Velikost bančne luknje sorazmerna z velikostjo zahtev naročnika

Izsledki razvpite Boletove študije, ki izkazujejo za skupaj 2.8 milijarde evrov manjšo bančno luknjo od dejansko oocenjene pred začetkom sanacije bank, so seveda skladni s tem, kar sem na tem mestu pisal pred tremi leti in pol, ko smo se s kolegi zavzemali za transparentnost metodologije izračunov stres testov. Takrat sem pisal, da bo velikost ocenjene bančne luknje odvisdna od uporabljenih predpostavk pri izračunu, predvsem glede velikosti “adverse macro” šoka oziroma od ekstremnega makroekonomskega scenarija. Uporabljeni scenariji so bili resnično zelo slabi, bistveno slabši kot v primerljivih državah, s tem pa tudi bolj globoka bančna luknja.

Izračuni so seveda odvisni od zahtev naročnika, ki je postavil scenarije (predpostavke) za izračun. Naročnik je znan (Banka Slovenija), njegovi prišepetovalci (ali bolje: dejanski naročniki) pa so tudi znani (ECB, Evropska komisija). Letos bo zaradi tega nekomu pošteno gorelo pod zadnjico, vprašanje pa je, ali bo zaradi mednarodne zaščite (in njihove nepripravljenosti priznati napake) za to tudi plačal. Dvomim.

Naj omenim še enkrat, da je “prava” ocena velikosti bančne luknje pomembna zato, ker določa, koliko bodo davkoplačevalci morali prek davkov plačati sanacijo. In sicer predvsem zaradi dejstva, če se sanirane (in prekapitalizirane) banke kasneje prodajajo po (pre)nizkih cenah na zahtevo istih prišepetovalcev (naročnikov). To namreč pomeni legalizirani rop davkoplačevalcev v korist bodočih kupcev bank.

Medtem ko kriminalisti preiskujejo okoliščine procesa bančne sanacije, za katerega so državljani Slovenije plačali visoko ceno, obremenil pa bi tudi prihodnje generacije, je ekonomist Veljko Bole izračunal, da je bila bančna luknja predimenzionirana za več milijard evrov. Njegova analiza je dokument, ki za zdaj javnosti ni dostopen, Bole pa se je odločil, da v zvezi z njim ne daje izjav.

A po naših informacijah je z izračuni pri koncu, pokazali pa so, da je bila bančna luknja zaradi nekaterih izbranih predpostavk za njen izračun, močno predimenzionirana. Študija naj bi bila po naših informacijah kmalu predstavljena tudi v državnem svetu. Nekatere domneve, po katerih so jo ocenili, so precej slabše od scenarijev v tujini.

Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor, član upravnega odbora KD Group, je za Delo razkril, da se študija ukvarja z več stvarmi. Tako med drugim ugotavlja, koliko so bili scenariji, po katerih so se delale ocene za naše banke, ostrejši od scenarijev, ki so jih upoštevali pri stresnih testih za druge evropske banke. Za Slovenijo je bil upoštevan najostrejši scenarij in za to ni bilo nobenega posebnega razloga. Bole je ugotovil, da bi lahko samo z normalizacijo makroekonomskega scenarija, torej če bi vzeli za podlago mediano (srednjo vrednost) scenarija EBA-e (Evropske bančne agencije), kapitalski primanjkljaj v slovenskih bankah ocenili za kar milijardo in pol nižje. Torej bi bil nižji za tretjino.

Za Slovenijo se je pri oceni kapitalskega primanjkljaja za potrebe sanacije po črnogledem scenariju ocenjevalcev predvideval padec BDP v višini 9,8 odstotka v treh letih, v resnici pa smo imeli v tem obdobju gospodarsko rast, ki je dosegla 5,8 odstotka. »Boletova študija je tudi zelo jasno pokazala, da odloženi davki, ki so lahko element ugotavljanja kapitalske ustreznosti, niso bili upoštevani. Odloženi davek je terjatev do države, to pa pomeni, da jo imaš lahko v kapitalu, če delaš z dobičkom, in vse banke delajo z dobički. Slovenija pa je edina država, ki ni uporabila 600 milijonov evrov odloženih davkov, ki bi lahko bili tudi ob uporabljenih scenarijih sestavina kapitala, a niso bili. Slovenija je imela superrevizijske kriterije mnogo strožje; če bi jih normalizirali na raven, ki je veljala za druge države, bi bila bančna luknja še za okoli 700 milijonov evrov manjša,« razkriva Aljoša Tomaž.

Vir: Suzana Kos, Dnevnik

%d bloggers like this: