Elephant Curve: Slika desetletja

Vir: Toby Nangle; prirejeno po Branku Milanovicu

Zgornja slika poskuša na humorni način predstaviti učinke globalizacije na globalno prerazdelitev dohodkov. Na horizontalni osi so centili v svetovni distribuciji dohodka, bolj proti desni greste, višji je vaš relativni dohodkovni položaj. Na vertikalni osi pa je rast dohodka (v PPP) med letoma 1988 in 2008.

Za lažje razumevanje je spodaj ista slika, vendar s pojasnili.

Vir: Branko Milanovic

Prerazdelitev v obliki slona je zelo ilustrativna, saj kaže:

  • prebivalcem držav na repu (najrevnejše države) se v dveh desetletjih dohodki niso premaknili z mrtve točke,
  • prebivalcem v osrednjem delu telesa (globalni srednji razred, med 15. in 65. centilom), gre predvsem za Azijske države (Kitajska, Indija itd.) je globalizacija in masovno odpiranje delovnih mest najbolj koristilo, njihovi dohodki so se povečali za 60 do 80%,,
  • za srednji razred na Zahodu (med 75. in 90. centilom) je bila globalizacija pogubna, dohodki so se v dveh desetletjih komaj kaj premaknili, ali pa realno celo upadli,
  • globalizacija je bila koristna predvsem za tiste na vrhu slonovega rilca (globalna elita, lastniki kapitala ali mendežerji).

To je zgodba globalizacije, naj vam je všeč ali ne. Najbrž je razumljiv naraščajoč odpor med prebivalci razvitih držav nadaljnji liberalizaciji svetovne trgovine. K temu pa prištejte še učinek zadnje krize, ki je dohodkovne razmere srednjemu razredu na Zahodu še poslabšala.

 

 

%d bloggers like this: