Odziv na članek v Delu (2): Odziv družbe Axis

[op.ur.: objavljeno brez redigiranja]

Ga. Mateja Babič Stermecki,

Posredujem vam pojasnila na zapisane trditve v vašem elektronskem sporočilu, ki se pojavljajo v medijih in so v celoti neresnične, zavajajoče ter za naše podjetje, ki se z nenehnim razvojem ter visoko strokovnim in tehničnim znanjem uveljavlja na neurejenem področju gradbeništva, škodljive.

Podjetje AXIS d.o.o. je inženirsko podjetje s področju gradbeništva, ki smo ga leta 2002 ustanovili trije partnerji (fizične osebe), od katerih nihče in v ničemer ni bil, niti je povezan s podjetjem SCT d.d. Začetna osnova dejavnost podjetja je temeljila na pripravi Kategorizacij občinskih javnih cest in vodenju zakonsko predpisanih podatkov o občinskih cestah in ostali javni infrastrukturi. Do danes je naše podjetje nadgradilo svojo osnovno dejavnost in postalo eno vodilnih podjetij v Sloveniji s področja stroškovnega inženiringa v gradbeništvu. Pri izvajanju svojih storitev za naročnike uporabljamo lastno informacijsko rešitev XPERT (www.x-pert.si), ki je na trgu dostopna tudi kot samostojen produkt. V podjetju so zaposleni izključno inženirji gradbene stroke in ne informatiki, kot se navaja ali podtika v medijih.

V letu 2005 smo bili na podlagi tedanjih referenc povabljeni s strani SCT d.d. k izgradnji in uvajanju informacijskega sistema za vodenje gradbenih projektov. Istega leta smo za naročnika pripravili ponudbo s podrobno opredeljeno vsebino, roki in ceno ter po uspešnih pogajanjih podpisali pogodbo, v kateri je med drugim navedeno, da je podjetje AXIS d.d. kot pogodbena stranka edini lastnik materialnih avtorskih pravic izdelanega računalniškega sistema, naročnik pa ga lahko uporablja neomejeno, vendar izključno za svoje potrebe. Navedeno lahko potrdimo tudi s Potrdilom o vpisu v register zavarovanih del na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Kljub izpolnjenim pogodbenim obveznostim s strani našega podjetja je imel naročnik SCT d.d. ob stečaju neporavnane obveznosti do AXIS d.o.o. v višini 236.072,38 EUR. Terjatev smo prijavili stečajnemu upravitelju in je z njegovi strani v višin tudi uradno priznana. Torej ne drži, da škodujemo stečajni masi SCT d.d., temveč smo eden od priznanih upnikov, ki je zaradi navedene terjatve sam močno oškodovan.

V letu 2012 smo v podjetje k sodelovanju povabili dva bivša zaposlena gradbena inženirja (ne »informatika«) podjetja SCT d.d., ki sta bila v času stečaja na razpotju svoje strokovne kariere; ali vztrajati v negotovem okolju gradbeništva ali pa iskati izzive in zaposlitev na povsem drugem področju. K sodelovanju smo ju povabili zaradi njunega strokovnega znanja s področja tehnične priprave del, kontrolinga in operative pri izvajanju zahtevnih gradbenih projektov. Oba sta še danes redno zaposlena in priznana strokovnjaka v našem podjetju. Zaradi osebnih razlogov je v letu 2015 iz lastniške strukture podjetja izstopil eden od partnerjev, ki ga je zaradi poslovnega interesa preostalih lastnikov nadomestil eden od navedenih dveh strokovnjakov.

Skupini CI smo se pridružili na njihovo povabilo in zaradi dejstva, da izdelana revizija z naslovom »Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača – Koper« s strani izbranega ponudnika Geodata ni izpolnila zahtev naročnika, je po naši oceni strokovno površna in neprimerna ter izkazuje sum, da so bili rezultati vnaprej pričakovani. Postali smo zaskrbljeni s stroškovnega vidika nadaljevanja projekta, prizadeti po strokovni plati in z izgubo posla tudi utemeljeno finančno oškodovani. Drži kar navajate, da smo bili glede na ponujeno ceno šele na četrtem mestu med ponudniki omenjene revizije. Ne drži pa, da smo bili šele četrti najugodnejši, saj cena ni bila edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudnik JV STIBV-Fallast z najnižjo ceno je bil iz razpisnega postopka izločen zaradi nepopolne ponudbe in prekoračenega roka izvedbe. Podjetje Geodata je bila po našem mnenju izbrana na podlagi dumpinške cene. Zato smo vložili zahtevo za revizijo na Direkcijo za infrastrukturo, ki jo je zavrnila. Revizijski postopek se je nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Na žalost tudi Dkom ni želela opaziti, da naročnik ni sprejel ponudbe, ki bi naročniku Ministrstvu za infrastrukturo lahko izpolnila razpisane zahteve in zagotovila realno strokovno preveritev investicijske vrednosti projekta drugega tira Divača-Koper. Glede na razpisna merila smo bili za naročnika ugodnejši tudi od podjetja Ineco, čeprav je bil ta cenovno nekoliko ugodnejša. Torej smo bili v celoti gledano drugi najugodnejši ponudnik, če seveda upoštevamo »dumpinško« ponudbo izbranega ponudnika Geodata.

Zap. št. Ponudnik Ponudbena cena Rok izvedbe
1 JV STIBV-Fallast 81.000,00 EUR (brez DDV) 135 delovnih dni
Austria in IBV – Fallast in STL Solutions for Transport and Logistic in LTE-Logistik und Transport GmbH in Rinderer & Partner ZT KG
2 J.V. SISTEMA INGEGNERA s.r.l. in AXIS d.o.o. 790.783,26 EUR (z DDV) 3 mesece od podpisa pogodbe
3 INECO (Ingenieria y Economia del Transporte S.A.) 781.971,66 EUR (z DDV) 120 dni
4 DB International GmbH 963.800,00 EUR (z DDV) 147 dni od podpisa pogodbe
5 Geodata Engeneering spa 176.900,00 EUR (z DDV) 3 mesece od podpisa pogodbe

Podrobneje smo celotno zgodbo na temo revizije ocene stroškov projekta 2. tir predstavili v prispevku, ki si ga lahko prebereta na spodnji povezavi.

http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2016/11/TK-Revizija-revizije-ocene-stro%C5%A1kov-DT-aaa.pdf

Za morebitna dodatna pojasnila sem dosegljiv na mobilni številki (…)

Lep pozdrav,

direktor AXIS d.o.o., Bojan Strah.

%d bloggers like this: