Kako daleč od Argentine je Grčija?

Argentinski primer je v sodobni zgodovini znan kot eden izmed najbolj brutalnih bankrotov držav. Tik pred bankrotom, konec leta 2001, je Argentina doživela krvave demonstracije, masovni naval na banke, zamrznitev vseh bančnih računov. Naslednje leto po bankrotu je BDP upadel še za nadaljnjih 11%,  brezposelnost se je povečala na 25%. Tuji vlagatelji so morali Argentini odpisati kar do 75% posojenega denarja.Toda primerjava številk med Argentino in Grčijo deset let kasneje pokaže ne samo, da je Grčija na podobni poti kot Argentina, pač pa da jo je že zdavnaj prehitela – v negativno smer. Pred uradnim bankrotom je namreč BDP v Argentini upadel za 8.4%, v Grčiji pa do zdaj že za 13%. Obe državi sta imeli tik pred bankrotom podobno visoko stopnjo brezposelnosti. Toda Grčija je danes relativno kar trikrat bolj zadolžena kot takrat Argentina (v višini kar 170% BDP, Argentina pa le 50% BDP), čeprav plačuje nekoliko manj astronomsko visoke obresti na tuji dolg, kot jih je Argentina pred bankrotom.

Tabela: Primerjava Argentine in Grčije v zadnjem letu pred uradnim bankrotom (v %)

Vir: IMF, Eurostat.

Iz te primerjave jasno izhaja, da bi Grčija morala že zdavnaj bankrotirati in da jo samo še infuzija držav EU in ECB drži pri življenju. Pove pa tudi, da bo v primeru, da se Grčija odloči za bankrot, stopnja odpisa grških dolgov še višja kot v Argentini.

Več o tem jutri.

%d bloggers like this: