Trojka? Ne kličite hudiča!

Priprava in današnje sprejetje proračuna na (vladi) za naslednji dve leti je sprožila vrsto špekulacij o sposobnosti vlade oziroma zmožnosti države, da proračun za naslednje leto leto dejansko zapre – ko bo znana številka glede luknje v bančnih bilancah in potrebi glede državne dokapitalizacije. Janez Janša, prvak SDS, je šel celo tako daleč, da je je izjavil: “S proračunom, ki ga je danes sprejela vlada, smo se dokončno poslovili od ambicije, da bi svoje težave rešili sami,” in nadaljeval “Prej ko bomo tudi uradno priznali stanje, v katerem smo in prej ko bomo zaprosili za pomoč, bolje bo za davkoplačevalce.” Toda te izjave so za nekoga, ki je vodil vlado še v začetku letošnjega leta, skrajno neodgovorne.

Objavljen obris proračuna za naslednji dve leti je lahko tudi zgolj seznam pobožnih želja, toda parametri so nekako v skladu z zatečeno situacijo, v skladu z zahtevami EU glede uravnoteženja proračuna ter v skladu s predvidenim zneskom za sanacijo bank. Proračunski parametri so bolj ali manj v skladu z majskim programom stabilnosti.  Dejstvo je, da nobena vlada, ne leva ne desna, v tej situaciji ne more narediti nič bistveno drugače. Katerakoli vlada bi se v tem trenutku srečala z dejstvom, da mora plačati letno dobrih 900 mio evrov samo za plačilo obresti za tuje kredite. Katerakoli vlada bi se srečala z dejstvom, da mora sanirati banke in da bo morala zagotoviti svež kapital (v še neznani količini) za njihovo dokapitalizacijo. In katerakoli vlada bi se zaletela v zid zahtev EU na eni strani po nujni fiskalni konsolidaciji (zmanjšanju proračunskega primanjkljaja pod 3% BDP v roku dveh let) in na drugi strani v zid stagnantnega tujega in padajočega domačega povpraševanja, ki še dodatno zmanjšujeta prilive v proračun in zmanjšujeta BDP. V tej situaciji ima vsaka vlada, leva ali desna, črna ali vijolična, zvezane roke. Vse, kar lahko vlada naredi, je, da sledi zahtevam EU bodisi prek večjega poudarka na znižanju javnih izdatkov bodisi prek večjega poudarka na dvigu davkov.

Tukaj ni magičnih potez. Dokler se zunanja situacija ne bo spremenila, bo vsaka vlada zgolj talka zahtev EU na eni strani ter nujnosti sanacije bank na drugi. Dokler EU ne omili zahtev glede hitrosti fiskalne konsolidacije (in omili zahteve glede proračunskega varčevanja) ali dokler ne pride do magičnega povečanja zunanjega povpraševanja, ki bi značilno pognalo gospodarsko rast (in s tem proračunske prihodke, investicije, delovna mesta ter zasebno povpraševanje), ima vsaka vlada zvezane roke. Pika. Kdor najde magično rešitev za to kvadraturo kroga, naj mi jo prosim sporoči.

Tisti, ki pravijo, da je rešitev denimo v drastičnem odpuščanju v javnem sektorju ali drastičnem rezanju pokojnin, naj vzamejo v roke papir in svinčnik ali pa kalkulator in si izračunajo neto učinke teh rezov. Ugotovili bodo, da je v prvih dveh letih od potencialnega bruto izkupička od tega, da vlada denimo odpusti 10,000 zaposlenih, neto izkupiček (za proračun) zgolj okrog ena petina tega bruto zneska, ker se pač zmanjšajo tudi prihodki od davščin na plače, na drugi strani pa bodo odpuščeni iz proračuna deležni nadomestil za brezposelne. Toda hkrati se bo zmanjšalo tudi zasebno povpraševanje, saj bodo novi brezposelni zaradi nižjih prejemkov še manj trošili, s tem pa še dodatno vplivali na zmanjšanje BDP in zmanjšanje fiskalnih prilivov v proračun.

Nisem pristaš nobene politične opcije in nobene vlade. Toda sedaj ni čas za javno klicanje tuje pomoči oziroma trojke. Čas je za politično odgovornost. Čas je za politično stabilnost. Tako kot me je spomladi, preden je padla Janševa vlada zaradi političnega stampeda levice, skrbelo, kakšen bo vpliv te politične nestabilnosti na stabilnost države, me tudi danes skrbi povečanje notranje politične nestabilnosti in povečane negativne zunanje percepcije te slovenske politične stvarnosti v Bruslju in na mednarodnih finančnih trgih. Politična škodoželjnost – ene ali druge strani – nas bo vse državljane te države drago stala.

Razlogi proti zaprosilu za tujo pomoč in za prihod trojke so danes povsem podobni tistim, ki jih je lani izrekel Janez Janša, še kot predsednik tedanje vlade, za Siol.net:

Na prvi pogled se zdi zaprosilo za mednarodno pomoč precej privlačna rešitev. (…) Niso redki, ki se sprašujejo, zakaj pa ne. Zakaj ne bi za sanacijo bank uporabili evropskega denarja? Preden se odločamo o tem, je treba javnosti naliti čistega vina. Treba se je zavedati, da z vstopom v mehanizem ne bosta več vlada oziroma državni zbor tista, ki bosta odobrila zadnjo različico predloga posamezne reforme. (…) Končni tribunal bo tako imenovana trojka – predstavnik Evropske komisije, ECB in v nadaljevanju verjetno tudi IMF. (…) In verjemite, katerakoli slovenska vlada bo še vedno mnogo bolj socialna kot najmilejši diktat trojke. Če torej obstaja možnost, da se temu izognemo, velja poizkusiti.

(Povzeto po Financah)

Kot sem pisal prejšnji teden, dokler instrumenti neposredne bančne dokapitalizacije v okviru ESM sklada niso povsem operativni, je prošnja za pomoč de facto enaka prošnji za prihod trojke. Od tega pa, verjemite, ne bo nihče bolje živel naslednjih nekaj let. Zato ne kličite hudiča.

2 responses

 1. Zakaj je Janša izjavil, kar je izjavil, je precej na dlani: da ne bi bil videti klic na pomoč, namenjen ESM, kot uspeh te vlade. Janša je pač tisti prislovični črni mož, ki se ga vsi bojijo. Če je kdo računal, da ne bi maščevalen oz. da bo odgovoren okoliščinam primerno, se je rodil predvčerajšnjim.

  Všeč mi je

 2. Spoštovani g. Damjan. Da se storiti še bistveno več….npr
  S stalnimi ukrepi na meji odpora v smereh:

  1. RACIONALIZACIJE ŽIVLJENJA V DRŽAVI
  2. VRNITEV POŠTENJA V DRŽAVO
  3. ZAGONA POSLA

  1. RACIONALIZACIJA ŽIVLJENJA V DRŽAVI
  Poleg postopnega davka na VIŠJE plače in VSE DRUGE PREJEMKE ter dviga DDV še
  -interventno znižati previsoke plače v državnih podjetjih, zavodih….,
  – zmanjšati število poslancev v parlamentu,
  -prepoloviti število občin,
  – ukiniti brezvezne direktorate, agencije…svetovalce svetovalcev….,ostale nenujne storitve,
  monopolistom ( komunala, energenti…) znižati cene…, odklopiti DUDE..,
  – zmanjšati najvišje pokojnine…
  -racionalizirati zdravstvo, šolstvo, socialo, normative.. do razumnih nivojev,
  -prodati tujemu kapitalu nestrateška podjetja …, taka, ki samostojno ne morejo tekmovati na
  globalnih trgih, nikakor pa ne izvoznih distribucijskih kanalov za Slo blago in storitve…
  -Ustaviti TEŠ in projekt prodati… npr Francozom ker imajo itak 1miljardo denarnega toka…
  ali pa Rusom, Kitajcem, če ni interesa, je pa bolje 200 mio luknje kot 1,8 miljarde..
  CILJ: uravnotežiti državni denarni tok, tudi z nižjim BDP in odločno racionalizacijo… Preprečiti zasužnjevanje države, čemur smo priča z jemanjem kreditov na kredit …in z nameravano prodajo zdravih proizvajalnih sredstev ( podjetij )

  2. VRNITEV POŠTENJA V DRŽAVO…
  -ukiniti korupcijo in sivo ekonomijo.. z garancijo poštenja pri vseh, ki TROŠIJO javna sredstva s sprejemanjem zakonov ( poslanci, občinski svetniki ) in ki podpisujejo pogodbe in naročilnice. ( managerji v državnih podjetjih, zavodih..v podjetjih, kjer je država solastnik..) Dodati tudi managerje privatnih podjetij iz rizičnih dejavnosti za utajo davka pri poslovanju z gotovino ( gostinci, vse storitvene dejavnosti za fizične osebe..) (z vpisom hipoteke na privatno premoženje za čas opravljanja tega dela plus 2 leti)
  -davčne utajevalce , poslovne goljufe odstraniti iz poslovnega okolja (vnovčiti garancijo poštenja, nezmožnost registracije novih podjetij, dodelitev posebnih pooblastil…itd ) in javnega življenja ( mediji ) za min 10 l, vpis na javno listo »škodljivci državljanom Slovenije«
  – odpraviti delo na črno z«vsak račun velja » in ob tem omogočiti aktivnim upokojencem in brezposelnim enostaven zakonit status , dodaten zaslužek ( npr do 300 EUR ) in korektno plačilo davkov ( npr. samo DDV)….
  – skrajšati čas do pravnomočne sodbe..največ 6-9 mesecev, sicer sodniku odvzeti trajni mandat…, ukiniti branjenje z molkom.. in ostala slepomišenja vseh vrst..uvesti možnost zasliševanja na sodišču s priključenim poligrafom resnice…
  – obelodaniti in odstraniti iz poslovnega okolja in iz javnega življenja ( mediji ) mafijske odvetnike…mafijske bankirje, mafijske politike, mafijske farje.., ki so razpi…li miljarde ( NLB, KBM…FACTOR BANKA, PROBANKA, …)
  -ob pravnomočno vloženi obtožnici za posameznika avtomatsko uvesti OBRATNO dokazno breme premoženja za celo sorodstvo ( žena, otroci, starši, ženini starši, bratje, sestre……) Očitne viške enostavno zapleniti in prodati na dražbi, kupnino v proračun…
  -revizijska komisija ob pritožbi glede dodelitve javnega naročila MORA ODLOČITI o zmagovalcu in ob očitnih primerih mutenja vnovčiti zavarovanje poštenja pri članih komisije naročnika…
  -Ko podjetja v delni lasti države zaide v izgubo ali nesolventnost ali podjetje, ki prejme državno pomoč…, takoj VSI ZAPOSLENI na minimalno plačo do ponovnega dobička. Določiti % dobička, ki se deli ( ko se ustvari, če se.. ) po ključu deležev plač pred tem ukrepom…..
  -spremeniti stečajno zakonodajo…ob stečaju odstraniti lastnike, prodati DELUJOČE podjetje.., upnike poplačati v razumnem % z denarjem državnega jamstvenega sklada.., vse v roku 2 mesecev..
  CILJ: vrniti poštenje v državo, odstraniti lopove …

  3. ZAGON POSLA IN ZASLUŽKA PREDVSEM S TUJIM DENARNIM TOKOM IN NA GLOBALNIH TRGIH
  a) davčno stimulirati » čimveč slovenskega blaga » na policah vseh trgovcev v SLOVENIJI. ( To so delovna mesta, davki itd….) Npr. tako, da se MORA objaviti na vratih zavezujoč i min delež blaga Slovenskega porekla na ZALOGI, višji je , večji je DDV odpustek ob koncu leta, seveda visoke sankcije za zlorabe..npr do 2x DDV. S tem dosežemo, da vsak trgovec intenzivno išče primerljive izdelke slovenske produkcije, ker ima od tega korist. Vzpostavi se proaktivna pozitivna spirala za delovna mesta in večanje izvoza preko distribucijskih kanalov, ki delujejo v Sloveniji in tudi globalno (Mercator, Hofer, Lidl, Lesnina, Harvey –Norman….
  b) ponuditi TUJEMU kapitalu …( Amerikancem, Nemcem, Kitajcem, Rusom..) ugoden dolgoleten najem zemljišč in obstoječih proizvodnih con ter visoke davčne odpustke za zagon novih PROIZVODNJIH obratov v državi
  c) Nova Paradržavna podjetja naj BODO POSPEŠEVALCI INKUBATORJEV.. ustanoviti in zagnati proizvodnjo za globalno konjukturne produkte, npr …1000 vetrnih elektrarn v državi, nato …1 mio po svetu, pa izdelava komplet EKO lesene hiše (sistem lego kocke), pa npr 500 rastlinjakov na termalnem ogrevanju , pa npr nasadi jabolk na vse zapuščene zemlje, kjer naj delujejo brezposelni…itd itd , država naj sodeluje z evropskimi in svojimi sredstvi…
  d) Podjetja prodajati TUJIM KONCERNOM , takole:
  1. Izvzeti zemljišča , ki se dajejo v najem za 50 let in potem spet..
  2. 51% podjetja prodati za minimalno kupnino, lahko 1 eur .
  3. Bistvena je zaveza, da mora biti v podjetju vsaj tak dobiček, kot je na nivoju koncerna, sicer KONCERN plača denarna kazen…Ostanejo delovna mesta in 49% premoženja kot garant donosa za del blaginje vseh ( dividende ), nadzor nad globalnim poslom pa prevzamejo sposobnejši tuji igralci… V uprave pa namestiti pooblaščence DURS.., ki nadzorujejo zakonitost..
  e) Prodati NKMB in ostale banke na enak način…
  f) Kriteriji za izbor izvajalca na javnem razpisu se NAJ DOPOLNIJO ( obvezno ) tako, da je cena 80%, 20% pa delež blaga slovenskega porekla….Naj pogoj zavijejo tako, da pije vodo..
  Obrazložitev: Sinergijski učinki »narejeno v Sloveniji » so bistveno večji kot »samo prodano v Sloveniji«!!!!
  g) Enako velja za izbor projektiranja…Obrazložitev..Sedaj se projektanti »preseravajo«, v projekte vključujejo » tuje mercedeze«…namesto racionalnejših in funkcionalno sorodnih rešitev.

  Cilj: Ustvariti DELOVNA MESTA in trajni presežek v proračunu ter čimvišjo blaginjo državljanov…
  BISTVO ZAGONA POSLA JE, DA celotno narodovo energijo in potencial za ( blago, storitve, ….) usmerjamo v zaslužek na globalnih trgih….tudi javni sektor…( univerze …, bolnišnice,… kulturniki…)

  Vsak, ki nosi v domačo porabo ZUNAJ zaslužen denar ali doma zaslužen denar s prodajo tujemu kucu, je ŽLAHTNI DEL TEGA NARODA
  Narod brez lastnih proizvajalnih sredstev , brez racionalnega življenja, poštenja in z velikimi dolgovi NIMA PRIHODNOSTI…, to bi nam bilo lahko jasno

  Všeč mi je

%d bloggers like this: