Še je čas, da se vlada izogne referendumu o drugem tiru

Glede referendumske pobude o zakonu o drugem tiru Svet za civilni nadzor projekta drugi tir zavzema naslednje stališče:

Svet podpira referendumsko pobudo kot najvišjo demokratično obliko izražanja volje ljudstva, sploh kadar vlada ihtavo in oholo ignorira predloge stroke, civilne družbe, nadzornih inštitucij in opozicije, kot je to naredila ta vlada v primeru sprejemanja zakona o drugem tiru.

Ob tem pa opozarjamo, da se referendumska pobuda glede reševanja konkretnega problema, to je vrednosti naložbe, načina financiranja in nadzora nad projektom, ne bi smela zlorabiti v politične namene ali doseganje zasebnih materialnih interesov bodisi posameznih političnih strank bodisi gospodarskih interesnih skupin. To bi namreč lahko pomenilo, da bi na tnalu političnih interesov ali zasebnih materialnih interesov žrtvovali izvedbo infrastrukturnega projekta, ki je nujno potreben za gospodarstvo in za uresničevanje dolgoročnih strateških interesov Republike Slovenije. To bi bila največja nehotena škoda sicer legitimne in potrebne referendumske pobude državljanov.

V Svetu menimo, da se Vlada še vedno lahko izogne referendumu glede zakona o drugem tiru, če bo ustrezno prilagodila samo izvedbo zakona in pri tem prisluhnila predlogom stroke, civilne družbe, nadzornih inštitucij in opozicije glede znižanja vrednosti naložbe, načina financiranja in nadzora nad projektom. Od vlade pričakujemo, da bo nadaljevala pogovore na najvišji ravni z vsemi deležniki in dala pisne zaveze glede izvedbe zakona, in sicer predvsem v smislu izpolnjevanja petih zahtev, ki jih je že pred meseci oblikoval Svet:

  1. Novelacija investicijskega programa in pocenitev projekta,
  2. Zasnova projekta za 2-tirno progo,
  3. Izločitev 2TDK kot nosilca investicije,
  4. Izločitev Madžarske iz sofinanciranja projekta,
  5. Transparentnost ter demokratični in civilnodružbeni nadzor nad projektom.
%d bloggers like this: