Zakaj so DSGE modeli napačna in draga izguba časa

Za neakademske ekonomiste: za modeliranje obnašanja celotnega gospodarstva in simuliranje učinkov zunanjih šokov se zadnje desetletje v večini mednarodnih inštitucij in centralnih bank uporabljajo predvsem DSGE modeli (dinamični stohastični modeli splošnega ravnotežja). Gre za modele, ki so “mikrofundirani”, torej temeljijo na reprezentativnem (ali heterogenih) agentih, ki so večinoma hkrati delavci in zaposleni) v razmerah popolne konkurence in ki maksimirajo svojo blaginjo ter živijo večno (in sicer na podlagi obrestne mere medčasovno optimirajo, koliko bodo porabili danes in koliko privarčevali za bodočnost).

DSGE modeli so sicer bili že nekaj časa pod udarom zaradi tehničnih razlogov, zadnja leta pa se je nanje vsula kritika še iz povsem vsebinskega vidika – da so zaradi napačnih predpostavk racionalnih posameznikov povsem neuporabni za napovedovanje ali modeliranje večjih makroekonomskih šokov. Dejansko ne znajo napovedati inflacije ali rasti BDP za več kot en kvartal vnaprej, pa še za prvi kvartal je ta napoved zelo slaba. Drago orodje, ki pa je povsem brez vrednosti za napovedovanje recesij, pa tudi v času recesij.

Spodaj je nekaj linkov na kritike DSGE modelov:

Beyond the DSGE Straitjacket – Pesaran & Smith (2011)

DSGE Macroeconomic Models: A Critique – Garcia (2011)

What can you do with a DSGE model? – Smith (2013)

How Useful are DSGE Macroeconomic Models for Forecasting? – Wickens (2012)

DSGE models – empirically irrelevant and logically incoherent

Beyond DSGE Models: Towards an Empirically-Based Macroeconomics – Howitt et al (2008)

DSGE macroeconomics — a costly waste of time

Kenneth Arrow on the limits of microfoundational reductionism

Microfounded DSGE models — spectacularly useless and positively harmful

The microfoundationalist illusions of Yates & Wren-Lewis

DSGE Models and the Lucas Critique – Hurtado (2013)

%d bloggers like this: