Je večja neenakost na Zahodu cena za zmanjšanje globalne neenakosti?

Napisano skoraj pol leta pred Trumpovo izvolitvijo. Depresivno pa ni le to, da se najbolj črni scenariji uresničujejo, pač pa, kako politiki ne najdejo zdrave pameti, da bi te procese razumeli in jih poskušali zaustaviti. Vali se ogromna snežna kepa družbenega nezadovoljstva in nikogar ni, ki bi kazal interes, da jo zaustavi.

DAMIJAN blog

Tole vprašanje, na katerega še nihče nima odgovora oziroma si ga ne upa glasno povedati, izhaja iz Milanoviceve “Elephant Curve“. Slednja, ki jo po pravici imenujemo slika desetletja, kaže učinke, ki jih je imela globalizacija na globalno prerazdelitev dohodkov. Pri tem sta dva ključna učinka:

  • za srednji razred na Zahodu (med 75. in 90. centilom) je bila globalizacija in z njo povezana selitev proizvodnje in delovnih mest v Azijo pogubna: realni dohodki so se v dveh desetletjih komajda kaj premaknili, ali pa realno celo upadli,
  • prebivalcem v osrednjem delu porazdelitve (globalni srednji razred, med 15. in 65. centilom), gre predvsem za Azijske države (Kitajska, Indija, Vietnam, Indonezija itd.) je globalizacija in masovno odpiranje delovnih mest najbolj koristilo: njihovi dohodki so se realno povečali za 60 do 80%.

Hm, kaj zdaj? Moramo za to kriviti globalizacijo, ki je “ukradla” delovna mesta na Zahodu in jih preselila na Vzhod? Ali…

View original post 827 more words

%d bloggers like this: