Odločba ustavnega sodišča je “last-minute” priložnost za Slovenijo

Ustavno sodišče (US) je danes presodilo,  da bi bila referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu in zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank protiustavna. V primeru razpisa referenduma naj bi bile nekatere temeljne ustavne vrednote bolj nezavarovane kot bo prizadeta vrednota pravice do referenduma.

US je presodilo, da naj bi bile z referendumom prizadete predvsem naslednje ustavne vrednote:

 • učinkovito izvajanje funkcij države, vključno z ustvarjanjem pogojev za razvoj gospodarskega sistema,
 • uresničevanje človekovih pravic, zlasti pravic socialne varnosti in varstva dela ter pravice do svobodne gospodarske pobude,
 • spoštovanje sprejetih mednarodnopravnih obveznosti države,
 • zagotavljanje učinkovitosti pravnega reda Evropske unije na ozemlju Republike Slovenije.

Vir: Finance

Menim, da je s to odločitvijo US končno prevladala zdrava pamet in odgovornost za prihodnost države. Ustavno sodišče je v svoji presoji očitno ocenilo, da bi negativne posledice uveljavljanja pravice do referenduma pomenile večjo grožnjo za ostale ustavne vrednote, kot so predvsem učinkovito izvajanje funkcij države, vključno z ustvarjanjem pogojev za razvoj gospodarskega sistema in uresničevanje človekovih pravic, zlasti pravic socialne varnosti in varstva dela ter pravice do svobodne gospodarske pobude.

Menim, da je ustavno sodišče v tem primeru ravnalo izjemno preudarno in odgovorno. S tem je vsaj na formalni plati zagotovilo pogoje, da bo manj verjetno prišlo do erozije gospodarskega sistema in socialne države, do česar bi nedvomno prišlo z razpisom obeh referendumov. Oba referenduma bi nedvomno privedla do neoperativnosti vlade, nelikvidnosti proračuna v letu 2013 ter do nujnosti prošnje za finančno pomoč EU, s čimer bi bile močno ogrožene nekatere temeljne ustavne vrednote.

Škoda, da se ustavno sodišče ni enako odločilo že lani ob pobudi za razpis referenduma o pokojninski reformi. Brez tega referenduma se bonitetne ocene in stroški zadolževanja ne bi tako poslabšali, hkrati pa bi bila padec gospodarske aktivnosti in zmanjšanje socialnih pravic zaradi uveljavljanja varčevalnih ukrepov bistveno manjša.

S to odločitvijo US Slovenija dobiva bolj operativno vlado ter priložnost, da se izogne prošnji za finančno pomoč. Gre za “last-minute” priložnost. Upajmo, da jo bo Slovenija  sposobna izkoristiti.

2 responses

 1. Ja, precej nekonstantne odločitve, ki mečejo slabo luč na ustavno sodišče.
  Nekako si ne morem misliti, da bi bil referendum o državnem holdingu bolj protiustaven kot pokojninska reforma?

  Ali pa odločitev o družinskem zakonu.

  Bolj kot kar koli drugega se zdi, da se ustavno sodišče igra politične igrice.

 2. Končno, da je se ena institucija zbudila. To, kar se je do sedaj dogajalo z referendumi je bilo prelaganje odgovornosti na NIKOGAR. Odgovornost je tisto, kar je v Sloveniji problem. Otepajo se je poslanci, sodniki, uradniki, direktorji, bankirji, stečajni upravitelji, itd. čeprav je v pravnem redu Slovenije jasno, kaj je za kdo odgovoren. Ljudstvo pač ne more odločati o stvareh za katere so odgovorni prej navedeni. Ne poznajo namena, niti vsebine zakonov, ki so romali na referendum; odločajo pa na podlagi politične pripadnosti – kot ovce, ki gredo za kolovodjo. Bil je res zadnji trenutek, da se US neha zajebavat s Slovenijo in Slovenci. Pričakujem, da bo US enako storilo z naslednjimi pobudami in DZ naložilo sprejem predpisa, ki bi točno določal o čem se na referendumu lahko odloča, predvsem pod kakšnimi pogoji – npr. najmanj 50.000 podpisov za začetek zbiranja podpisov, nato pa 200.000 za razpis referenduma – to bi bila neka točka, ki bi kazala resnost pobude in tudi možnost njenega uspeha. Sicer pa lepe praznike.

%d bloggers like this: