Iščem mladega raziskovalca

Na podlagi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 sem bil ponovno izbran kot mentor novemu mlademu raziskovalcu/ mladi raziskovalki, katere doktorsko usposabljanje bo za obdobje treh let sofinancirala ARRS. Na tej osnovi iščem kandidata/kandidatko, ki se bo ukvarjal/a z raziskovanjem na področju mednarodne trgovine, in sicer se bo specializiral/a na področju globalnih ponudbenih verig (global supply chains). Globalne ponudbene verige postajajo zaradi hitrega razvoja globalizacije izjemno pomemben del svetovne trgovine, saj dobra polovica vse svetovne trgovine poteka prek njih. Kandidat/ka bo preučeval/a vključenost držav EU v globalne ponudbene verige, njihov pomen za razvojno specializacijo novih članic EU ter učinke vključenosti v različne faze ponudbenih verig na dodano vrednost, produktivnost in inovativnost podjetij.

Kandidat/ka mora ustrezati pogojem, določenim v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, (relevantni členi od 101. člena naprej). Izbor kandidata/ke ne bo omejen glede nacionalnosti, saj se lahko za prosto mesto prijavijo tudi nerezidenti/ke Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje.

Ob izpolnjevanju zgornjih zakonskih pogojev bodo prednost pri izbiri imeli kandidati/ke z naslednjimi značilnostmi:

 • diploma visoke stopnje (V. stopnje) s področja ekonomije ali naravoslovnih in tehničnih ved (predvsem matematika in fizika),
 • opravljen znanstveni magisterij s področja ekonomije na ugledni tuji univerzi (EU ali ZDA),
 • zelo solidno predznanje s področja mikro in makro ekonomije ter ekonometrije,
 • visoka stopnja motiviranosti za znanstveno-raziskovalno delo na področju mednarodne ekonomije,
 • visoka stopnja intelektualne radovednosti, pronicljivosti, ambicioznosti in samoiniciativnosti,
 • visoka stopnja osebne integritete,
 • odprt in sodelovalen značaj ter sposobnost dela v skupini.

Javni razpis za sofinanciranje mladih raziskovalcev bo predvidoma objavljen 6.6.2013 v medijih in na spletni strani ARRS.

Ob uradni prijavi na razpis ARRS naj mi kandidati/ke (na  joze.damijan@ef.uni-lj.si) pošljejo še svoje motivacijsko pismo z opisom posebnih kvalifikacij in osebnostnih značilnosti. Po opravljenem kandidacijskem postopku, bodo kandidati/ke, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in ki bodo izbrani v ožji izbor, povabljeni na osebni razgovor.

3 responses

 1. Jpd, se mi zdi, da boš ostal brez kandidatov…s klikom na e-mail link dobiš “Well this is somewhat embarrassing, isn’t it?” tako, da ti vljudno predlagam popravek…

  Itak ne zadostim pogojem :)…

  Btw, upravičeno si danes lahko ponosen na uvodni nagovor pri Slaku!

%d bloggers like this: