Tudi idealna Danska se ni izognila polarizaciji na trgu dela

Ob tem, da je v času krize na Danskem odpovedal njen patentirani model fleksibilne varnosti, pa se tudi ni mogla izogniti usodi ostalih razvitih držav glede pospešene polarizacije na trgu dela, spodbujene s procesi globalizacije. Ko smo s kolegoma delali analizo za OECD glede polarizacije na trgu dela v času globalizacije (objavljena bo naslednje leto, prezentacijo pa lahko vidite tukaj), smo ugotovili, da je tudi danski model trga dela doživel povsem enako usodo kot ostale razvite države. Z globalizacijo je prišlo bodisi do nadomeščanja delovnih mest srednjih kvalifikacij, ki jih je mogoče kodificirati, z avtomati in roboti, bodisi do njihove selitve v države z nižjimi stroški dela. Okrepilo pa se je povpraševanje po zaposlenih na obeh polih distribucije zaposlenih – po tistih z najnižjimi kvalifikacijami in tistimi z najvišjimi kvalifikacijami. Tudi Danska je doživela tipično U-obliko polarizacije na trgu dela v zadnjih dveh desetletjih.

Keller & Utar (2016) sta naredila posebno analizo “kitajskega šoka”samo za Dansko in odkrila enako. Torej kot posledica kitajskega vstopa v WTO leta 2001 in drugih sprememb je prišlo do hitrega izumiranje srednje plačanih služb v v danski industriji. Samo kitajski šok je odgovoren za eno petino izgubljenih delovnih mest. Odpuščena delovna sila pa se je selila bodisi v slabše plačane službe v storitvenem sektorju bodisi v brezposelnost. Povečalo pa se je seveda apovpraševanje po visoko kvalificiranih profilih. Keller & Utar (2016) ugotavljata, da so v takih časih izjemno pomembna znanja in usposobljenost zaposlenih, saj se tisti z boljšo usposobljenostjo lahko izognejo usodi nizko plačanih storitvenih del. Tisti z IT znanji pa se lahko celo premaknejo navzgor po lestvici.

This paper examines the role of international trade for job polarization, the phenomenon in which employment for high- and low-wage occupations increases but mid-wage occupations decline. With employer-employee matched data on virtually all workers and firms in Denmark between 1999 and 2009, we use instrumental-variables techniques and a quasi-natural experiment to show that import competition is a major cause of job polarization. Import competition with China accounts for about 17% of the aggregate decline in mid-wage employment. Many mid-skill workers are pushed into low-wage service jobs while others move into high-wage jobs. The direction of movement, up or down, turns on the skill focus of workers’ education. Workers with vocational training for a service occupation can avoid moving into low-wage service jobs, and among them workers with information-technology education are far more likely to move into high-wage jobs than other workers.

Vir: Keller & Utar (2016)

 

%d bloggers like this: