“Afera Banka Slovenije” za telebane in nujna revizija sanacije bank

Glede na preiskave na Banki Slovenije in ostalih vpletenih organizacijah še enkrat objavljam ta članek izpred leta in pol.

Opozarjam pa, da ni dovolj zgolj ena kriminalistična preiskava za primer ene izmed bank, pač pa je potrebna kompletna revizija sanacije bančnega sistema iz druge polovice 2013. Torej potrebno je narediti:

  1. da je potrebna preiskava vseh postopkov MF in BS,
  2. da je potreben forenzični pregled nastajanja zakonodaje in drugih aktov, ki so omogočili takšen način sanacije bank, in
  3. da je potreben forenzični pregled vseh postopkov, vseh sprememb metodologije in vseh vmesnih poročil pregledov kvalitete sredstev v bankah (med avgustom in novembrom 2013) in makro stresnih testov, ki so jih za BS izvajale ugledne mednarodne revizorske hiše.

DAMIJAN blog

Celotna zgodba glede “afere BS” je sicer v podrobnostih zelo kompleksna, toda v svojem bistvu dokaj enostavna. Groba slika, kot jo od daleč vidim jaz, je naslednja:

  1. S sanacijo bank je (zaradi politične nesposobnosti in zaradi strupene kadrovske kombinacije komunističnega finančnega ministra in ortoliberalnega guvernerja) politika odlašala tako dolgo, da je v likvidnostne težave zašla sama država; s čimer smo izgubili ekonomsko suverenost.
  2. Ko se je slovenska politika sanacije leta 2012 končno lotila, je bila stisnjena ob zid (podobno kot Irska, Ciper ali Grčija) oziroma na nakovalo med neznosnim pritiskom finančnih trgov na eni in neznosnim pritiskom EK in ECB glede primerne oblike državne pomoči bankam na drugi strani.

View original post 776 more words

%d bloggers like this: