One funeral at a time ali Slovenija se bo razvijala z vsakim pogrebom

Sandra Damijan

Fizik Max Planck je nekoč dejal, »nova znanstvena resnica ne doživi zmagoslavja zato, ker prepriča nasprotnike, temveč zato, ker nasprotniki sčasoma umrejo, medtem pa odraste nova generacija, ki je seznanjena z resnico«. Na žalost, njegova logika velja za Slovenijo tudi onkraj znanosti. V upravljanju institucij, na primer. Nisem še slišala za primer nepoštene politične ali gospodarske elite, ki bi jo logika in razum prepričala, da se nepoštenost ne splača. Pač pa nadaljuje s svojim ravnanjem, dokler je ne dobijo s prsti v marmeladi. In ko se to zgodi, jo državljani zamenjamo in na oblasti nadomestimo z naslednjo elito. Ne pa tudi njenega ravnanja.

Dobro in pošteno upravljanje institucij se ne zgodi preprosto zato, ker ustanovimo protikorupcijske komisije ali ker nepoštenost nadzoruje civilna družba. Naivni smo, če pričakujemo, da bodo vplivne politične in gospodarske elite spremenile svoje obnašanje samo zato, ker je njihovo ravnanje postalo javno. Naša razvojna strategija se zato mora osredotočiti na vplivanje na bodoče generacije elit, ki bodo razvile »inkluzivne« institucije in delovale za dobrobit družbe. Sedanja strategija kaznovanja obstoječih ali že padlih elit prek mehanizma »shame and blame«, lahko naši družbi kvečjemu škodi. »Plenilske institucije« namreč ostanejo še naprej, le nove elite jih uporabljajo za pridobivanje zasebnih rent iz javnih sredstev.

To je tudi znanstveno dokazano. Poglejte denimo znan eksperiment oblikovanja navad opic (Freeky business), ki so ga opravili na London Business School. Eksperiment je zajemal pet opic, lestev in obešen šop banan v kletki. Opice so takoj skušale splezati po lestvi do banan. Takrat so jih polili z mrzlo vodo in banane so ostale nedotaknjene. Postopek so ponavljali tako dolgo, dokler niso opice pričele same preprečevati dostop do banan svojim sostanovalkam v kletki, da ne bi bile deležne hladne prhe. Nato so eno izmed opic v kletki nadomestili z novo opico. Slednja se je seveda hotela lotiti banan, a so jo ostale napadle in ji preprečile dostop do banan zaradi preteklih negativnih izkušenj. Po nekaj poskusih se je nova opica naučila, da bo napadena vsakokrat, ko bo skušala priti do banan. Ko so ponovno zamenjali staro z novo opico, je ta tudi poskušala priti do banan. Tokrat se je tudi prejšnja nova opica priključila kaznovanju slednje. Sčasoma so zamenjali celotno “staro garnituro” opic v kletki, nobena od navzočih pa ni imela izkušenj z mrzlo vodo. Vendar si niso upale splezati do banan, ker so vedele, da se to od nekdaj ne sme. Če so prejšnje opice bile kaznovane in dobivale batine vsakič, ko so hotele priti do banan, nova generacija opic enostavno ni niti poskušala seči po njih. In tako je nastal nov red v kletki…

Na tak inkrementalni, postopni način se spreminjajo obstoječe in nastajajo nove kulture obnašanja, se izboljšuje red v institucijah, družba se postopoma spreminja in raste. Sedanja slovenska generacija elit bo zamenjana z novo generacijo – vsaj nekoliko – bolj naprednih elit. Vendar je treba nove, progresivne generacije elit vzgajati še preden postanejo elite. Z njihovo indoktrinacijo moramo začeti v vrtcih, šolah, fakultetah in preden vstopijo v svet politike in gospodarstva. Manj sredstev bomo kot družba potrebovali, če bomo progresivne generacij elit od zibelke naprej vztrajno učili, da se ne sme krasti lizik ali zlorabljati svoje moči za škodovanje drugim ter jih s tem posredno naučili pomena lastninskih pravic in regulacije monopolov, spoštovanja konkurence in vseh udeležencev na trgu, kot pa da stare konje učimo novih trikov ali polivamo opice z mrzlo vodo. Slednje nas dolgoročno bistveno več stane.

Prepričana sem, da naša družba še ni prišla do kritične točke tranzicije, ne kulturne in posledično tudi ne institucionalne. Tega nista prinesli niti leto 1991, ko smo se osamosvojili in sprejeli pravila tržnega gospodarstva, ne leto 2004, ko smo vstopili v EU in sprejeli evropski pravni red. Naša kritična prelomna točka se bo zgodila šele, ko bo »poslovni model« sedanjih elit bankrotiral. Ko bodo bankrotirale vzpostavljene »plenilske institucije«.

In kot se zdi, bo največ k temu prispevala sedanja kriza. Banke in podjetja v državni lasti, ki so jih elite molzle, ne glede na to, katera je bila na oblasti, po končani sanaciji in prestrukturiranju več ne bodo v državni lasti, nekaterih med njimi pa sploh več ne bo. Ne bo več molzne krave ali pa bo bistveno bolj shirana. Hkrati bo cela generacija sedanje elite po sodnih postopkih končala v zaporu ali bo sčasoma začela umirati in z njimi tudi njihova kultura obnašanja. Njihova dejanja pa bodo postala moralno zavržna.

Nove generacije elit bodo za korak ali dva bolj napredne. Delno zato, ker se bodo iz epiloga sedanje globoke krize naučile, da se ne sme (nekaznovano) krasti banan. Delno pa zato, ker bo tudi samih banan bistveno manj. Do zavedanja elit, da so banane v dobrobit vseh članov te družbe, pa bo preteklo še precej vode.

Če parafraziram Maxa Plancka – Slovenija se bo razvijala z vsakim pogrebom, z vsako krizo.

%d bloggers like this: