Zakaj se pri Petrolu norčujejo iz nas?

V petek sem v nabiralnik dobil kuverto Petrola s “Paketi UGODNOSTI”. Predvideval sem, da se bo Petrol po solistični akciji Gen-I glede zniževanja cen in posledičnem razbitju kartelnih cen za dobavo zemeljskega plina na to odzval z ustrezno konkretno ponudbo znižanih cen. In res, na naslovnici zgibanke bombastično piše v velikem fontu “Do 1.050,00 € popusta“. Nato odprem zgibanko in ugotovim, seveda, da gre za povsem običajen NATEG. Dejansko mi ponujajo le za 2 centa nižjo ceno od njihove redne cene oziroma 40 € pri celoletni dobavi (za 2,000 m3)!!! Se je gospodom iz Petrola zmešalo?! Se mar norčujejo iz mene?

Res se norčujejo iz nas. Zelo grdo norčujejo. Dejansko mislijo, da smo tepci. In v bistvu smo res.

Vzel sem si pet minut časa in na spletni strani Javne agencije RS za energijo na hitro preračunal, kaj Petrolova nova ponudba prinaša v primerjavi s cenami konkurence. Glede na lokacijo, kjer živim, sem preveril, kolikšen je letni znesek, ki ga moram različnim dobaviteljem plačati za dobavo 2,000 m3 zemeljskega plina, kolikor letno porabimo (kar je tudi nekako tipična letna poraba gospodinjstva  s hišo in štirimi družinskimi člani). In Petrol, če se milo izrazim, še zdaleč ni najcenejši. Brez te najnovejše “ugodne” ponudbe je pri celoletni porabi le za 12 € cenejši od najdražjega, hkrati pa za 177 € dražji od najcenejšega ponudnika! In pri tej visoki ceni mi Petrol milostno na letni ravni podari 40 €?!?

V spodnji tabeli je primerjava cen treh glavnih ponudnikov v mojem kraju: Energetike Ljubljana, Gen-I ter Petrola. Petrol mi je do sedaj prodajal plin po 0.4448 € za m3, zdaj pa jo do konca kurilne sezone milostno znižuje na 0.4248 €, medtem ko je trenutna cena pri Energetiki Ljubljana 0.3589 €, pri Gen-I pa 0.3499 € za m3. Pri celoletni porabi (zraven je treba prišteti še dajatve za distribucijo, meritev, učinkovito rabo, trošarino, CO2 takso ter seveda DDV) to pomeni, da bi mi Petrol prej zaračunal 1,584 €, po novi ponudbi pa 1,544 €, medtem ko bi moral pri Energetiki plačati 1,407 € pri Gen-I pa 1,428 € (po ceni do konca leta 2012).

Tabela: Primerjava ponudb za dobavo zemeljskega plina za ogrevanje (gospodinjski odjem)

Z drugimi besedami, medtem ko mi pri Petrolu ponujajo za 40 € popusta, če podpišem  pogodbo za 1 leto, dobim pri Gen-I 4-krat večji (155 €), pri Energetiki pa 4.4-krat večji popust (177 €). Kdo je tukaj nor?

Zdaj pa še enkrat k Petrolovi ponudbi. Kako so prišli do fenomenalne ponudbe “Do 1.050,00 € popusta“? Heh, zelo preprosto. 1,000 € popusta dobite s tem znižanjem cen, če na leto porabite 50,000 m3 (mi toliko porabimo v 25 letih!), zraven pa dobite še 50 € popusta, če sklenete še ponudbo za dobavo električne energije. Res velikodušno, bravo!

Že nekaj časa sem razmišljal, da bi zamenjal dobavitelja plina, pa se mi nekako ni dalo ukvarjati s to papirologijo. Pri samo nekaj evrih razlike na letni ravni je mentalni in dejanski “switching cost” previsok. Pred nekaj tedni sem že na spletni strani Gen-I preverjal, koliko pridobim z zamenjavo dobavitelja. Vendar je takrat prevladal pomislek, da se bo tej nižji ceni najbrž zelo hitro prilagodil tudi Petrol, meni se pa ne bo treba ukvarjati s to papirologijo. Toda ta Petrolova “ugodna ponudba” me je pa res pogrela. To, da me imajo za tepca.

Torej, zdaj sem si vzel tiste 4 minute in na spletni strani Gen-I izpolnil obrazec in vložil prošnjo za zamenjavo dobavitelja (za naslednji dve leti mi ponujajo ceno 0.3950 € za m3 oziroma za 131 € prihranka na letni ravni glede na “super ugodno” novo ponudbo Petrola).

In ker sem bil že pri stvari, sem hkrati vložil še vlogo za zamenjavo dobavitelja električne energije. Pri Gen-I na letni ravni privarčujem 79.5 € (pri dnevni porabi 10 kWh).

Se opravičujem Elektru Ljubljana, tokrat je pač kolateralna škoda. Verjetno ne bi zamenjal dobavitelja, če me ne bi spodbodla Petrolova “izjemno ugodna” nova ponudba glede zemeljskega plina.

Za konec: res smo tepci, ker se pustimo tako nategovati lokalnim monopolistom. Najhuje pa je, da se morajo prav nesramno ponorčevati iz nas, kot je bila ta njihova “super ugodna ponudba”, da se zganemo in jih odklopimo.

%d bloggers like this: