se v temelju ni spremenilo, kljub vsem spremembam. Kapitalizem, ki vse te spremembe generira, se v temeljih ni spremenil odkar obstaja. Zanj smo v prvi vrsti strošek, ki ga mora (tudi s tehnologijami) slepo zbijati, o potrošnikih na sistematični ravni pa razmišljajo zgolj nekateri ekonomisti, predstavniki sistema sami od sebe pač ne.

    Ko tehnološki razvoj doseže neko točko, pa okrog sebe v večji meri širi eksistencialni strah, kot pa slepo navdušenje. Seveda, če so pa tehnologije že povsod in vplivajo na vse. Zato v prihodnosti poleg vse bolj razširjenega nacionalizma, ne izključujem niti novega ludizma. In to mislim ludizma kot državne politike. Da je to “skregano s pametjo” in s sodobno družbeno logiko, bodo porekli mnogi. Ampak isto pravijo za nacionaliste, pa vidimo kako galopirajo naprej.

%d bloggers like this: