Weekend reading

One response

  1. Piketty in evro

    Rad imam Pikettya. Po eni strani najde enostavne rešitve za najtežje makeoekonomske probleme (kot je rešitev naraščajoče neenakosti v svetu, ki izhaja iz zakonitosti r>g, s svetovnim davkom na kapital, tako da postane r=g), po drugi strani pa benevolentno naivno predvideva, da bo te rešitve mirno izpeljala politična oblast na račun kapitala. V primeru svetovnega enotnega davka je to zaenkrat iluzija, nekaj bolje kaže reševanju evra.
    Piketty namreč predvideva, da bo za upravljanje evra vzpostavljena demokratsko izvoljena oblast v državah evra, kar v bistvu predstavlja ustanovitev Združenih držav Evrope. Taka rešitev predpostavlja podreditev nemškega kapitala, ki ima od sedanje neurejenosti evra največ koristi ter trenutno največjo finančno moč, večini (po prebivalcih) ostalih držav evra. V taki skupni državi bi seveda levji delež sanacije držav južne Evrope plačala Nemčija, čemur se sedaj krčevito upira. Osnovno vprašanje bodočnosti evra in posredno EU je, ali bodo nemci sprejeli tako podreditev, kar bi pomenilo, da se (nemški) kapital prostovoljno podreja demokratični evropski oblasti. V kolikor do take rešitve ne bo prišlo, grozi razpad evra in EU s katastrofalnimi posledicami. Za razliko od nekaterih eminentnih makroekonomistov, tudi naslovnika tega bloga, menim, da se bodo natančni nemci preračunali, da bi bili stroški razpada večji od stroškov sanacije evra in bodo na to tako ali drugače pristali. Posledično bomo tako postopoma dobili močne Združene države Evrope, kar ni od muh.
    Gremo stavit za gajbo pira?

    Drago Babič

%d bloggers like this: