Chart of the Week: Inequality and the Decline in Labor Share of Income

Ta analiza raziskovalcev IMF kaže, da naj bi k znižanju deleža dela v razdelitvi BDP vplivalo relativno zmanjšanje cene investicijskih dobrin (stroji, IT oprema), kar naj bi spodbudilo pospešeno zamenjavo delavcev s stroji (avtomatizacija in robotizacija). To je pomemben del zgodbe, zakaj se je zmanjšal kolač plač, vendar le manjši del. V bistvu kaže, da se je v državah z močnejšo industrijsko bazo kolač dela močneje zmanjšal, krivec pa naj bi bila avtomatizacija industrijske proizvodnje, ki je oklestila število industrijskih delavcev.

Vendar je to le del zgodbe, zakaj je prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih v industriji. Ta analiza bi morala upoštevati tudi institucionalno ureditev na trgu dela (večja ali manjša fleksibilnost trga dela), moč sindikatov, relativno ceno dela ter relokacijo delovnih mest v tujino (predvsem Srednjo in vzhodno Evropo, Kitajsko in Mehiko) prek neposrednih izhodnih investicij. Šele takrat se pokaže, kateri izmed teh učinkov je bil prevladujoč pri zmanjševanju kolača plač in posledični povečani neenakosti.

iMFdirect - The IMF Blog

By IMFBlog

As discussed in the IMF’s G20 Note, and a blog last week by IMF Managing Director Christine Lagarde, a forthcoming chapter of the World Economic Outlook seeks to understand the decline in the labor share of income (that is, the share of national income paid in wages, including benefits, to workers) in many countries around the world. These downward trends can have potentially large and complex social implications, including a rise in income inequality. 

View original post 281 more words

%d bloggers like this: