Zasebno financiranje drugega tira, davek na naivnost in kriminal

Spodaj je današnja predstavitev (kliknite na sliko) iz javne tribune civilne družbe v Kopru o problematiki drugega tira. Predstavljeni so nekateri novi izračuni na podlagi spremenjenih dejstev. Plastično pokažem, zakaj nas bosta “davek na neumnost” (namerno neuspešna prijava na razpis za kohezijska sredstva februarja 2015, kjer smo izgubili okrog 300 mio € sredstev za gradnjo drugega tira) in “davek na naivnost” (prepustitev financiranja gradnje drugega tira zasebnemu kapitalu) stala dodatnih 1,340 mio € oziroma natanko za še en drugi tir po sedanji vrednosti.

Drugače rečeno, če minister Gašperšič leta 2015 ne bi “zamočil” CEF razpisa in če ne bi forsiral javno-zasebnega partnerstva kot načina financiranja drugega tira, bi lahko dodatno izgradili še en drugi tir oziroma privarčevali 1.34 milijarde €!!! Upam, da se s tem kriminalne aktivnosti ministrstva za infrastrukturo pokažejo v njeni pravi luči. Gre za kriminal milijardne razsežnosti. Ta milijarda bo komercialnemu investitorju izplačana bodisi skozi “podaritev” Luke Koper in Tovornega prometa SŽ, bodisi skozi letna plačila “nadomestila za razpoložljivost” (subvencije zasebnikom) oziroma skozi kombinacijo obojega.

financiranje-dk2_dec-2016

%d bloggers like this: